Soerjono Papers

Dagboeken. 1968-1969, 1990. 2 delen
Dagboek (in China). 1968-1969.
Dagboek (in Nederland). 1990.
Ingekomen brieven. 1967, 1977, 1986-1997, 1999-2000 en z.j. 2 mappen
1967, 1977, 1986-1992.
1993-1997, 1999-2000 en z.j.
Brieven van zijn broer Alex S. Soenarjo . 1990-1993, 1995-1996. 1 omslag
Concept-brieven en kopieën van uitgaande brieven. 1990-1991, 1994, 1996-1997 en z.j. 1 omslag
Lidmaatschaps- en identiteitsbewijzen. 1960-1961, 1963, 1999. 3 omslagen
Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (MPRS). 1960.
Paspoorten. Kopieën. 1961, 1963.
Identiteits-/toelatingsbewijs als vluchteling. 1999.
Telegrammen betreffende zijn reis van Moskou naar Nederland. Met vliegticket. 1987, 1989. 1 omslag
 Sociaal rapport over Soerjono van de Stichting Pelita . 1990. 1 stuk
 Verzekeringbewijs van het Ziekenfonds Amsterdam (ZAO). Z.j. 1 stuk
Adresboekjes. Z.j. 1 map
Stukken betreffende financiën. 1965-1997. 4 omslagen
Betalingsbewijs van sieraden. Afgegeven in China. 1965.
Spaarbankboekjes, pensioenboekje en andere financiële stukken uit zijn tijd in de Sovjet Unie. 1983-1989.
Stukken betreffende Nederlandse uitkeringsinstanties. 1990, 1997.
Kredietovereenkomst Stadsbank, Haarlem. 1993.
Brief van de Commissie Advies Opneming Bejaarden (CAOB) over opneming in het Henriette Roland Holsthuis. 1990. 1 stuk
Aantekeningen betreffende een Franse taalcursus. Z.j. 1 map
Manuscript van de autobiografie ‘Van Moskou zonder liefde, een autobiographie zonder pretentie'. c. 1990. 1 map
Manuscripten en typoscripten van boeken over thema's uit de geschiedenis van Indonesië. 1985, 1995. 3 mappen
‘Soedisman. The Organisator and "the King Maker" that Failed'. Typoscripten. In tweevoud.    1985.
‘Amir Sjarifudin achter Madioen'. Manuscript. 1995.
Manuscripten van artikelen. Met aantekeningen. Z.j. 3 omslagen
Discussiestuk over de inval in het hoofdkantoor van de PDI op 27 juli 1996. Getypt. Met aantekeningen van Soerjono. Z.j. 1 omslag
Artikelen over Indonesië en Rusland in kranten en tijdschriften. 1988, 1993 en z.j. 1 omslag
 Lijst met namen van het bestuur en de medewerkers van het Indonesische Instituut voor de studie van de massamoord 1965/1966. 1999. 1 stuk
Verklaring van het ‘Front Demokrasi Indonesia'. 1990. 1 stuk
Tekst van een interview met Soemarsono over de situatie in Madiun in 1948. Getypt. 1994. 1 stuk
 ‘Penjelasan mengenai 15 dollar dan uang pesangon'. Brochure van Basuki Resobowo. Getypt. 1989. 1 stuk
 Artikel over de melodie van gamelan (gending) en over wajang. Gedrukt. Met een lijst van personages uit het wajang schimmenspel. 1990. 1 omslag
Rapport van Sudomo over de PKI, getiteld ‘witboek'. 1978. 1 deel
Transcriptie van 32 geluidsbanden van een interview van Kees Princen met Soerjono . 1992-1993 en z.j. 3 mappen

NB. De transcriptie door Jan Mets is soms niet geheel correct; van de transcriptie van de eerste geluidsband ontbreekt p.1.

Gedicht voor Soerjono en zijn vrienden. 1997. 1 stuk

NB. Door familie uit Indonesië opgestuurd.

 Statuten van de Communistische Partij van Nederland. Z.j. 1 katern
Artikelen over Soerjono . Gedrukt. 1994, 2000 en z.j. 1 omslag
 Twee gedichten. Javaans. Auteur onbekend. 1990-1991. 1 stuk
Correspondentie van en betreffende Soerjono en enkele andere documenten. 1989-1991, 1993, 1995-1996. 1 map
Artikelen over Soerjono, o.a. naar aanleiding van diens overlijden in 2000. 1990, 1994, 2000 en z.j. 1 map