Archief Johannes Martinus Burgers

Biographical / Historical Note

Johannes Martinus (Jan) Burgers; geboren in Arnhem 13 januari 1895, overleden in Washington D.C. 7 juni 1981; studeerde in Leiden wis- en natuurkunde; hoogleraar aan de Technische Hogeschool in Delft; werd lid van de CPN, waarvoor hij in 1933 bedankte; bezocht in 1926, 1929 en 1936 de Sovjet-Unie, waar hij colleges gaf; vanaf 1955 hoogleraar in de Verenigde Staten van Amerika. Zie voor een biografische schets door A.J.Q. Alkemade de website van huygensing.

Content

Kopieën van stukken betreffende zijn bezoek aan de Sovjet-Unie in 1929, correspondentie (met teksten en beschouwingen) met onder anderen Gerrit Mannoury, Dirk en Willem Schermerhorn en G.T. Tonkes 1931-1934 en Léon Rosenfeld 1947; stukken betreffende de Nederlandse Stichting tot Bevordering der Studie van het Verband tussen Wetenschap en Maatschappij 1938-1940; stukken betreffende het Committee on Science and its Social Relations of the International Council of Scientific Unions 1945-1950; aantekeningen; curriculum vitae, enige documentatie en in memoriam uitgesproken door zijn zoon J.H. Burgers.

Aanvulling 2017: correspondentie met A.F. Joffe, V.F. Kagan, A.J. Vysjinski en anderen 1926-1929; correspondentie en andere stukken betreffende de reis van Burgers naar Moskou in 1929; dagboekaantekeningen van J.M. Burgers gemaakt tijdens zijn verblijf in Moskou en Leningrad in 1926 en 1929; correspondentie met vrouw en kinderen en de ouders van Burgers tijdens de reizen van J.M. Burgers naar de Sovjet-Unie in 1926, 1929 en 1936.

Aanvulling 2018: briefkaart van M. Minnaert aan Burgers 1919; briefkaarten van Burgers aan zijn vrouw en kinderen 1926, 1929.

Zie over het leven van Burgers en in het bijzonder de in 2017 ontvangen aanvulling ook 'Jan Burgers, a physicist who toyed with the Soviet Union but moved to the United States for his professional career' by Bouwe Hijma in: On the Waterfront. Newsletter of the friends of the IISH, no. 35 (2018), p. 4-5.

Processing Information

Inventaris gemaakt door Jaap Haag en Bouwe Hijma in resp. 1992 en 2000; aanvullingen 2017 en 2018 door Bouwe Hijma.

Location of Originals

Het archief van Jan Burgers bevindt zich bij de Technische Universiteit Delft.