Collectie R.S. Stokvis en Zonen (Rotterdam)

Content

Systematische indeling: E. Handel; Diverse producten

Volgens het jaarverslag over 1947 was Dirk de Vries (1874-1958) sinds 1907 in dienst van de Handelsmaatschappij R.S. Stokvis te Rotterdam. Hij maakte van 1921 tot 1947 deel uit van de directie van de NV Handelsmaatschappij R.S. Stokvis & Zonen en bracht de technische afdeling tot grote bloei. Zijn in memoriam is verschenen in het blad Metaalbewerking, jg. 24 (1958) nr. 8. Zie A.D. van Mourik, Inventaris van het archief van R.S. Stokvis & Zonen te Rotterdam (1841) 1852-1984 (1991), Rotterdam 1998 nr.3451. Onder nr. 3452-3458 worden meer reisverslagen van hem vermeld.

Bijzondere Collecties 637