Showing 1 - 20 of 543 for search: '', query time: 0.09s
Period 1970-2004
Correspondentie en notulen van vergaderingen van het Politbureau en van het Partijbestuur; stukken betreffende congressen, conferenties, scholing en acties; interne publicaties; stukken betreffende afdelingen; afdelingsbladen; stukken betreffende Bond van Dienstplichtigen (BVD); stukken afkomstig va...
Archives
Add to Favorites
Notulen 1902-1912, 1915, beschrijvingsbrieven van de bondsvergaderingen 1916-1939 (onvolledig), 1946, agenda vergadering 1906, besluitenboek van de vergaderingen van gesalarieerden en centraal hoofdbestuur 1934-1939; afschriften van brieven van de secretaris 1902-1904; dagboek van secretaris C.J. Ku...
Archives
Add to Favorites
Period 1893-1974
Notulen van de bestuursvergaderingen 1893-1895, 1897-1910, 1914-1916, 1950-1959, van de ledenvergaderingen 1897-1906, 1911-1916, van de vergaderingen van leden- en vertrouwensmannen 1949-1961; dagboek werkzaamheden 1910-1917, 1930; inschrijfformulieren na 1945; stukken betreffende jubilea; stukken,...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de ledenvergaderingen en jaarverslagen 1934-1970.
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1975
Collection of documents and printed material from and concerning the SiTraC, consisting of correspondence, minutes, circulars, leaflets, pamphlets, political resolutions and administrative documents 1970-1973; file on the elections of a Comisión Directiva and new delegates of SiTraC 1970-1971; docum...
Archives
Add to Favorites
Bezoekersregister en aankondigingen c.q. recensies van tentoonstellingen en ander werk 1943, 1945-1949; tekeningen en schetsen 1936, 1946, 1973, 1976, 1981 en z.j.; briefje van Jo Spier 1957.
Archives
Add to Favorites
Aanvulling 2016: Notulen RF 1982-1989.
Archives
Add to Favorites
Meetings, Congresses, Correspondence and other documents 1994-2011.
Archives
Add to Favorites
Stukken uit de jaren 1976-1984 over hoofdzakelijk lokale en regionale activiteiten waarbij Gerrit Schellingerhout betrokken was op het gebied van de derde wereld, in het bijzonder Zuidelijk Afrika: Wereldwinkel Voorschoten 1976-1983, Namibië Werkgroep Voorschoten, Werkgroep Zuidelijk Afrika Voorscho...
Archives
Add to Favorites
Bestuurlijke Organisatie, 1979-1986 (twee): 4.02 "Landelijk Verband van Kringen voor Mensen die Homofiel zijn".
Archives
Add to Favorites
Dit archief bevat onder andere de oprichtingsakte van de stichting, haar bedrijfsadministratie en promotiemateriaal van de evenementen die Friends for Life georganiseerd heeft.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuursvergaderingen 1972-1975, 1979-2004; beleidsstukken en statuten 1977-1998; jubilea 1979-1994.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende Homomonument Amsterdam, Homomuseum, Gay Swim Amsterdam
Archives
Add to Favorites
Fotoshoots van mannelijk naakt (foto's en foto-negatieven).
Archives
Add to Favorites
uit bezit secretaris Gert Hekma: Stichtings archief Jaarverslagen, notulen, expo materiaal, formulieren, correspondentie, diversen; akte.
Archives
Add to Favorites