Archief Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Stukken van de Ledenraad. 1975-1982. 8 mappen
1975.
1976.
1977.
1978.
1979.
1980.
1981.
1982.
Stukken van de Verenigingsraad. 1998-2013. 10 mappen
1998.
1999-2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2013.
Correspondentie, notulen van vergaderingen en andere stukken van het Bestuur. 1968-2008. 51 mappen en 5 dozen
1968-1971, 2004.
1976.
1977.
1978.
1979. (doos)
1980.
1981.
1982.
1983.
1984.
1985.
1986.
1987.
1988.
1989.
1990.
1992.
1993.
1994.
1995
1996.(doos)
1997.
1998.
1999.(dozen)
2000.
2001.
2002.
2003.(doos)
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
Het Koninklijk Besluit voor de erkenning, de stichtingsakte en statuten. 1973. 1 map
Stukken betreffende het personeel. 1972-1981. 1 map
Stukken betreffende de huisvesting. 1972-1980. 1 map
Jubilea. 1978-2009. 8 mappen
10 jarig jubileum. 1978-1979.
20 jarig jubileum. 1989.
25 jarig jubileum. 1994.
40 jarig jubileum. 2009. (doos)
Correspondentie van het landelijk secretariaat. 1975-1979. 1 doos
Jaarlijkse werkplannen. 1991-2003. 1 doos
Jaarverslagen en jaarrekeningen. 1986-1989, 1994-1996, 1999-2000, 2006-2008, 2014. 1 doos
Stukken betreffende de financiering. 1970-2012. 6 dozen
NCO-subsidies. 1970-1991.
Subsidies van Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (HIVOS). 2000-2010.
Subsidies van Nationale Commissie voor Internationale en Duurzame Ontwikkeling (NCDO). 2006-2011.
Europese subsidies. 2002-2012.
Overige financiële stukken. 1972-2011.
Stukken betreffende belastingen. 1974-1983. 1 map
Jaarlijkse ledenlijsten van de wereldwinkels. 1980-1998. 2 mappen
Beleidstukken. 1990-2014. 2 dozen
Stukken van diverse commissies. 1991-2004. 1 doos
Correspondentie, notulen van vergaderingen en andere stukken van het Gewestenteam. 1976-1999. 3 dozen
1976-1979.
1979-1981.
1982-1999.
Stukken van de Koordinatiekommissie (KOKO) van gewesten. 1985-1988. 1 doos
Stukken van de kwartaal bijenkomsten van het team gewestelijkmedewerkers. 1981-2006. 1 doos
Stukken betreffende kadertrainingen. 1983-2003. 1 doos en 1 portofeuille
Stukken betreffende festiviteiten van de wereldwinkels. 1994-2001. 2 mappen
Stukken van de Stichting Steun de Wereldwinkels. 1979-1992. 3 mappen
Stukken betreffende de Stichting Servicecentrum Wereldwinkels. 1996-2004. 3 mappen
Stukken betreffende diverse wereldwinkels. 1970-1980. 8 dozen
Aalten-Amstelveld.
Amsterdam.
Coevorden-Dordrecht.
Drachten-Groenlo.
Groningen-Joure.
Vaals-Vries.
Vught-Weert.
Zaandam-Zelhem.
Correspospondentie. 1975-1990. 1 doos
Notulen van vergaderingen en andere stukken. 1976-1994. 4 dozen
1976-1979.
1980-1981.
1981-1983.
1984-1994
Correspondentie met instellingen uit diverse landen. 1971-1978. 1 doos
Stukken betreffende de import uit diverse derdewereldlanden. 1970-1992. 2 dozen
Stukken betreffende "Produkten en projecten map (PP-map)". 1989-1994. 1 doos
Stukken betreffende de Online game Welvaarders, het Textiel kwartet en overige spelletjes van de werelwinkels. 2007-2010, z.j. 1 doos
Stukken van de produktenwerkgroep koffie. 1975-1992. 1 doos
Stukken betrefende de Tanzania-koffie en SOS-wereldhandel. 1979-1992. 2 dozen
Stukken betreffende de Max Havelaar koffie. 1987-1995. 1 doos
Stukken van de produktiewerkgroep cacao. 1990-1997. 2 dozen
Correspondentie, notulen va ovrleggen en andere stukken van de landelijke werkgroep textiel. 1989-1992. 3 mappen
Stukken van het overleg met SOS-wereldhandel. 1989-1994. 3 mappen
Stukken betreffende de schone kleding kampagne. 1989-1992. 2 mappen
Originelen van de documentatie en informatiemap textiel. 1991. 1 map
Stukken betreffende de riet/biet-discussie. 1968-1987. 1 doos
Stuken betreffende mexicaanse honing. 1982-1983. 1 map
Correspondentie. 1982-1997. 3 mappen
Notulen van vergaderingen. 1980-1993. 1 doos
Stukken betreffende de cursus vrouwen en management. 1986-1990. 1 map
Stukken betreffende het Ster-overleg van gewestelijke medewerkerksters van de wereldwinkels. 1987-1991. 1 map
Stukken betreffende het Breed Overleg Vrouwen en Ontwikkeling. 1988-1992. 1 map
Stukken betreffende scholing vrouwenwerk. 1990-1992. 1 map
Stukken betreffende het project Creatief ondernemerschap voor vrouwen. 1992-1995. 1 doos
Stukken betreffende de Wereld Vrouwen Conferentie in Beijing 1995. 1984-1995. 2 dozen
Documentatie. 1975-1993. 1 doos
Stukken betreffende de landelijke jongerenwerkgroep. 1977-1994. 1 doos
Correspondentie. 1990-1994. 2 mappen
Notulen en andere vergaderstukken. 1990-1993. 2 mappen
Congresstukken betreffende de alternatieve handel. 1990-1993. 3 mappen
De Alternatieve handel van de wereldwinkels met Sri Lanka. / A. Wouters. 1997 1 map
Alternatieve handel uit Kenya en Tanzania. 1998-2000. 2 mappen

24 foto's.

