Archief Omroep voor Radio Freedom

Verslagen (en enige vergaderstukken) van de vergaderingen van de initiatiefgroep en de kerngroep Omroep voor Radio Freedom (OvRF). 1982-1996. 4 mappen
April 1982-december 1984.
Januari 1985-december 1987.
Januari 1988-december 1991.
Januari 1992-augustus 1996.
Notulen en vergaderstukken (inclusief een aantal jaarverslagen) van de bestuursvergaderingen van de Stichting Omroep voor Radio Freedom. September 1987-maart 1996. 1 map
Ingekomen stukken, alfabetisch geordend. 1982-1987. 3 mappen
A-G.
H-P.
Q-Z.
Uitgaande stukken, alfabetisch geordend. 1982-1987. 4 mappen
A-D.
E-M.
N-P.
P-Z.
Ingekomen en uitgaande stukken, alfabetisch geordend. 1988-1989. 3 mappen
Ingekomen. 1988.
Uitgaand. 1988.
Ingekomen en uitgaand. 1989.
Ingekomen stukken, min of meer chronologisch, met lijst. 1989-1991. 2 mappen
November 1989-juli 1990.
Juli 1990-december 1991.
Uitgaande stukken, min of meer chronologisch, met lijst. 1989-1991. 2 mappen
Oktober 1989-juli 1990.
Augustus 1990-december 1991.
Ingekomen en uitgaande stukken, alfabetisch geordend. 1992-1993. 3 mappen
A-H.
I-O.
P-Z.
Ingekomen en uitgaande faxen, alfabetisch geordend. 1992-1995. 3 mappen.
B-M.
N-Q, S-Z.
R (met name Radio Freedom).
Ingekomen stukken, min of meer chronologisch, met lijst. 1994. 2 mappen
Januari-juni 1994.
Juni-december 1994.
Ingekomen stukken, min of meer chronologisch, met lijst. 1995-1996. 2 mappen
Januari-augustus 1995.
Augustus 1995-april 1996.
Uitgaande stukken, min of meer chronologisch, met lijst. 1994. 1 map
Uitgaande stukken, min of meer chronologisch, met lijst. 1995-1996. 2 mappen.
Januari-juli 1995.
Juli 1995-november 1996.
Verslagen van de vergaderingen van de technische werkgroep van Omroep voor Radio Freedom. Januari 1983-juli 1992. 1 map
Notulen van de stafvergaderingen van Omroep voor Radio Freedom. September-november 1989. 1 map
Stukken betreffende de statuten van de Stichting Omroep voor Radio Freedom (juni 1987) en de inschrijvingsgegevens in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel. Maart 1987-november 1996. 1 map
Correspondentie, notities en andere stukken (van de Anti-Apartheids Beweging Nederland) betreffende de fondswerving en andere financiële zaken van Omroep voor Radio Freedom, waaronder de subsidieverlening door de Novib. Maart 1983-maart 1988. 1 map
Begrotingen, jaarrekeningen (inclusief accountantscontrole) en andere financiële overzichten van de Stichting Omroep voor Radio Freedom. 1988-1996. 2 mappen
1988-1991.
1992-1996.
Correspondentie, notities en andere stukken betreffende de fondswervingsactiviteiten van Omroep voor Radio Freedom, waaronder een 'tientjesledencampagne' en subsidies van de NCO en Novib. Oktober 1988-maart 1991. 1 map
Stukken betreffende de rekening-courant tussen Omroep voor Radio Freedom en de Anti-Apartheids Beweging Nederland (AABN) c.q. het Instituut voor Zuidelijk Afrika. Februari 1989-februari 1996. 1 map
Stageverslagen en stukken betreffende het personeelsbeleid van Omroep voor Radio Freedom. 1989-1993. 1 map
Krantenknipsels en artikelen uit diverse (omroep)bladen over de activiteiten van Omroep voor Radio Freedom. 1982-1995. 4 mappen
April 1982-december 1984.
Januari 1985-december 1987.
Januari 1988-december 1989.
Februari 1990-november 1995.
