Soerjono Papers

Biographical / Historical Note

English version:

Born in Prambanan, Java, Dutch East Indies (Indonesia) 1928, died in Amsterdam 2000; journalist; primary education at the Hollandsch-Indische School (HIS); studied at the Cultuurschool, an agricultural secondary school; during the Japanese occupation arrested and sentenced to a nearly two years term for the illegal spread of Menara Merah (Red Tower); one of the founders of Angkatan Muda (Young Generation), from which the Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia; Socialist Youth of Indonesia) has originated; from 1945 journalist of the Pesindo daily Penghela Rakjat and its weekly Revolutioner and from 1948 of the daily Harian Rakjat (later the organ of the Partai Komunis Indonesia (PKI)); editor-in-chief of Sport & Film, weekend edition of the Harian Rakjat 1959-1964; posted in China as correspondent for the Harian Rakjat in 1964; left China in 1972 and unable to return to Indonesia without risks, he went to the Soviet Union; came to the Netherlands in 1989 with the help of Dutch friends; wrote his memoirs and worked on books on Soedisman and on Amir Sjarifoedin, which remained unpublished.

Dutch version:

Soerjono was journalist en strijder voor de onafhankelijkheid van Indonesië. Door de coup in 1965 kon hij niet meer terug naar zijn eigen land. Meer dan 35 jaar van zijn leven bracht hij buiten Indonesië door in China, Rusland en uiteindelijk in Nederland. Soerjono werd op 27 februari 1928 in Prambanan, Oost-Java, geboren. Zijn vader, Siswaldi, was werkzaam bij de oudheidkundige dienst in Prambanan. Hij kwam uit Pacitan, Oost-Java. Zijn moeder, Soeratmi, kwam uit Blitar, Oost-Java. Soerjono was het derde kind uit het gezin van acht kinderen. Omdat de ouders arm waren groeide Soerjono op bij een kinderloze tante wiens man dorpshoofd van Pakis Redja was, in het district Srengat in Blitar. Soerjono volgde daar het basisonderwijs aan de Hollands-Indische School (HIS). Daarna ging hij naar de Cultuurschool, een middelbare landbouwopleiding. In het tweede jaar van de opleiding werd Soerjono opgepakt, omdat hij koeriersdiensten verrichtte voor de anti-fascistische beweging van Amir Sjarifoedin. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar, waarvan zeven maanden voorwaardelijk.

Na het uitroepen van de onafhankelijkheid op 17 augustus 1945 trok Soerjono naar Yogyakarta. Hij ging er werken voor het weekblad Revolutioner van de jeugdorganisatie Pesindo, de Pemuda Sosialis Indonesia. Vanaf 1948 werkte hij bij het dagblad Harian Rakjat (het latere orgaan van de Partai Komunis Indonesia (PKI). Van 1959-1964 was hij hoofdredacteur van Sport & Film, een weekenduitgave van Harian Rakjat .

In 1964 werd hij naar China uitgezonden als correspondent van de Harian Rakjat en als vertegenwoordiger van de Indonesische journalistenorganisatie voor Azië en de Pacific. Soerjono, in 1959 getrouwd met Atih, werd in 1970 door zijn vrouw verlaten. Zij vertrok met hun zoon en dochters naar Zweden.

Als gevolg van een conflict vertrok Soerjono in 1972 uit China. Het was voor hem niet zonder risico om terug te keren naar Indonesië en daarom ging hij naar de toenmalige Sovjet-Unie. Hij studeerde er Russisch en de geschiedenis van de Russische sportpers. Hij leerde in Moskou Nederlanders kennen, die ervoor zorgden dat hij in 1989 naar Nederland kon vertrekken. In Nederland schreef Soerjono zijn memoires en werkte aan een boek over Amir Sjarifudin. Hij onderhield een uitgebreide correspondentie met zijn broer Alex Soenarjo, met Indonesische vrienden en anderen. Soerjono overleed in 2000 in Amsterdam, 72 jaar oud.

Acquisition

Schenking Alex S. Soenarjo (via bemiddeling Jan Mets) 2000

Arrangement

Bij het IISG bevinden zich geluidsbanden van een ander interview met Soerjono, afgenomen door Hersri Setiawan ten behoeve van het project ‘In search of Silent Voices'. De 32 geluidsbanden en foto's werden overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid.

Content

Diaries 1968-1969, 1990; letters from his brother Alex S. Soenarjo 1990-1996 and other correspondence 1967, 1977, 1986-2000; financial documents 1965, 1989-1990, 1993, 1997; identity papers and other personal documents 1960-1963, 1987, 1989-1990, 1999 and n.d., including a photocopy of his membership card of Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (MPRS); manuscript of his autobiography `Van Moskou zonder liefde, een autobiografie zonder pretentie' c. 1990; typescript of `Soedisman. The Organisator and "the King Maker" that Failed' 1985; manuscripts of a book on Amir Sjarifoedin and of articles 1995 and n.d.; transcriptions of audiotapes of an interview by Kees Princen with Soerjono 1992-1993 and n.d.; report by Sudomo on the PKI and other documentation on Indonesia and Russia 1978, 1988-1996, 1999 and n.d.; printed articles concerning Soerjono 1994, 2000 and n.d.

Processing Information

Lijst gemaakt door Farida Ishaja in 2000, van de aanvullingen door Bouwe Hijma in 2012.