Collectie Landelijk Vietnam Komitee. Afdeling Utrecht

Biographical / Historical Note

Landelijk Vietnam Komitee afdeling Utrecht. Het Landelijk Vietnam Komitee werd in 1972 opgericht met als doel internationale solidariteit met de strijd van de Indochinese volkeren te propageren en te organiseren.

Content

Voornamelijk kranteknipsels en andere documentatie uit binnen- en buitenland betreffende Vietnam, Laos en Cambodja, december 1966-1975; verder enige archiefstukken: notulen, scholingsmateriaal en andere interne stukken 1974-1975.