Stukken betreffende de eerlijke handel en vrouwen. 1995-1997. 1 map
Sociale clausules en eerlijke handel / Herman van Beek. 1996. 1 map
Stukken betreffende de effectiviteit van de eerlijke handel. 1996-2004. 1 map
Stukken betreffende de Network of European World Shops. 1998, 2005. 1 map
Diverse marktonderzoeken. 1999-2001. 2 mappen
Stukken betreffende de samenwerking met Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (HIVOS). 2000-2007. 1 map
Stukken betreffende het project eerlijke marktoegang. 2005-2007. 1 map
Overige stukken betreffende de eerlike handel. 1994-2013. 2 dozen
Stukken betreffende de transformatie, hernieuwing en reorganisatie. 1992-2009. 2 dozen
Stukken betreffende de actie Namibie. 1971-1976. 2 mappen
Stukken betreffende de Suriname aktie '73. 1973. 3 mappen
Correspondentie en notulen van vergaderingen betreffende externe contacten. 1978-1999. 1 doos
Stukken betreffende de Stichting Ontwikkelings-samenwerking (S.O.S.). 1970-1975. 2 mappen
Stukken betreffende de Brede Vietnambeweging Nederland. 1972-1973. 2 mappen
Stukken betreffende de Stichting Ideële Import (SII). 1978-1991. 1 map
Stukken betreffende de Nationale commissie voorlichting en bewustwording ontwikkelingssamenwerking (NCO) en Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO). 1975-1999. 2 dozen
Reclame en promotiemateriaal van wereldwinkels. 1996-2013, z.j. 1 map
Monografieën. 1970-2012 9 dozen
1970-1979
 • Informatiebrochure bij subsidieaanvraag Amstelveen (1972)
 • informatie over wereldwinkels (1973?)
 • evaluatiewerkgroep, Van Gewest tot Gewest; rapport over het gewestelijk medewerkers projekt werkjaar dec 74 - dec 75 (1975?)
 • Garssen, Helmien, Ruurd Huisman, Ate de Jong, Johan de Jong en Bonne van der Kooi, Over Goliath de Multinational en David de Wereldwinkelier (1976?)
 • Posthuma, Ruud, Van ethieshe protest naar politieke strijd (1976?)
 • Beerends, Hans, Helpt het??!! een kritiese beschouwing 1976
 • Scholengroep van de Wereldwinkel Oosterhout, voedsel\u2026 honger in de wereld (1977?)
 • Quast, Els, De plaatselijke wereldwinkels 'basis' gegevens (1977)
 • Produkten; produktenwerkgroep landelijke verenging wereldwinkels (Jan.) (1977)
 • Goos, Mia en Willem van het Hekke, Wereldwinkels en Produkten; theorie en praktijk (1977)
 • Ervaringen van drie weekends Werken in Wereldwinkels (ter leringhe\u2026) (1978)
 • Ledenraadstukken Ledenraad 10/6 (1978)
 • Hoffs, Hans, Jan Rutges en Stefan Sterkenburg, Samen Scholen; ervaringen met scholing in een wereldwinkel (1978)
 • Nuijten, Wim, [Scriptie zonder titelpagina met stageverslag] (1978)
 • Tanzania comite, Tanzania Koffie, Solidariteitskoffie (1978)
 • Quast, Els, 10 jaar wereldwinkels; maak een begin met echte ontwikkelingshulp! [stagewerkstuk] (1979)
 • 10 jaar wereldwinkels; verslag manifestatie en aktiviteiten rond het tien jarig bestaan van de wereldwinkels (1979)
 • 10 jaar wereldwinkels; 'strijd voor echte ontwikkelingshulp' (1979)
 • Rutges, Jan en Jacob Jacobsen, Kijk uit je doppen (1979?)
 • Maak een begin met echte ontwikkelingshulp (1979?)
 • Maak een begin met echte ontwikkelingshulp; informatie over de Protestaktie van de Wereldwinkels (1979)
 • Maak een begin met echte ontwikkelingshulp; omschrijving en tips door de campagne. (1979)
 • Samen, staan we sterk(er); concept beleidsnota (1979)
 • van Dijk, D.L., Verkoop van produkten uit de derde wereld in Nederland via ABAL- en Wereldwinkel (een onderzoek naar alternatieve winkelverkoopaktiviteiten.); in het kader van de doktoraal studie economische geografie (1979)
 • Rutges, Jan en Rob Pannekoek, Werkboek \"Maak een begin met echte ontwikkelingshulp\" (1979)
1980-1985
 • Rutges, Jan en Rob Pannekoek, Fasen van de kampanje MEB [Maak een begin met echte ontwikkelingshulp] (1980)
 • Rutges, Jan en Rob Pannekoek, Fasenplan; een toetssteen voor de opbouw en ontwikkeling van de kampanje 'Maak een begin met echte ontwikkelingshulp' (1980?)
 • Maak een begin met echte ontwikkelingshulp; werkboek II (1980)
 • Over wereldwinkels en vergunningen (1980)
 • Thema's; discussiestukken (1980)
 • Vereniging of Stichting (1980)
 • Wereldwinkels en Geld (1980)
 • Van koloniale uitbuiting naar ekonomiese afhankelijkheid (1980?)
 • landelijke produktenwerkgroep, Caju; Mozambique cashewnoten en thee (1981)
 • Diagroep gewest 8 presenteert een gewestelijke dag (1981)
 • Rutges, Jan, Gooi niet met rotte tomaten (1981)
 • Rutges, Jan , Gooien met rotte tomaten; werken met politieke forumdiscussies (1981)
 • Wereldwinkel Groningen, Kiezen voor echte ontwikkeling(-shulp) (1981)
 • Rutges, Jan, Op Straat; Landelijk AktieKomitee (1981)
 • Beerends, Hans en Jan-Willem Vos, Politieke Partijen (1981)
 • Rutges, Jan en Ate de Jong, Verslag aug '80 - sept '81 (1981?)
 • Wat is een wereldwinkel (1981)
 • van Ress, Einbert, Theo Claasen, Jos de Vriend en Rob Pannekoek, Wereldwinkelakties en verkiezingen; landelijk aktie comité (1981)
 • Wereldwinkel Culemborg, 10 jaar zuivere koffie (1982)
 • landelijke produktenwerkgroep, Guatemala (1982)
 • Tanzania Comité en Landelijke Produktenwerkgroep, Tanzania; koffie, thee, oploskoffie, kunstprodukten (1982)
 • Leven, Erik, Wereldwinkeliers in de jaren tachtig; tussen kassa en mondiale aktie, een diskussiestuk over wereldwinkels (1982)
 • Pannekoek, Ro, De Karavaan in Gewest 6 1982 (1983)
 • Literatuurmap Derde Wereld (1983?)