Informatie- en actiepublicaties en een overzicht van de publicitaire activiteiten van Omroep voor Radio Freedom. 1985-1995. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de steunactie voor de ANC-zender Radio Freedom door de AABN en de initiatiefgroep Omroep voor Radio Freedom, waaronder het bezoek van Radio Freedom-directeur Victor Matlou aan Nederland in november 1982. Maart 1982-augustus 1984. 1 map
Stukken betreffende de petitie onder omroepmedewerkers van de actie 'Omroep voor Radio Freedom', gestart in het najaar van 1982 en afgerond in juni 1983 met ruim 1100 adhesiebetuigingen. Januari-juni 1983. 1 map
Verslagen en andere stukken betreffende de verzending (met begeleidende technici uit Hilversum) van apparatuur naar de Radio Freedom studio's in Madagascar (1983), Zambia (1984), Ethiopië (1985), Angola (1986) en Tanzania (1989), inclusief nazendingen. Januari 1983-juni 1989. 1 map
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende het Radio Freedom Festival op 12 mei 1985 in Carré, Amsterdam. November 1984-oktober 1985. 2 mappen
Verslagen van de voorbereidende vergaderingen en andere stukken, ook betreffende de (na het festival weer opgeheven) Stichting Radio Freedom Festival.
Correspondentie.
Correspondentie en andere stukken betreffende de activiteiten van Omroep voor Radio Freedom, waaronder het bezoek van Radio Freedom-directeur Don Ngubeni aan Nederland in februari 1985 en de contacten met het Radio Nederland Training Centre over cursussen voor Radio Freedom-medewerkers. Januari 1985-december 1987. 1 map
Verslagen van de reis van AABN en OvRF-medewerker Fulco van Aurich naar Radio Freedom in Lusaka en Addis Abeba in juni-juli 1986 en het bezoek van VARA-journalist OvRF-lid Bert Tiddens aan Radio Freedom in Zambia en Tanzania in oktober 1987. Maart 1986-november 1987. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de campagne Onderwijs voor Radio Freedom in samenwerking met de ABOP en de AABN. Maart 1987-april 1990. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de tentoonstelling 'Niet stil te krijgen - censuur en Zuid-Afrika' in het Verzetsmuseum in Amsterdam, januari-juni 1988 en met name over de daarin opgenomen cartoons van 50 bekende Nederlandse tekenaars over censuur en het in 1989 geproduceerde kaartensetje daarvan, alsmede de VARA-radiodag voor Radio Freedom in april 1988. December 1987-november 1989. 1 map
Stukken betreffende de internationale contacten en acties voor Radio Freedom. December 1987-september 1989. 1 map
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de campagne Hou Radio Freedom in de lucht! voor een eigen zender voor Radio Freedom. 1989-1990. 6 mappen
Verslagen en vergaderstukken van de stuurgroep van de campagne. Januari-december 1989.
Correspondentie, notities en andere algemene stukken betreffende de campagne. Januari 1989-november 1989.
Correspondentie, notities en andere algemene stukken betreffende de campagne. Januari-oktober 1990.
Stukken betreffende de start van de campagne met een klassiek concert War requiem in Rotterdam, 26 augustus 1989 en de uitgave van een portfolio met kunst ten behoeve van Radio Freedom. Maart-augustus 1989.
Stukken betreffende het jazzconcert Now is the time voor Radio Freedom in Den Haag, 24 november 1989 en het Bevrijdingspopfestival in Haarlem op 5 mei 1990 (ondermeer voor Radio Freedom). Maart 1989-maart 1990.
Stukken betreffende het persbeleid en de publicitaire activiteiten in het kader van de campagne, waaronder de VARA-radiodag voor Radio Freedom op 26 december 1989. Juni 1989-maart 1990.
Stukken betreffende contacten met het ANC en de opleidingscursus voor ANC-studenten in Tanzania in het voorjaar van 1990. Mei-november 1990. 1 map
Correspondentie, verslagen, notities en andere stukken betreffende de Jabulani! Freedom of the airwaves conferentie over de toekomst van de electronische media in een democratisch Zuid-Afrika, georganiseerd door Omroep voor Radio Freedom in samenwerking met de Anti-Apartheids Beweging Nederland in Baarn, 11-18 augustus 1991. 1990-1992. 10 mappen, 1 pak
Stukken betreffende de voorbereiding en organisatie van de conferentie. December 1990-september 1991. 2 mappen
December 1990-juli 1991.
