Archief Landelijk Energie Komitee (Amsterdam)

Agenda's en notulen van vergaderingen van het LEK. 1976-1981. 1 pak
Persberichten en brieven aan media, politici en regeringen; Stukken betreffende een door het LEK tegen de Commissaris van de Koningin in Gelderland aangespannen kort geding; Circulaires aan plaatselijke energiegroepen en deelnemers aan aktiviteiten betreffende akties en andere gebeurtenissen in binnen- en buitenland; Stukken betreffende informatievoorziening inzake de aktiviteiten van het LEK aan belangstellenden; Stukken betreffende de mediawerkgroep van het LEK; Stukken betreffende het uitgeven van " (De Laatste?) Energiekrant ". 1980-1984 . 1 pak
Stukken betreffende de "strategiediscussie", zowel binnen de anti-kernergiebeweging ( AKB ) als binnen het LEK; Stukken betreffende de doelstellingen van het LEK en de samenstelling van het "Eisenpakket" van het LEK; Stukken betreffende de werkzaamheden van de info-groep van het LEK; Stukken betreffende een lezersonderzoek van het LEK-bulletin . 1980-1984. 1 pak
Stukken betreffende het LEK-congres "Kernenergie ontmanteld", gehouden op 8 en 9 oktober 1982. 1982-1983. 1 pak
Stukken van het Amsterdams Energie Komitee (AEK). 1978-1979. 1 pak
Stukken ingekomen van plaatselijke, regionale en provinciale energiegroepen, A tot en met L. 1978-1983. 1 pak
Stukken ingekomen van plaatselijke, regionale en provinciale energiegroepen, N tot en met Z. 1977-1983. 1 doos
Stukken betreffende de Brede Maatschappelijke Discussie Energiebeleid (BMD); Correspondentie met de Stuurgroep BMD/MDE; Stukken betreffende de BMD-werkgroep van het LEK. 1981-1984. 1 doos
Stukken betreffende de oprichting, standpunten en aktiviteiten van de Werkgroep Energie Discussie (WED). 1979-1983 ; Stukken betreffende de aktiviteiten van de Beweging Stop Atoomplannen (BSA) en de organisatie van de "Manifestatie Stop Atoomplannen". 1977. 1 pak
Stukken betreffende de aktie tegen de kerncentrale te Borssele. 1979-1982. 1 pak
Stukken betreffende de aktie "Dodewaard moet dicht". 1980-1983. 1 pak
Stukken betreffende de democratisering van het energiebeleid en de reorganisatie van de elektriciteitsvoorziening; Stukken betreffende akties tegen de N.V. Gemeenschappelijke Kernenergie Centrale (GKN); Stukken betreffende de stroomvoorziening via Dodewaard en akties hiertegen. 1980-1983. 1 pak
Stukken betreffende akties tegen de Ultra-Centrifugefabriek (de UC of UCN) te Almelo. 1977-1984. 1 pak
Stukken betreffende kleinere LEK-akties, onder andere Nederland Atoomvrij, Atoomvrije zones, Paasmars 1981, Uraniumroof Namibië. 1978-1985. 1 pak
Stukken betreffende de internationale "Pinksterakties" van 2 en 3 juni 1979 (Kalkar, Doel en Gasselte); Stukken betreffende het uitgeven van de " 4e Energiekrant ". 1979. 1 pak
Stukken betreffende akties tegen het transport van radioaktief afval (overzee, IJmuiden, Rotterdam); Stukken betreffende akties tegen het dumpen van radioaktief afval onder andere te Velsen, in de Atlantische Oceaan en in de zoutkoepels in Groningen en Drenthe. 1977-1984. 1 pak
Stukken betreffende de houding van de politieke partijen en de vakbeweging ten aanzien van kernenergie; Stukken betreffende de Kernenergie Vereniging Nederland , de gespreksgroep Atoomberaad , het Kollektief Rampenplan , het Landelijk Samenwerkingsverband en Stroomgroepen van Nederland (LSSK) en de " Aktie BAN " (Breek Atoomketen Nederland). 1977-1982. 1 pak
Stukken betreffende de rol van energie in de Derde Wereld-problematiek en de aktiviteiten van de werkgroep Energie voor de Derde Wereld ; Stukken betreffende gesprekken van het LEK met de NCO (Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking) en andere milieu-, kernenergie- en technologiegroepen; Stukken betreffende subsidieaanvragen van het LEK bij de NCO voor Derde Wereld-projecten. 1980-1981. 1 pak
Stukken betreffende contacten met organisaties en groeperingen in Duitsland; Stukken betreffende akties in Duitsland. 1977-1982. 1 pak
Stukken betreffende contacten met organisaties en groeperingen in België; Stukken betreffende akties in België. 1979-1985. 1 pak
Stukken betreffende internationale konferenties en tribunalen; Stukken betreffende contacten met buitenlandse organisaties en groeperingen; Stukken betreffende akties in het buitenland en akties ten behoeve van buitenlandse bevolkingsgroepen (Indianen, Aboriginals, Filippijnen). 1978-1983. 1 pak
Agenda's en verslagen van de vergaderingen van het VROM -ondersteuningsprojekt. Met bijlagen. 1983-1984 ; Agenda's en verslagen van de vergaderingen van de Werkgroep Energie Diskussie . Met bijlagen. 1984-1985. 1 doos
Agenda's en verslagen van de vergaderingen van de Werkgroep Energie Diskussie . Met bijlagen. 1985-1986. 1 doos