Archief Landelijk Energie Komitee (Amsterdam)

Biographical / Historical Note

Landelijk Energie Komitee (LEK); is opgericht na de opheffing van het Anti Kalkar Comitee (september l975) als samenwerkingsverband van een aantal energie- en milieugroepen en politieke partijen, waaronder de PPR , PSP , CPN , IKB ( Internationale Kommunistenbond ), JS ( Jonge Socialisten ), HJR ( Hervormde Jeugdraad ), VWW ( Verbond van Wetenschappelijke Werkers , voorheen VWO, Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers ), NIVON ( Nederlands Instituut voor Volksontwikkelingen Natuurvriendenwerk) , Aktie Strohalm , VDM ( Vereniging Milieudefensie ), Gezamenlijke Energiekomitees Zuid-Nederland , Energiekomitee Zeeland , AEK ( Amsterdams Energie Komitee ) en LSSK ( Landelijke Stroomgroep Stop Kalkar/Kernenergie ; een verband van een aantal plaatselijke groepen, zoals: SSK Arnhem, SSK IJmuiden); LEK richtte zich hoofdzakelijk tegen het gebruik van kernenergie en ijverde voor de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen; trachtte de publieke opinie tegen de kernenergie te mobiliseren, onder andere door het verschaffen van informatie over kernenergie en het organiseren van grote demonstraties tegen bijv. kerncentrales; nam ook deel aan de in 1979 opgerichte Werkgroep Energie Discussie (WED), die tot doel had burgers meer te betrekken bij het energiebeleid; hiertoe participeerde men in de BMD, de Brede Maatschappelijke Discussie over het energiebeleid; nam in 1977 het initiatief tot het oprichten van de BSA, de Beweging Stop Atoomplannen, waaraan geen politieke partijen mochten deelnemen.

Acquisition

Archief geschonken aan het IISG door John Hontelez in 1991, met een aanvulling uit het archief van het WB-PSP in 1994.

Arrangement

Het geordende deel van het archief heeft een omvang van 1.36 meter; tijdschriften, waaronder het LEK-bulletin en energie- en mobilisatiekranten, en de bundel "Argumenten genoeg" met de teksten van de 25 lezingen van het LEK-congres "Kernenergie ontmanteld", zijn naar de bibliotheek overgebracht; foto's van laatst genoemd congres zijn bij de afdeling beeld en geluid ondergebracht.

Content

Agenda's en notulen; stukken betreffende acties, discussies en betreffende contacten in binnen- en buitenland; stukken van plaatselijke, regionale en provinciale energiegroepen.

Processing Information

Voorlopige lijst gemaakt door Anne Versteege