Showing 1 - 20 of 200 for search: '', query time: 0.09s
Scrapbook with articles by Jesus Louzara de Andres / Rudolf Lone published from c. 1913-1929 in various newspapers and some other documents; printed material 1929, 1932-1933, 1946; certificate and dinner programm because of thirty year service to Follansbee Steel Corporation, West Virginia 1952.
Archives
Add to Favorites
Notulen 1912-1925, ledenlijst 1920, correspondentie en andere stukken 1912-1923.
Archives
Add to Favorites
Period 1827-1927
Letters by Sidney Hopper to Roger Louis 1974-1985; notes by Roger Louis n.d.; collection of Roger Louis consisting of letters and autographs by Marc Caussidière 1848, Lucien Descaves 1913-1927 and n.d., Jean Grave 1914-1927 [-1933] and n.d., Jules Guesde 1880-1915, Alfred Naquet 1864-1897 and n.d.,...
Archives
Add to Favorites
Correspondence with August Bebel 1889-1912, Eduard Bernstein 1888-1917, Karl Kautsky 1916, Werner Sombart 1886-1929 and others; personal documents relating to his honorary degree, Zurich 1930, and his seventieth birthday; manuscripts `Die ethische Grundlagen des Sozialismus', `Sozialismus und Kapita...
Archives
Add to Favorites
Microfilms and photocopies: correspondence with Wilhelm Blos 1873-1894, Wilhelm Bock 1892-1900, Carl Demmler 1873-1884, Heinrich Dietz 1883-1900, Joseph Dietzgen 1870-1885, August Geib 1869-1879, Herman Greulich 1874-1900, Carl Grillenberger 1875-1897, Hermann Grimpe 1879-1899, Wilhelm Hasenclever 1...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de KWG, zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer, overige lidmaatschappen en activiteiten, onder andere de Werkgemeenschap Christofoor en de Raad van Advies en van Toezicht op het Staats drukkerij- en Uitgeversbedrijf; enige stukken betreffende lezingen en publikaties.
Archives
Add to Favorites
Letters and other documents received from the associated local organizations in Basel, Berne, Geneva, Lausanne, St. Gallen, Winterthur and Zurich, from the international relief centre for Russian prisoners and exiles in Cracow and from various persons; printed material.
Archives
Add to Favorites
Period 1944-1946
Stukken betreffende het Nederlandsch Jongeren Reveil (NJR) te Dordrecht en het jeugdwezen na de bevrijding 1944-1946 en betreffende de CIC en de Coordinatiecommissie voor wetenschap buiten schoolverband 1960-1978.
Archives
Add to Favorites
Correspondence with the Deutsche Bankbeamtenverein in Berlin and its department in Freiburg im Breisgau 1921-1925; press clippings.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk brieven naar aanleiding van zijn ontslag als leraar in 1903; verder ingenieursdiploma 1898, persoonsbewijs, gegevens over de familie, teksten van enige lezingen; stukken van zijn vrouw M.J. Lindeman-van der Meer: brieven van S. Lindeman (2x) 1900, 1942, condoléancebrieven en enige and...
Archives
Add to Favorites
Diaries 1893-1900, notebooks.
Archives
Add to Favorites
Manuscript of `Russkoe anarchičeskoe dviženie v Severnoj Amerike'.
Archives
Add to Favorites
Period 1950-1983
Correspondence of May Picqueray, Louis Lecoin and Aristide Lapeyre to R. Lochu. Part of his papers.
Archives
Add to Favorites
Period 1938-1942
General correspondence (1961-) 1963, 1968-1969; some correspondence and other documents on finances 1963, 1969; some documents relating to the Anarchists Ball 1963, 1969; correspondence by the international secretary of the LFA 1966-1967; correspondence, circulars and bulletins relating to the prepa...
Archives
Add to Favorites
Enquêteformulieren inzake de atoombewapening ingevuld door leerlingen 1957; stukken betreffende projectonderwijs en werkweken 1966 en z.j.; stukken betreffende het conflict tussen de schoolleiding en docent Visser en de bemoeienis van C.J. Hulscher, een van de ouders 1969-1973; ingezonden brieven 19...
Archives
Add to Favorites
Vergaderstukken, studentenblaadjes, knipselkranten en andere stukken betreffende de Tilburgse studentenbeweging 1966-1976; centraal hierin staan stukken die betrekking hebben op de bezetting van de Katholieke Hogeschool Tilburg in april-mei 1969 en de voorgeschiedenis van en terugblik op deze bezett...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de activiteiten van Joost Lagendijk binnen de PSP en bij de vorming van GroenLinks 1978-2006.
Archives
Add to Favorites