 • Jacobsen, Jacob, Voorzet, Voorwerk voor Verzet no. 1; Een boekje open over schrijven (1983)
 • Wet en onRecht; een brochure over rechtspersonen, vergunningen, en andere juridische zaken (1983)
 • Hoezo service\u2026?; tweede druk (1984)
 • Drost, M. en M. Louwrier, Statuten (1984)
 • Wat is een Wereldwinkel (1984)
 • Wat is een Wereldwinkel; tijdelijke uitgave (Mei) (1984)
 • Werken aan Bevrijding, 15 jaar wereldwinkels'; Kongresaankondiging (1984)
 • Werken aan Bevrijding; 15 jaar wereldwinkels kongresmap (1984)
 • Horrevorts, Adriaan, Vakgroep Sociale Geografie van de ontwikkelingslanden van de Vrije Universiteit Amsterdam, Gesprekken met wereldwinkeliers; mogelijkheden en beperkingen van het wereldwinkelwerk. (1985)
 • Gerbands, Ank, Els Wagemans en Laetitia van Vree, Leesmap over de positie van vrouwen (1985)
 • van Boxtel, Annie, Theo van Donk en George Ketel, koffieplukken op Oro Verde; verslag van een toneelprojekt (1985?)
 • onze strijd; verslag van de vierde landelijke dag van Wereldwinkelvrouwen gehouden op 14/4/1984 (1985)
 • Slagter, Zwannie, Annelies de Lange, Aad van de Tas en Theo Andriessen, Werken aan Bevrijding; Kongres 15 jaar Wereldwinkels 27/10/1984 evaluatieverslag (1985?)
 • Werken aan Bevrijding; verslag kongres 15 jaar wereldwinkels (1985)
1986-1989
 • Driessen, Jack, Ank Gerbrands, Frieda Oudakker, Ruud Posthuma, Andriëtte Woltman, Hier en daar Hoe zit dat in elkaar (1986?)
 • Vegter, Els, Informatiepakket voor wereldwinkels (1986)
 • Kongres \"over de toekomst van produktenverkoop\" 8/11; kongresmap (1986)
 • Produktenverkoop in Diskussie; een bundeling van artikelen en gesprekken, ontstaan rond de kwartaalbijeenkomst van het team van gewestelijk medewerk-st-ers (26/5-28/5) (1986)
 • Produktenverkoop in Diskussie; een bundeling van artikelen en gesprekken, ontstaan rond de kwartaalbijeenkomst van het team van gewestelijk medewerk-st-ers (Jan.) (1986)
 • Vrienden van de Wereldwinkels, Steunfonds Wereldwinkels; een plan om donateurswerving serieus aan te pakken (1986)
 • Rutges, Jan, verslag kongres \"over de toekomst van de produktenverkoop\" 8/11 (1986)
 • Vrouwen in Bevrijdingsbewegingen; Verslag Regionale Vrouwendag Noord (1986)
 • Wigman, Trudy, Wat moet een wereldwinkel nu met marketing? (1986)
 • Steungroep gewest 6/7: Nicole van Schie, Maarten Speet, Annie Blom, Gerda Dijkstra en Ab van Bochove, Wereldwinkels en Financiën; deel 1 administratie (1986?)
 • Rutges, Jan, Dooddoeners (1987)
 • Weerman, Ruurd, Kongres 1987; Publieksmerk: ja of nee? (1987)
 • Rutges, Jan, Kursus Marketing wereldwinkels regio Haarlemmermeer (eerste opzet) (1987)
 • Slagter, Zwannie, Gabbie van der Kroef en Jan Rutges, Mondiaal Veldwerk, een methode beschrijving; een verslag van studiedagen van het team van veldwerkers/sters (1987)
 • nota jeugd en jongeren; een note van de LVWW om te komen tot een vernieuwing van het bestaande jeugd en jongerenbeleid, met een planning voor de komende jaren. (1987)
 • Beerends, Hans , \"Over de doelstellingen van de wereldwinkels en het plan voor een publieksmerk zuivere koffie van Solidaridad.\"; Een discussiestuk voor regiogroepen en wereldwinkels als voorbereiding op het Kongres op 21/11 (1987)
 • Rutges, Jan, Stiena Versluis en Ruurd Weerman, Uitnodiging platform publiciteit en beeldvorming 21/2 (1987)
 • Rutges, Jan, Verslag Platform Publieksmerk koffie 23/5 (1987)
 • Slagter, Zwannie en Rien Cardol, Wereldwinkel, een goede zaak (1987)
 • Slagter, Zwannie en Rien Cardol, Wereldwinkel, een goede zaak; handleiding bij de kursus marketing en management (1987)
 • Jongerenwerkgroep en Missionair Centrum Heerlen, Jongeren Veranderen (1988?)
 • LUG Kastelen; beleidsaanbevelingen en draaiboek Landelijke Uitgavengroep (1988)
 • Hendriks, Joris en George Ketel, Een Nicaraguaan in Nederland; verslag van het bezoek van Arnolfo Rivera van ECODEPA (1988)
 • Tweede kongres over het publieksmerk Zuivere Koffie 16/1 (1988)
 • Verslag kongres (Jan.); forse en speelse kritiek op publieksmerkplan koffie (1988)
 • Oudakker, Frieda, Willemien Nolet en Hans Beerends, Werk honger de wereld uit (1988)
 • Dortmans, Wim en Jet van Doesburg, Rijks Universiteit Utrecht, Zingt ieder vogeltje zoals het gebekt is?; een onderzoek naar waarden, socialisatie en levensbeschouwing van jongeren die aktief zijn voor Amnesty International of Wereldwinkel [Skriptie] (1988)
 • Kursusaanbod 1989-1990 (1989)
 • Rutges, Jan, Mondiaal Veldwerk\u2026 ook een vak; verslag van een studiedag (1989)
 • Gerbrands, Ank en Jan Rutges, Mondiaal Veldwerker\u2026 ook een vak! (1989)
 • Patronen in Perspektief; een kursus over Wereldwinkels en textiel (1989)
 • van Bergen, Jan P. , Perspectief voor de Jaren Negentig (1989)
 • Ketel, George, Verslag van het werkbezoek van Astrid Boersma (NKN-Managua) en George Ketel (wereldwinkels) aan BANANIC (1989)
 • Wat is een Wereldwinkel?; een bijzondere winkel (1989?)
