Archief Ben Polak

Biographical / Historical Note

Benjamin Sally Polak; geboren in Nijmegen 1913, overleden in Amsterdam 1993; orthodox joods opgevoed; huisarts van de Amsterdamse linkse intelligentia; lid Communistische Partij van Nederland vanaf 1932, voorjaar 1953 geroyeerd, najaar 1953 opnieuw toegelaten; lid Gemeenteraad Amsterdam 1945-1953; wethouder Amsterdam 1946-1948, ontslagen na omwenteling Tsjechoslowakije; lid Eerste Kamer voor de CPN 1956-1960; wetenschappelijk hoofdmedewerker Gemeentelijke Universiteit Amsterdam 1965-1970, lector 1970-1977, hoogleraar huisartsgeneeskunde 1977-1984; mede-oprichter en directeur Instituut voor Huisartsengeneeskunde te Amsterdam vanaf 1969; voorzitter Medisch Comité Noord Vietnam 1978-1988.

Custodial History

De archivalia zijn in 2005, 2008 en 2015 aan het IISG overgedragen.

Content

Brieven van het district Amsterdam van de CPN, Samuel Goudsmit, Dick van der Meer, Sem Presser, Karel van het Reve en anderen aan Ben Polak, brief van Marcus Bakker aan Samuel Goudsmit, alsmede andere stukken betreffende het royement van Polak als lid van de CPN en diens uiteindelijke hernieuwde toetreding tot deze partij 1953; grafologisch rapport 1945; typoscript van interview met Polak 1990; tekstweergave debat Frontaal NOS over vrijwillige euthanasie 1977; documentatie 1979, 1983, 1993.

Aanvulling 2015: stukken betreffende de CPN 1944-1947, 1956, 1979.

Processing Information

Inventaris gemaakt door Bouwe Hijma in 2015