Archief Jenneke Arens

Biographical / Historical Note

Geboren in Hilversum 1946; betrokken bij de Bangladesh Groep Nederland, het Organising Committee Chittagong Hill Tracts Campaign, de vredesbeweging en de vrouwenbeweging.

Acquisition

Het archief is in 2006 door Jenneke Arens aan het IISG geschonken.

Content

Stukken betreffende vredesbeweging en Vredesaktiekrant, anti-militarisme, anti-kernenergieacties, buitenlandse werknemers, vrouwenprojekt De Pijp in Amsterdam, Vrouwen Info-centrum, Amok, het blad Bluf, het samenwerkingsverband Bonk (Burgerlijke Ongehoorzaamheid en Non-Koƶperatie) 1976-1993.

Processing Information

Inventaris door Auke Reitsma in 2009