 • De Wereldwinkel is méér dan zuivere koffie! (1989?)
 • Wereldwinkelbeurs Jubileumdag 28/10 (1989)
 • WereldWinkels 20 jaar; uitnodiging en programma jubileumdag (1989)
 • WereldWinkels 20 jaar; verslag jubileumdag (1989)
1990-1992
 • Kongres Wereldwinkels 29/9; thema: alternatieve handel (1990)
 • Kongres Wereldwinkels 29/9; thema: alternatieve handel, 2e deel kongresstukken (1990)
 • van 't Hoff, Arjan, Henk Noor, Co de Lange, Zwannie Slagter, Jaap Hortensius, Eric Kamsma, Annete Rayer, Andriëtte Woltman, Enny v/d Velden en Maarten de Wit, Patronen in Perspectief; Wereldwinkels en textiel uit India (1990?)
 • van Deursen, M.H., P.A.M. Weekers en A.J. Westerhof, de Wetenschapswinkel van de Katholieke Universiteit Brabant, De Wereldwinkel: van een \"goede zaak\" naar een betere zaak (1990)
 • Wigman, Trudy, Rien Cardol en Ruud Posthuma, Wereldwinkels let op uw saeck (1990)
 • Landelijke Produkten Werkgroep, Achtergrondmap 'Patronen in Perspektief' bij de Textielcampagne 'Stof tot Nadenken' (1991)
 • van der Kroef, Gabbie en Rob van Mierlo, De Vereniging in Verandering; Verslag van de reorganisatie bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (1991)
 • Bierbooms, Mieke en David de Vriend, Handleiding voor subsidie-aanvragen voor Wereldwinkels (1991)
 • Cardol, Rien, Ellie Tap en Jelva van der Werf, Inkoopcursus najaar 1991 (1991)
 • Statuten en Huishoudelijk Reglement (1991)
 • Stof tot Nadenken [flyer] (1991?)
 • van der Kroef, Gabbie, Wereldwinkelleiders leiden naar groei; Management, een bruikbare methode voor Wereldwinkelleiders [Scriptie hoger sociaal agogisch onderwijs] (1991)
 • Alternatieve Handel als model voor een rechtvaardige wereldhandel; deelnemersmap Rien Cardol (1992)
 • Versluis, Stiena en Theo Andriessen, Alternatieve handel als model voor een rechtvaardige wereldhandel; tekstbundel ter gelegenheid van het symposium op 9/10 (1992)
 • Alternatieve Handel als model voor een rechtvaardige wereldhandel; uitnodiging symposium met programma (1992)
 • van Rijsbergen, Anne-Marie, Handleiding 'Wereldwinkels en lokale publiciteit' (1992)
 • Rutges, Jan, Informatiebrochure (1992)
 • Smit, Marjo, Kleding - Communicatie - Winkel (1992)
 • Versluis, Stiena, Tirza Brems en Marjo Smit, Kleding op maat; handleiding bij de verkoop van 'zuivere' kleding in de wereldwinkels (1992)
 • Versluis, Stiena, Nota Criteria Alternatieve Handel (1992)
 • Sectie Vrouwenwerk, Ronde Tafel Gesprek - Studiedag 'Vrouwen en alternatieve handel' 5/6 (1992)
 • Rondreis door Latijns-Amerika; Docenten Handleiding (1992)
 • Rondreis door Latijns-Amerika; Leerling Werkboek (1992)
 • Sectie Marketing en Management, Starthandleiding' voor nieuwe Wereldwinkels (1992)
 • Driessen, Pleun, Annemiek Haarsma, Wil Müter, Mieke Veerman en Enny van de Velden, Wat Columbus niet ontdekte; Vrouwen en alternatieve handel in Latijns Amerika (1992)
 • van Beek, Herman, Huub Jansen en Bram Neerhof, De Wereldwinkel op de groeimarkt; verslagen van de themadag 14/9/1991 (1992)
 • Tychon, Huguette, Wereldwinkel, een wereld apart?; Strategisch marktonderzoek ten behoeve van de wereldwinkels (1992)
 • Landelijke Textiel Werkgroep, Werkmap 'Patronen in Perspektief' bij de Textielcampagne 'Stof tot Nadenken' (1992)
1993-1994
 • Horstink, Han en George Ketel, Advieslijst beoordeling importeurs op basis van de criteria voor alternatieve handel (1993)
 • Versluis, Stiena en Rob van Mierlo, Alternatieve handel als model voor een rechtvaardige wereldhandel; verslag van het symposium op 9/10/1992 (1993)
 • Hollewand, Siny, Alternatieve handel\u2026 meer bekendheid waard; mediastrategie voor de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (1993)
 • Beleidsplan landelijke vereniging van wereldwinkels 1994-1995-1996 (1993)
 • Klein, A. van Wereldwinkel Apeldoorn, Cacao Bitterzoete Handelswaar; Lesbrief voor groep 7 en 8 van de basisschool (1993?)
 • SvH / Two's Company, Communicatie-advies van buro Sies-Van Hinthum (1993)
 • Eerlijke handel - De wereldwinkels zijn alvast begonnen - Doet u mee? (1993?)
 • Rutges, Jan en Gabbie van der Kroef, Informatiebrochure; Wat maakt de eerlijke handel van wereldwinkels ànders dan de gewone handel met ontwikkelingslanden? (1993)
 • de Jong-Van Lier, Denise, Max Havelaar in de Wereldwinkel; de beste keus! (1993)
 • Nota 'Bouwstenen voor een nieuw meerjarenbeleid' te bespreken tijdens het Wereldwinkelcongres 12/6 (1993)
 • Nota 'Criteria voor leden van de landelijke vereniging van wereldwinkels' (1993)
 • Versluis, Stiena, Nota Politieke Profilering (1993)
 • Onze goed zaak is vanaf nu beter bereikbaar en heeft meer ruimte [verhuisbericht] (1993)
 • Berenschot, Organisatieonderzoek Lave (Landelijke Vereniging) in opdracht van NCO (1993)
 • Presentatie Landelijke Vereniging van Wereldwinkels 9/12 (1993)
 • Verslag Platformdiscussie 6/3 (1993)
 • Wereldwinkel; Een goede zaak (1993)
 • Wereldwinkelcongres 6/11 Congresstuk no. 3; Handelsmanifest tégen protectionisme en vóór alternatieve handel (1993)
 • Dirks, Bart en Matt Schillings , Wereldwinkelcongres 6/11 stuknummer 4; verslag extra congres 12/6 en 13/7 (1993)
 • Wereldwinkelcongres 6/11 stuknummer 5; Bestuursverslag landelijke vereniging van wereldwinkels 1992-1993 (1993)
 • Ossel, drs. F. en drs. L.M.J. Fiers, Berenschot, Werk aan de winkel; organisatieonderzoek LVWW (1993)
 • Ketel, George en Rien Cardol, Werkmap 'Max Havelaar in de Wereldwinkel de beste keus' (1993)
 • Ketel, George, Handleiding Consumentenactie 'Europa open voor eerlijk koffie' (1994)
 • Ketel, George, Handleiding Wereldwinkelkoffie-ontbijt en -lunch met recepten, opzet en tips (1994?)
