Archief Ben Polak

Correspondentie. 1945, 1960 en z.j. 1 omslag
Grafologisch rapport 'Analyse - Ben Medicijnman' d.d. 15 februari 1945 door C. v. Polen te Amsterdam. 1945. 1 omslag
Correspondentie en andere stukken betreffende het royement van Ben Polak uit de CPN. 1953. 1 map

N.B. Bevat de brief d.d. 21 april 1953 waarin het royement van Polak wordt bekrachtigd door het dagelijks bestuur van het district Amsterdam van de CPN alsmede brieven van o.a. Samuel Goudsmit (met een brief van Marcus Bakker aan Sam Goudsmit), Dick van der Meer, Sem Presser en Karel van het Reve.

'Hollands dagboek' door B.S. Polak in NRCHandelsblad van 18 november 1979, 'De brutaliteit van Ben Polak' door Jos Teunissen in HP van 21 mei 1983 en 'Rode huisarts met charme' door Igor Cornelissen in Het Parool van 31 juli 1993. 1979, 1983, 1993. 1 omslag
Typoscript van een interview met Ben Polak op 20 februari 1990. 1990. 1 omslag
Tekst van een debat in het televisieprogramma Frontaal over de stelling 'Vrijwillige euthanasie moet wettelijk mogelijk worden'. 1977. 1 map

N.B. Dit debat werd uitgezonden op 9 januari 1977 en Polak was een van de pleiters vóór de stelling.

Stukken betreffende de 'overgangstijd' direct na de bevrijding en het ontwerp 'urgentieprogram'. 1944-1945 en z.j. 1 map
Stukken betreffende het Eerste Partijcongres van de CPN op 7-11 januari 1946 en de Landelijke Partijconferentie van de CPN op 23-25 november 1946. Met notities van Polak en door hem aan de congresmap toegevoegde stukken. 1946. 1 map
Stukken betreffende de voorbereiding van het Congres van de CPN op 25-28 december 1947. 1947. 1 map
Stukken betreffende het Congres van de CPN op 5-7 oktober 1956. 1956. 1 map
Diverse stukken betreffende de CPN en de geschiedenis van deze partij. 1979 en z.j. 1 map
Typoscript 'Het kapitalistisch stelsel. Zijn crisis en gestadig verval' door N.M. Jalersma. Gedateerd 17 november 1944. 1944. 1 deel
Teksten van diverse redevoeringen gehouden op de Internationale Conferentie van communistische- en arbeiderspartijen in Moskou 5-17 juni 1969. 1969. 1 map
Diverse brochures uit het bezit van Polak. 1936, 1945, 1948, 1950-1951, 1956-1957, 1966-1967, 1993. 1 map