Collectie Effecten (derde aanvulling)

Bewijs van inschrijving op het grootboek van de VOC, Kamer Hoorn, voor Dirck Pietersz ad fl. 600, gedateerd 8 december 1606, met dividenden 1611-1620. Herdruk door de Amsterdamse Effectenbeurs als zijnde het oudste gedrukte aandeel ter wereld. (1606) en z.j. 1 stuk
Aandeel van fl. 1.000 van de N.V. Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij Aandeel, gedateerd ’s-Gravenhage juni 1895. Met dividendbewijzen en aanmelding in zake Herstel Rechtsverkeer. 1895 en z.j. 1 omslag

N.B. Zie in Nationaal Archief, Den Haag: Het gemeenschappelijk archief van de vier zustermaatschappijen (Semarang-Cheribon Stoomtrammaatschappij; Semarang-Joana Stoomtrammaatschappij; Oost-Java Stoomtrammaatschappij; Serajoedal Stoomtrammaatschappij) over de periode 1881-1975.

Aandelen van de N.V. Petroleum Maatschappij 'Moeara Enim', te Amterdam: oprichtersaandeelbewijs, 1969; bewijzen van een, vijf, tien, vijftig en honderd aandelen, 1972; bewijzen van een en vier winstbewijzen, 1972. Alle stukken zijn ongeldig verklaard te Rotterdam op 5 mei 1997. 1969, 1972 en 1997. 1 omslag
28+18+16+18 losse zwart/wit dia’s met afbeeldingen van documenten, gebouwen en installaties in een envelop met het opschrift: '100 jaar Moeara Enim 5 mei 1997'. 1997. 1 omslag
“Certificaat tot een Actie, groot Honderd Dollars, in de Bank, genaamd de Bank der Vereenigde Staten van America, te Philadelphia, op naam van Hope & Co., Ketwich en Voombergh en weduwe Willem Borski, Amsterdam den 6e April 1852", met alle coupons voor 1840-1845. 1852. 1 stuk

N.B. The Second Bank of the United States was the second federally authorized Hamiltonian national bank during its 20-year charter from February 1816 to January 1836. A private corporation with public duties, the bank handled all fiscal transactions for the U.S. Government, and was accountable to Congress and the U.S. Treasury. Twenty percent of its capital was owned by the federal government, the bank's single largest stockholder. Four thousand private investors held 80% of the bank's capital, including one thousand Europeans. The bulk of the stocks were held by a few hundred wealthy Americans. The essential function of the bank was to regulate the public credit issued by private banking institutions through the fiscal duties it performed for the U.S. Treasury, and to establish a sound and stable national currency. The federal deposits endowed the bank with its regulatory capacity. In February 1836, the bank became a private corporation under Pennsylvania commonwealth law. A shortage of hard currency ensued, causing the Panic of 1837 and lasting approximately seven years. The Bank suspended payment in 1839 and was liquidated in 1841 (Wikipedia). Toen deze Amerikaanse bank in moeilijkheden kwam, kon men in Nederland zijn originele aandelen inwisselen tegen certificaten bij Hope & Co, die vervolgens de gezamenlijke belangen trachtte te behartigen.

23 loten ad fl. 2,50 van de Vereeniging tot bevordering van ’s Lands Weerbaarheid in de loterij-geldlening van 1870-1871. 1871, 1927. 1 omslag

N.B. Op alle loten staat in een stempelafdruk vermeld: 'Toegetreden tot de regeling vervat in de acte den 2 November 1927 voor Notaris F.W. Swane te Utrecht verleden'. Dit stempel op de nog niet uitgelote stukken was bedoeld voor de verdere uitkeringen. De Vereniging werd op 7 september 1866 opgericht door Abraham van Stolk onder het motto 'Alles voor het vaderland' De Koninklijke goedkeuring werd verleend op 1 augustus 1867 en hernieuwd op 23 september 1898. Het doel van de vereniging was: vrijwillige oefening in de wapenhandel ter bevordering van ‘s lands weerbaarheid. Het archief van de vereniging is in 1940 afgestaan aan het gemeentearchief van Utrecht. UA 712-4 (1866-1920).

Groot aantal aandelen/effecten in diverse Russische ondernemingen. 1868, 1870, 1880, 1885, 1888-1890, 1894, 1906. 1 map
Groot aantal aandelen/effecten Vereeniging tot Bevordering van ’s Lands Weerbaarheid. 1870-1871. 1 map
1 aandeel Maatschappij tot Landaanwinning op de Friesche Wadden. 1882. 1 stuk
Groot aantal aandelen/effecten in diverse Nederlandse ondernemingen. Met briefje d.d. 25 november 1991 van Bank Mees & Hope N.V. aan J.C. Brezet en handgeschreven lijst van aandelen en talons. 1886, 1903-1904, 1912-1913, 1916-1919, 1921, 1923-1924, 1926-1927, 1951, 1965, 1969, 1991. 2 mappen
Deel I. 1 map
Deel II. 1 map
4 Aandelen/effecten in Hongaarse ondernemingen. 1903, 1911. 1 map
10 Indonesische aandelen/effecten Bank Industri Negara, Djakarta. Met begeleidende brief d.d. 29 september 1980 van de Bank Van der Hoop Offers N.V. [aan J.C. Brezet]. 1954, 1980. 1 map