 • Posthuma, Ruud, Handleiding Winkelinrichting; de Wereldwinkel presenteert zich aan een breed publiek (1994)
 • Rutges, Jan en Gabbie van der Kroef, Introductiebrochure; Wat maakt de eerlijke handel van Wereldwinkels anders dan de gewone handel met ontwikkelingslanden? (1994)
 • Jubileumviering 25 jaar eerlijke handel 5/2 (1994)
 • Hoekstra, Gonda, Koffie in de Klas; lespakket over 'zuivere' koffie voor groep 7 en 8 basisschool met informatie, handleiding en lesopzet, en leerlingenmateriaal (1994)
 • Koffiemanifest voor duurzame ontwikkeling door rechtvaardige prijzen (1994)
 • Mediabereik; Jubileumviering Wereldwinkel, 25 jaar eerlijke handel / Europese Wereldwinkelcongres (1994)
 • Overzicht Mediabereik wereldwinkels rond consumentenactie 'Europa open voor eerlijke koffie' (1994)
 • Programma jubileumviering wereldwinkels, 25 jaar eerlijke handel 5/2 (1994)
 • Yavas, Mendufa, WereldWinkel, een goede zaak?; stageverslag (1994)
1996-1997
 • Postema, Ruud en Willy Teunissen, Bureau WereldwinkelConsult, De etalage, het visitekaartje van de wereldwinkel; Achtergrondinformatie bij de Etaleercursus voor Wereldwinkels (1995)
 • Leijnse, M., M. Schuring, M. Stip en A. Wielaard, MMMA, De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels - Blauwdruk Franchising - (1995)
 • Grave, Gerda et al., Mode met Motief; Campagnehandleiding (1995)
 • Mode met Motief; Docenten Informatie Lespakket (1995)
 • Mode met Motief; Leerlingen-Materiaal Lespakket (1995?)
 • Slagter, Zwannie, Mode met Motief; Lespakket (1995)
 • Mode met Motief; Verslag presentatiedag voor wereldwinkeliers 4/2 (1995)
 • Neem een aandeel in een wereldzaak; Het Wereld Winkel Partner Plan (1995)
 • Jongeren voor alternatieve Handel, JaH!, Spel-, educatie- en voorlichtingsmaterialen Catalogus (1995?)
 • Dirks, Bart en Hester Stafleu, Spiegeltje, spiegeltje aan de wand.. sieraden, handel en cultuur; Mode met Motief (1995)
 • Slingerland, Rosa, vrouwen en professionalisering in de wereldwinkels (1995)
 • Hoekstra, Gonda, Wat is uw beeld van de derde wereld?; ontwikkelingseducatie binnen het volwassenenonderwijs [eindscriptie] (1995)
 • De belangrijkste ontwikkelingen van de wereldwinkels in de laatste tien jaar (1996?)
 • Eerlíjk en heerlíjk Afríka op het menu!; [documentatiemap] Europese Wereldwinkeldag 11/5 'eerlijke handel met Afrika' (1996)
 • Eerlíjk en heerlíjk Afríka op het menu!; eerlijke handel met Afrika, 11/5 Europese Wereldwinkeldag (1996)
 • NEWS!, Eerlíjk en heerlíjk Afríka op het menu!; handleiding Europese Wereldwinkeldag 11/5 'eerlijke handel met Afrika' (1996)
 • NovoTrade Consult B.V., Eindrapportage Evaluatiemissie Peru (1996)
 • Jongeren voor alternatieve Handel, JaH!, Jongeren in de Wereldwinkel; Full Colour (1996?)
 • Jongeren voor alternatieve Handel, JaH!, Jongerenweekend 96 (1996)
 • De Landelijke Vereniging voor Producent en Wereldwinkel; voorstel Beleidslijnen 97-98-99 (1996)
 • Mode met Motief [documenten rond bezoek Aj Quen] (1996)
 • Katholieke Universiteit Nijmegen, Onderzoek communicatie tussen vereniging, buro en wereldwinkels (1996)
 • van Beek, Herman, Sociale Clausules en Eerlijke Handel; Notitie geschreven in opdracht van de Fair Trade Organisatie en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (1996)
 • van Beek, Herman, The Social Clause and Fair Trade Report (1996)
 • Slager, Joost, Het Sociocratisch model in Wereldwinkels; Zeggenschap voor allen en toch slagvaardig! (1996)
 • Verenigingsraad 2/11 Stuknummer 1; 'Eerlijk en Zakelijk' beleidsplan 1997-1998-1999 (Concept) (1996)
 • Activiteitenplan 1998; in het kader van de afspraken tussen de nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (1997)
 • Wouters, A. , De alternatieve handel van de wereldwinkels met Sri Lanka; een onderzoek naar de mate waarin leveranciers en producenten van de Wereldwinkels zich houden aan de criteria van Alternatieve Handel (1997)
 • Kouwijzer, Miranda, Asociación de Artesanos Aj Quen en De Wereldwinkels; onderzoeksrapport (1997?)
