Showing 1 - 20 of 106 for search: '', query time: 0.11s
Exemplaren en metalen cliché's van tijdschrift Vriendschap
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, nota's, verslagen van besprekingen en andere stukken uit de jaren waarin zij als journaliste verbonden was aan het weekblad Vrij Nederland 1969-1993.
Archives
Add to Favorites
Agenda's, correspondentie, stukken betreffende zijn activiteiten op het gebied van de HTIB, fotografie en toneel 1981-2004.
Archives
Add to Favorites
Afleveringen van 'bladen' en ander gedrukt werk waaraan André Thijssen heeft bijgedragen, de collectie omvat tijdschriften, kranten, jaarverslagen, kalenders en klein drukwerk uit de periode 1980-2011; beschouwing van André Thijssen over zijn werk, werkwijze en opdrachtgevers 2012. Aanvulling 2016:...
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Ali 1981-1984, Barbara Augustin 1983-1986, Claudia Bislin 1985-1988, Elisabeth Brunner 1981-1988, Christiane 1978-1992, Christoph Eggli 1985-1987, Walter Jansen 1991-1994, Agnes (Agi) Klein 1981-1986, Henner Kraus 1978-1982, Christian Möller 1980-1985, Monique 1982-1985, Jan Morg...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1975-1995; circulaires en andere gedrukten 1974-1995; statuten 1978-1988; bestuursstukken 1977-1987; stukken betreffende ledenadministratie 1981-1986, huisvesting 1979-1985, werkgroepen en afdelingen 1979-1991, publicaties 1977-1989 en z.j., publiciteit en propaganda 1980, akties en...
Archives
Add to Favorites
Majoor Sandesh (official periodical) and other important documents of the Textile Labour Association (TLA)
Archives
Online content
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Effectenhandel en handelsbanken De Tilburgsche Hypotheekbank werd 22.08.1983 failliet verklaard. Na de ineenstorting van de onroerend-goedmarkt in 1978/79 volgden enkele dubieuze transacties. Ook de rol van de Nederl...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Aantekeningen, cijfermateriaal en verslagen van de betreffende werkgroep aan de VU aangaande de berekening van het nationaal inkomen van Nederland in de periode 1850-1900. Zie J. Teijl "Nationaal inkomen v...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families; Vermogensbeheer particulieren Archivalia van de familie Twent uit Delft, 's-Gravenhage en Wassenaar bestaande uit stukken van Nicolaas François Twent en Wilhelmina Catherina Marcus betreffende de obligaties ten laste van de Oost-Indische Compagnie (...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie tussen Theo van Tijn en Ernest Mandel betreffende de positie van de Nederlandse 'meerderheidsgroep' c.q. sectie van de Vierde Internationale ten opzichte van de Vierde Internationale 1959-1962; correspondentie, reisverslagen en andere stukken betreffende de reizen van Van Tijn naar P...
Archives
Add to Favorites
Period 1975-1982
Publications of Mahmud Muhammad Taha and the Republican Movement of Sudan
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1995-2000
Time's Up! is a New York City-based not-for-profit direct-action environmental group promoting a more sustainable, less toxic city.
Archives
Add to Favorites
Period 1898-2008
Arts, opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam, werkzaam in Nederlands-Indië bij de tinwinning en later als oog-, oor, neus- en keelarts in Batavia. Oprichter van het Ambonsch Studiefonds en van de beroepsvereniging van Indonesische artsen.
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1880-1932
First series "Correspondance with different people": correspondence by Turati and Kuliscioff with Giovanni Amendola 1923-1925, Agostino Bertani 1881, 1885, Leonida Bissolati 1886, 1898-1899, 1902, 1904, Andrea Costa 1888-1891, 1901, 1906, Edmondo de Amicis 1891-1897, Friedrich Engels 1891-1895, Karl...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Handelsondernemingen van allerlei aard Drie reisboekjes van Jacques en J.D. Teysset, kooplieden en agenten van de Antwerpse Assurantiecompagnie, betreffende reizen naar Frankrijk en Altona. Bijzondere Collecties 165
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: F. Transport en communicatie. Communicatie Documentatie betreffende de uitvinding van een post-sorteermachine, vermoedelijk in verband met een octrooi-aanvraag. Bijzondere Collecties 242
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Levensverzekering Handgeschreven reglement van het Tilburgsch Begrafenisfonds. Bijzondere Collecties 274
Archives
Add to Favorites