Augustus-september 1991.
Correspondentie met de Zuid-Afrikaanse deelnemers, alfabetisch geordend op organisatie of persoon. April-september 1991. 3 mappen
A-F.
I-P.
R-Z.
Correspondentie met journalisten en media-organisaties internationaal. Maart-augustus 1991. 1 map
Stukken betreffende de fondswerving en financiële verslaggeving van de conferentie. November 1990-februari 1992. 2 mappen
November 1990-april 1991.
April 1991-februari 1992.
De papers en aanbevelingen (recommendations towards the future of broadcasting) van de conferentie. Augustus 1991. 1 map
Het conferentieverslag Jabulani! Freedom of the airwaves, uitgebracht in samenwerking met het African European Institute. Februari 1992. 1 map
Publicaties betreffende het debat over de situatie en toekomst van de media in Zuid-Afrika. 1990-1991. 1 pak
Stukken betreffende diverse activiteiten voor Radio Freedom, waaronder Gumboots. Radio Freedom lokaal (september 1992-juni 1993) en het 10-jarig bestaan van Omroep voor Radio Freedom in december 1992. Oktober 1991-december 1993. 1 map
Correspondentie, notities en andere stukken betreffende de campagne voor het opzetten van het Radio Freedom Institute in Johannesburg, grotendeels chronologisch geordend. 1992-1996. 10 mappen
Januari-oktober 1992.
November 1992-april 1993.Inclusief 'Media in transition' - het verslag van Omroep voor Radio Freedom coördinator Martin Jansen van zijn bezoek aan Zuid-Afrika in februari 1993.
Mei 1993-februari 1994.
Maart-augustus 1994.
September-oktober 1994.inclusief de eerste steenlegging van het instituut op 30 september 1994 en de daaraan verbonden CD 'Message to the 25th century' (opgenomen in de Beeld en Geluid collectie van het IISG).
November 1994-april 1995.
Mei-september 1995.Inclusief de productie van 'African solution' - een CD met moderne Zuid-Afrikaanse muziek (opgenomen in de Beeld en Geluid collectie van het IISG).
Oktober 1994-september 1995.De vervaardiging van een kunstwerk op een plein in Johannesburg door de Nederlandse kunstenares Truus Menger, onthuld bij de opening van het instituut in september 1995.
Juli-september 1995.De officiële opening van het Radio Freedom Institute op 22 september 1995.
Oktober 1995-december 1996.
Scripties, bronnenlijst en andere publicaties over Radio Freedom en de media in Zuid-Afrika. 1982-1996. 2 mappen
Scripties.
Overige documentatie.
NTS/NOS, relaties met buitenlandse omroepen - Zuid-Afrika: correspondentie, notulen van de Raad van Beheer en het Bestuur van de NOS (uitreksels m.b.t. Zuid-Afrika) en andere stukken betreffende (de discussie over) de relatie van de NOS met Zuid-Afrika, m.n. de South African Broadcasting Corporation (SABC). 1958-1987. 2 mappen
1958-1975.
1976-1987. (incl. stukken van de NOS Ondernemingsraad en betreffende Namibië).
NOS relaties met (Omroep voor) Radio Freedom en het ANC: correspondentie, notulen van de Raad van Beheer en het Bestuur van de NOS (uitreksels) en andere stukken betreffende Omroep voor Radio Freedom, incl. het debat daarover met de regering en in de Tweede Kamer. 1982-1986, 1989-1996. 3 mappen
Mei 1982-juni 1983.
Juli 1983-november 1986.
Juli 1989-november 1996. (incl. aanvulling vanuit het persoonlijk archief van Louis Heinsman).
NOS relaties met Zuid-Afrika, m.n. de SABC: correspondentie, notulen, reisverslagen, etc., o.a. betreffende de BRTN/NOS-missie naar Zuid-Afrika in november 1995 en het (afgelaste) NOS-werkbezoek aan Zuid-Afrika in januari 1996. 1989-1996. 2 mappen
Februari 1989-november 1995.
November 1995-december 1996.