 • van der Kroef, Gabbie , Handel met een boodschap' notitie communicatie; onderzoek naar en voorstellen tot verbetering van de Communicatie tussen de Vereniging, Landelijk Buro en Wereldwinkels, concept te bespreken tijdens de Verenigingsraad 7/6 (1997)
 • Handel met Respect; 2. Marketing van de voorbeeld-producten Textiel en kleding, lederwaren en speelgoed (1997)
 • Handel met respect; Europese Wereldwinkeldag 3/5 (1997)
 • Handel met respect; Europese Wereldwinkels Actiejaar 1997-1998 (1997)
 • Handel met Respect; Mediabereik rond de Tweede Europese Wereldwinkeldag (1997)
 • Notulen Platformdag 11/10 'Wereldwinkels op de drempel van de 21e eeuw' (1997)
1998- 2001
 • Handel met Respect; Mediabereik rond de Derde Europese Wereldwinkeldag (1998)
 • Verenigingsraad 6/6 Stuknummer 3; Discussienota Samenwerking met de alternatieve groothandel en met een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking (1998)
 • Verenigingsraad 7/11 Stuknummer 6; Samenwerken om te komen tot verhoging van de omzet en versterking van het maatschappelijk draagvlak, tweede discussienota (1998)
 • Gillis, Liane, De Wereldwinkel nader bekeken; scripte in het kader van de opleiding Commerciële Economie (1998)
 • Wereldwinkelgids; Overzicht van de activiteiten en diensten van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels [etc.] (1998)
 • Hoofdbedrijfschap Detailhandel, Wereldwinkels op weg naar ideële zakelijkheid; Brancheverkenning 1998 (1998)
 • Een waanzinnige wereld / Wereldwinkel, eerlijk is eerlijk [flyer] (1999)
 • Direct Lokaal, Eindrapport Radio-Item; Wereldwinkeldag 1999 (1999)
 • Brandsetters, Generaties en hun wereldwinkels; een exploratief-kwalitatieve marktverkenning naar ideale winkeltypologieën (1999)
 • Hoe vrij is de handel?; Europese Wereldwinkelcampagne voor boeren en boerinnen in ontwikkelingslanden (1999)
 • Hoe vrij is de handel?; Koffie (1999)
 • Hoe vrij is de handel?; Rijst (1999)
 • Hoe vrij is de handel?; Suiker (1999)
 • Hoe vrij is de handel?; Cacao (1999)
 • De Evenaar, Plus - Plan; een blauwdruk voor intensieve samenwerking tussen de wereldwinkel en de evenaar (1999)
 • Straattheater; De Illegalen - Een waanzinnige wereld (1999)
 • Uitnodiging; jubileumviering Wereldwinkels 30 jaar (1999)
 • Verenigingsraad 6/11 Stuknummer 3; Meerjarenvisie Wereldwinkels 2000 - 2002 (1999)
 • Brussel, Maudy, Gabbie van der Kroef en Herman van Beek, Achtergrondinformatie bij de studiedag 'Hoe vrij is de handel?' ter voorbereiding van de Europese Wereldwinkeldag 20/5 (2000)
 • Wilbrink, Ina van stichting VrijwilligersManagement, Geef kleur aan je Wereldwinkel!; Wereldwinkels in de multiculturele samenleving (2000)
 • Lorwa, Hermieke, Handleiding Winkelinrichting en Winkelpresentatie (2000?)
 • Slager, Joost en Kirsten van de Wiel, Kengetallenonderzoek Cijfers 1998 (2000)
 • Verenigingsraad 11/11 Stuknummer 3; Meerjarenvisie Wereldwinkels 2001 - 2003 (2000)
 • Verenigingsraad 11/11 Stuknummer 4; Plannen 2001 (2000)
 • Workshop on WTO, Monitoring and Standard Setting 'Make the process visible' Mysore, India; Report (2000)
 • Snoekc, Marjolein, Changing from \"trust me\" to \"show me\"; Monitoring in fair trade [thesis] (2001)
 • een nieuwe tijd - een nieuw gezicht\u2026 (2001)
 • Jennissen, Wim, Tips voor publiciteit en activiteiten rond de 6e Europese Wereldwinkeldag op 19/5 (2001)
 • Verenigingsraad 17/6 Stuknummer 2; Transformatie - deel 3 inhoud en achtergrond (2001)
 • Visser-van Doorn, Marry en Huub Jansen, Verenigingsraad 10/11 Stuknummer 2b; Transformatie, toelichting op inhoud en achtergronden (2001)
2002-2004
 • Laman Trip en Partners, Eindrapportage Transformatie (2002)
 • Spil, Erika, Ellie Tap, Moniek Kamm, Christa de Bruin, Handleiding \"Wereldburgers zijn we allemaal\" (Onderdeel van Wereldburgers.nl) (2002)
 • van Someren, Debby, Het herspositioneren van een winkelformule; Toegepast op de wereldwinkel [afstudeerscriptie] (2002)
 • Kees, K.L. (Karlijn), Het implementeren van een nieuwe organisatiestuctuur en -cultuur, als gevolg van een nieuwe winkelformule [stageverslag] (2002)
 • van Beek, T.T., Maar ook goed gemanaged?; de Balanced Scorecard toegepast [Afstudeerwerkstuk] (2002)
 • Verslag conferentie 'Eerlijke handel: Internationale ontwikkelingen op het gebied van criteria, controle en evaluatie' (2002)
 • Jacobs, drs. Geertje en ing. H.M.M. (Mariska) de Wit, motivaction, Beoordeling nieuwe winkelformule onder jongeren - een kwalitatief onderzoek - (2003)
 • Handelspolitiekbeleid Wereldwinkels (2003)
 • Jacobs, drs. Geertje en ing. H.M.M. (Mariska) de Wit, motivaction, Profiel van de Wereldwinkelkoper (2003)
 • Verenigingsraad 8/11 Stuknummer 4; Samen dragen, over de organisatievernieuwing van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (2003)
 • Ditmar Consulting BV, Tussenevaluatie Transformatie Wereldwinkels; commentaren en bijlagen (2004)
 • Romkes, drs. Frans, Verslag van de werkbijeenkomst 23/3 LBVV te Culemborg; Samenwerking en teamontwikkeling (Vertrouwelijk) (2004)
 • Romkes, drs. Frans, Verslag van de slotbijeenkomst 7/6; Positiebepaling met het INK-managementmodel (2004)
2005-2012, z.j.
