Showing 1 - 20 of 206 for search: '', query time: 0.08s
Stukken betreffende de bezetting en ontruiming van het pand Overtoom 33 in Amsterdam 11 mei - 19 juni 1986; pamflettenserie Laatste waarschuwing en periodiek Gragtekrant van kraakgroep de Grachtengordel 1983-1987.
Archives
Add to Favorites
Period 1984–1988
In de collectie rapporten, pamfletten, krantenknipsels, persberichten en een eindoverzicht van de acties tegen de komst van de Olympische Spelen naar Amsterdam.
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1978
Notulen, correspondentie, nota's, bezwaarschriften, bewonersonderzoeken, pamfletten, bestemmingsplannen, aantekeningen, krantjes, interne bulletins en discussiestukken; notulen en andere stukken van groepen in de wijk, onder andere Wijkcentrum Muiderpoort en Projektgroep Dapperbuurt Werkgroep Inspra...
Archives
Add to Favorites
Photocopy of a typescript concerning the squatters' movement in New York, with a photocopy of an article by Richard Porton.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en vooral documentatie over communes e.d. in Nederland en daarbuiten; de archiefstukken zijn voornamelijk uit de jaren 1969-1971, de documentatie begint al eerder.
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van Rob Smits: notulen, correspondentie, aantekeningen, nota's, krantjes en documentatie over Lucky Luyk (Jan Luykenstraat 3), Lairessestraat 154 en Vondelstraat 72 1980-1983.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: D. Bouwnijverheid; foto's en documentatie Stukken betreffen de bouw in Nederland (1754-1920). Bijzondere Collecties 571
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families J.L. de Bruyn was directeur van Bouw- en Woningtoezicht. Hij had drie kinderen. Bijzondere Collecties 610
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Effectenhandel en handelsbanken De Tilburgsche Hypotheekbank werd 22.08.1983 failliet verklaard. Na de ineenstorting van de onroerend-goedmarkt in 1978/79 volgden enkele dubieuze transacties. Ook de rol van de Nederl...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Effectenhandel en handelsbanken J.A. Boerop en echtgenote exploiteerden pensions voor gastarbeiders in Amsterdam en kwamen in moeilijkheden toen de 'General Tires Rubber Company', waarmee zij dienaangaande een contra...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de bewoners 1972-1987, het dagelijks bestuur van de bewonersvereniging 1973-1987, het bestuur van de stichting Algemene Ruimte 1972-1976, en van de beheerders 1971-1983; stukken betreffende de bestuurs- en beheersstructuur 1970-1982; stukken betreffende onderhoud en...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de kraakpanden Van Speijkstraat 50, 52, 54, 56 in Den Haag en in het bijzonder de dreigende ontruiming, de oprichting van de Stichting Van Speijk (SvS) in februari 1989 en de verhuur van woningen aan deze Stichting door de woningbouwverenigingen 'Algemene Woningbouwvereniging' en...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Beheer van onroerend goed Administratie van de huurbetalingen van huizen, kamers en erven, aangeduid met kadasternummers over één jaar. Bijzondere Collecties 291
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Beheer van onroerend goed Correspondentie betreffende de exploitatie van enkele huizen in de Allaart Piersonlaan, Antheunisstraat en Gerard Kellerstraat te 's-Gravenhage door een combinatie gevormd door de families P...
Archives
Add to Favorites
Verslagen van vergaderingen, correspondentie, aantekeningen over 'klussen', maaltijden, Sinterklaasgedichten en andere stukken; kasboekjes en andere financiele stukken; cassettebandjes met interviews met groepsleden mei 1982.
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1974
Notulen, correspondentie; stukken betreffende huisvesting van gastarbeiders in Leiden; cursusmateriaal samengesteld door de werkgroep; stukken van landelijke en plaatselijke werkgroepen; stukken betreffende Marokko 1970-1976 en het 'Turkenproces' te Utrecht 1979; documentatie.
Archives
Add to Favorites
Period 1978-1998
Stukken betreffende de bewoning en het verdere gebruik van het complex, in het bijzonder veel stukken betreffende de met veel vergaderingen gepaard gaande verbouwing van het complex 1977-1994.
Archives
Add to Favorites
Period 1985-1997
De collectie bestaat voornamelijk uit onderzoeksmateriaal ten behoeve van dissertaties en boeken over zigeuners en woonwagenbewoners (1782-) 1985-1997.
Archives
Add to Favorites
Logboeken van de Hobbitstee 1976-1981; notulenboeken 1988-1999; ingekomen brieven 1977, 1983-1988; stukken betreffende de interne organisatie, de eigendomsverhoudingen van het onroerend goed 1972-1991, financiën 1975-2000, de nieuwsbrief 'Hobbitnieuws' 1993-1997, het 25-jarig jubileum 1993-1996, bew...
Archives
Add to Favorites
Period 1976–1993
In de collectie dossiers over de opeenvolgende kraakacties tussen 1976 en 1978. Verder stukken betreffende de interne organisatie van de krakers, met name van Kras B, het grootste van de drie panden: huisvergaderingen en interne administratie, bijvoorbeeld over de omgang met onwillige bewoners. Verd...
Archives
Add to Favorites