Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur ; boeken collectie 1905-1943

  Books and Brochures
Call numbers Bro 4440 - Bro 4447
Bro 4440
Alkestis tooneelspel van Euripides. - 1920
Bergman, Hjalmar. - De mens wikt ... - 1941
Bergson, Henri. - De scheppende evolutie. - 1925
Brodetsky S. - De beteekenis der wiskunde . - 1930
Bro 4441
Buchner, E.H., en A.J. Rutgers. - Molekulen, atomen en atoomkernen. - 1943
Chapelle-Roobol, Suze la. - Een boete : tooneelspel in 4 bedrijven. - 1909
Darwin, Charles. - De reis om de wereld. - 2e herz.dr. - [192?]
Dostojefskiej, F.M. - Witte nachten. - 1922
Bro 4442
Emerson, Ralph Waldo. - Vertegenwoordigers der menschheid. - 1910
Everts, J. - De derde : tooneelspel in een bedrijf. - [192?]
Everts, J. - Kracht naar kruis : tooneelspel in een bedrijf. - [192?]
Everts, J. - De verleider : tooneelspel in een bedrijf. - [191?]
Gogh-Kaulbach, Anna. - Eigen haard : tooneelspel in 4 bedrijven. - [192?]
Hauff, Wilhelm. - Susz de Jood. - [1917]
Hauptmann, Gerhart, - De wevers : drama in vijf bedrijven. - [191?]
Hinte, E. van. - Inleiding in het bevolkingsvraagstuk. - 1942
Hinte, E. van. - Verkeerswetenschap. -1946
Kellermann, Bernhard. - De dwaas. -[192?]
Bro 4443
Madach, Emerich. - De tragedie van den mensch. - 1922
Myers, Frederic W.H. - De menschelijke persoonlijkheid. -1922
Platoon's Verdediging van Sokrates. -[192?]
Proost, K.F. - Biografieen. -1929
Querido, Is. - Studien : eerste bundel. - 1910
Querido, Is. - Studien : tweede bundel. - [1910]
Bro 4444
Querido, Is. Menschenwee : roman van het land. - 1919
Querido, Is. - Saul en David : treurspel in vier bedrijven. - [192?]
Schlaikjer, Erich. - Rika van den dominee : comedie in drie bedrijven. - [192?]
Schoettler, Horst. - Wereldgeschiedenis in een lesuur. - 1921
Bro 4445
Schuermann, Willem. - Veertig : tooneelspel in 4 bedrijven. - [1910]
Schuermann, Willem. - Het dubbele leven : tooneelspel in vier bedrijven. - [1907]
Simons-Mees, Josine A.- Het einde : tooneelspel in 3 bedrijven. - [192?]
Simons-Mees, Josine A. - De nimf : satiriek tooneelspel in drie bedrijven. - 1913
Simons-Mees, J.A. - Geloof : drama uit den hugenotentijd. - 2e dr. - 1938
Simons-Mees, J.A. - Zijn evenbeeld : tooneelstuk in 3 bedrijven. - 1905
Bro 4446
Simons-Mees, J.A. - Van hoogten en vlakten : tooneelspel in drie bedrijven. - [1902]
Simons-Mees, Josine.A. - Twee levenskringen : een stuk in drie bedrijven : winter. - 1927
Simons-Mees, Josine A. - Sint-Elisabeth : tooneelspel in drie bedrijven. - [192?]
Sowerby, Miss. - Rutherford en zoon : tooneelspel in drie bedrijven. -[192?]
Suchtelen, Nico van. - De tuin der droomen : comedie der liefde in vijf bedrijven. - [192?]
Tousseul, Jean. - Het grijze dorp. - 1930
Vries, Albert de. - Twee zedespelen : De zoon / Crediet. - [191?]
Vries, Albert de. - Twee zedespelen : De Courant / De journaliste. - [191?]
Bro 4447
Webb, Mary. - Kostbaar gif. -1924
Wells, H.G. - Het voedsel der goden en hoe het op aarde kwam. - [192?]
Zahn, Ernst - Vrouw Sixta. - 1927