 • de Vries, Douwtje , jaaroverzicht '05; Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (2005)
 • Streumer, Paul, Some strenghts, many weaknesses; Indonesian exporters and producers for the Dutch Worldshops. Report of a control vist (2005)
 • Verenigingsraad 5/11 Stuknummer 3; Plannen 2006 (op hoofdlijnen) (2005)
 • Werkplan Landelijk Bureau 2005 (2005)
 • Rapport radio-interview en spot Wereldwinkeldag (2005)
 • Detailwerkplan en Prognose 2006 (2006)
 • Jaaroverzicht in één oogopslag (2006)
 • Verenigingsraad 11/3 Stuknummer 2; Op de toekomst voorbereid, het nieuwe huis van de Landelijke Vereniging (2006)
 • van Dam, Ynte en Kirsten van Gorkum, Wetenschapswinkel Wageningen UR, Fair Trade in Ede; Markt en positie van de Wereldwinkel (2007)
 • Fair Made 2013-2017, Bijzonder gewoon (2012)
 • Landelijk Sekretariaat, Bij de Hand (z.j.)
 • Custers, Servaes, Café Profundo; een muzikale voorstelling over ons dagelijkse kopje koffie (z.j.)
 • Dit jaar weer moeite om iets origineels te verzinnen? [advertentie kerstpakket van de wereldwinkel] (z.j.)
 • Europa open voor eerlijke koffie!; doet u mee? (z.j.)
 • de produktenwerkgroep, Flodder of Folder!?; zeer beknopte handleiding voor het schrijven van een leesbare folder (z.j.)
 • van Boxtel, Mia, Een heel klein handjevol recepten en wetenswaardigheden uit 's werelds provisiekast (z.j.)
 • Oosterbaan, Jan, Ja, ik steun de wereldwinkels (z.j.)
 • Maak een begin met echte ontwikkelingshulp [briefkaart] (z.j.)
 • van der Ven, Coen, Afdeling Marketing en Management, De vestigingsplaats (z.j.)
 • Verhoef, Hans, visies op ontwikkeling (z.j.)
 • De wereldwinkel is méér dan zuivere koffie [assortiment folder] (z.j.)
 • De Wereldwinkelkadobon; plezier voor twee! (z.j.)
 • Wereldwinkel; een goede zaak [flyer] (z.j.)
 • Wereldwinkel; een goede zaak [flyer] (z.j.)
 • Wereldwinkel; een goede zaak, verkoop - voorlichting - actie (z.j.)
 • WereldWinkel Zwolle [flyer] (z.j. )
 • Stichting Fun, Wie zullen we nou weer eens uitkleden?; Een theatervoorstelling over de textielsektor, in de Derde Wereld en Nederland. (z.j.)
Diaserie "geschiedenis WereldWinkels (ver) vòòr 1990, door gewest 8" [incompleet]. 1981. 95 dia's
Diaserie "Onder anderen koffieshow" [incompleet]. 1988? 49 dia's
Diaserie "Bananen" [met begeleidende tekst, incompleet]. 1989? 63 dia's
Diaserie impressiewerkomstandigheden Banghladesh?. 1989? 19 dia's
Diaserie "Produkten en Producenten uit Nicaragua" [met begeleidende tekst]. 1991. 42 dia's
Dia's impressie werkomstandigheden Derde Wereld [Nicaragua?, Zimbabwe, Bangladesh?]. 1992-1993. 15 dia's
Mode met Motief diaserie no. 1-3: "Vrouwen delen de lakens uit"; "Een juweel van een sieraad"; "Kinderwerk?". 1993? 138 dia's
Diaserie "Wereldwinkel, een goede zaak!" [met begeleidende tekst]. 1994. 51 dia's
Winkelformules: etalage, interieur, producten en specifiek kleding aangeboden in WereldWinkels. 2000? 40 dia's
Dia's Heropening WereldWinkel Olst en Postercampagne Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. z.j. 20 dia's
Wereldwinkel Den Haag. 1972 1 affiche
Maak een begin met echte ontwikkelingshulp Manifestatie10 jaar wereldwinkels. 1979. 3 afiches
Wereldwinkels 20 jaar, Jubileumdag 28 oktober '89. 1989. 1 ingelijste affiche
Afrika : Eerlijk en Heerlijk!1996. 1 affiche
Dweil je geweten schoon. Nu ook zuivere textiel in de Wereldwinkel/ Loesje. Z.j. 1 affiche
Doe mee. Maak een begin met echte ontwikkelingshulp. Z.j. 1 affiche
Stof tot nadenken. Wereldwinkel een goede zaak. Z.j. 1 affiche
De Wereldwinkel is méér dan zuivere koffie!Z.j. 1 affiche
Wereldwinkels : Verkoop van produkten omwille van de herkomst...Z.j. 1 affiche
Koffie. Z.j. 1 affiche
Wijn. Z.j. 1 affiche
Suriname vrij! Nu! Suriname aktie '73 .1973. 1 affische
Hand in hand maar hoe? Leergang ontwikkelingsproblematiek. 1979. 1 affiche
Fair Alternative with Integrated Rules, VIII European Conference of World shops. 1998. 1 ingelijste affiche
Rietsuiker uit Nicaragua / S.O.S. Wereldhandel. Z.j. 1 affiche
Namibie vrij. Giro 14466 Actie Namibie A'dam . Z.j. 1 affiche
't is krom en doet recht : Bananen uit Nicaragua. Z.j. 1 affiche
Stop overproduktie suikerbieten. Z.j. 1 affiche
Lacandona Honing uit Mexico / S.O.S. Wereldhandel. Z.j. 1 affiche
[Zonder titel]. Z.j. 1 affiche
Foto's WereldWinkel interieurs en producten. 1992-2001. 65 photo's

N.B. in twee folio's

Foto's WereldWinkel exterieurs. Bevat ook enkele foto's van 'ambulante' Wereldwinkels, dat wil zeggen marktkramen en rijdende Wereldwinkels. 1990-2002. 46 foto's
(Portret)foto's van personen betrokken bij onder meer de Landelijke Vereniging, lokale WereldWinkels, Jongeren voor alternatieve handel en/of de Verenigingsraad. 1975-2001. 98 foto's

N.B. in twee folio's

Foto's van bezoeken aan producenten in onder andere India, Nepal, Madagascar, Nicaragua en Guatemala. 1992-2003. 98 foto's

N.B. in twee folio's

Foto's van bezoeken van producenten aan Nederland. 1995-2003. 21 foto's
Foto's van campagne activiteiten, onder andere Stof tot Nadenken, Schone Kleren Campagne, Mode met Motief, koffie acties en kinderen/jongeren in de Wereldwinkel. Bevat ook enkele foto's betreffende het WereldWinkel blad Ontzet, omstreeks 1990. 1985-1998. 71 foto's

N.B. in twee folio's

Foto's van door Wereldwinkels georganiseerde publieke evenementen, waaronder openingen, Europese WereldWinkeldagen en jubilea. 1979-2002. 101 foto's

N.B. in twee folio's

Foto's van bedrijfsuitjes, symposia en cursussen, vooral rondom de transformatie naar de nieuwe stijl. 1992-2002. 66 foto's en 1 fotoboekje

N.B. in twee folio's

Foto's van contact met groothandels en buitenlandse WereldWinkels. 1994-2002. 26 foto's
Foto's van de "Workshop Women and Fair Trade", georganiseerd door de Landelijke vereniging en van overige 'vrouwenactiviteiten', waaronder bezoek aan Beijing, 1995. 1990-1998. 12 foto's
Ingelijsde obligatie van de vereniging. 1973. 1 lijst
Cartoons van Bajo en Herman M.2005-2006. 1 map
Videos. 1989-2009 3 DVD's en 8 VHS-banden
 • Wereldwinkels 20 jaar : Hilversum 1989, 1989, Video
 • Beroep Wereldwinkelier V/M : een discussievideo voor Wereldwinkeliers, 1997, Video
 • Made in dignity, 1998, Video; Gemeenschappelijke campagne Europese Wereldwinkels NEWS
 • Ein faires Morgen für alle, 1998, Video; Campagne van NEWS - Europese wereldwinkels
 • Koffie Verkeerd : Een documentaire over de arbeidsomstandigheden op koffieplantages in Guatemala, 1999, Video; hoort bij de campagnes van de koffiecoalitie, waarin wereldwinkels belangrijk waren; weinig materiaal van over
 • Undugu Society, Handel en Ontwikkeling : Werkbezoek Marry Visser aan Kenia/Nairobi juli 1999, 1999, Video
 • Wereldwinkels 30 jaar : 1999 (tape 2), 1999, Video
 • Hoe vrij is de handel : Food for Thought, 2000, Video; Gemeenschappelijke campagne Europese Wereldwinkels NEWS
 • Wereldwinkels dichter bij de consument, 2000, Video
 • Welkom in de wereldwinkels : voor kids vanaf 10 jaar, 2006, DVD
 • Wereldwinkels - 4 films in loop, 2008, DVD; Vier promotiefilms over werk van wereldwinkels in de jaren 2000
 • 40 jaar Wereldwinkel : een cadeau voor iedereen, 2009, DVD
 • Wereldwinkels Constumentenvideo, zonder datum, Video
CD's - Intern. 1998-2009 16 CD's
 • DigiShop, de electronische productcatalogus van de Wereldwinkels, 1998
 • Foto's inrichting en producten WW Boxtel, 2001
 • Introductiecursus Wereldwinkel Totaal, 2001
 • Waardering Wereldwinkels nieuwe stijl, 2001
 • Foto's Platformdag De Reehorst, Ede 23 februari 2002, 2002
 • Waardering Wereldwinkels nieuwe stijl, 2de fase, 2002
 • Foto's Pilotwinkles Boxtel, Scherpenzeel, en Zaltbommel, 2002
 • Transformatie Wereldwinkel Leusden, 2003
 • Stukken 2004: Dag van de Eerlijke Handel, Jaaroverzicht 2004, 2004
 • Scriptie Marjolijn Vijver 'Take it to another level', 2004
 • Workshop Advocacy & Networking, 2004
 • Wereldwinkel Waddinxveen Historisch Overzicht 1980-2005, 2005
 • Foto's en knipsels Wereldwinkeldag 2006, 2006
 • Fotoarchief 23-2-2006: Winkels A-E F-J , 2006
 • Fotoarchief 24-2-2006: Winkels K-O P-T U-Z , 2006
 • Tijdlijn 40 jaar ww + Scans en files 40 jaar ww , 2009
CD's - Backup 2007 20 CD's
 • 160 winkelbegeleiding/rayonnering tot 16-3-2006
 • 184 ATC
 • 184 Bedrijfsprofielen, communicatie winkels
 • 184 Bedrijfsprofielen, kassacijfers
 • 187-680
 • Algemeen en diversen
 • Formulehandboek
 • Kassa
 • O: Transformatie
 • O: Transformatie 673 UM
 • Omzetrapporten kassawinkels, Overdacht Lenn, Pilotwinkels
 • Organisatie bedrijfprofiel
 • Producten, met overzicht leveranciers
 • Rayonnering
 • Service Centrum, Scannen
 • Transformatie archief / HBD
 • Transformatie/winkels/ww gegevens 2002-2005
 • Winkels
 • Winkels / Bedrijfsprofielen 184
 • Winkels O - Z
CD's - Promotiemateriaal. 2006-2009 4 CD's
 • Wereldwinkels Presentatiefilm, 2006
 • DAWS - Worldshops Worldwide, 2008
 • Wereldwinkelfilm, 2008
 • Sasha - FTO 50 years, 2009; Presentatie en aantekeningen over fair trade na 50 jaar, visie, concrete werkwijze en problemen
CD's - Internationaal materiaal. 2003-2009 12 CD's
 • Shop concept & marketing fair trade Danmark, 2003
 • Weltladen - Das Fachgeschäft für fairen Handel (Professionalisering in Oostenrijk), 2003
 • Filmbeeld Nepal Dick Bruinenberg, 2003
 • Diverse foto's EU Shops, 2004; Inclusief verslagen over voortgang professionalisering in verschillende landen, waaronder Nederland
 • NEWS Photos Display contest 2004, 2004
 • NEWS - Europese Wereldwinkeldag 2005, 2005; Materiaal over Europese wereldwinkeldag in verschillende landen, waaronder Nederland
 • IFAT - The global journey, 2006
 • Foto's IFAT conferentie Parijs 2006, 2006
 • Film Filippijnen World Fair Trade Day 2008, 2008
 • Internationale workshop in Ethiopie, 8-10 september 2008, 2009
 • IFAT - EU Concept Note 'Public awareness and education for development in Europe', 2009
Overige CD's. 1998-2002, n.d. 7 CD's