Showing 1 - 20 of 29 for search: '', query time: 1.22s
Period 1945-1988
Correspondentie 1967-1988; stukken betreffende de CPN, de Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB) 1953-1982, Indonesië 1946-1986 en overige stukken 1949-1969; documentatie 1932-1986.
Archives
Add to Favorites
Persoonlijke stukken, correspondentie, agenda's, school-schriften; brieven ontvangen tijdens zijn gevangenschap wegens dienstweigering 1924; stukken betreffende zijn activiteiten in de SDAP, AJC, Meubelmakersbond, OSP, RSAP, Leninistische Jeugd Garde, CPN, EVC, De Bruggroep, Socialistische Werkers P...
Archives
Add to Favorites
Period 1918-1985
Personal documents 1923-1988, including documents concerning the `Strafdivision 999'; general correspondence including letters from political friends, scholars and academic colleagues 1949-1972, correspondence with periodicals including Blätter für deutsche und internationale Politik, Sozialistische...
Archives
Add to Favorites
Correspondence 1958-1968, internal discussion bulletins and other documents of the Acción Comunista [1966]-1974; documents relating to the Frente de Liberación Popular (FLP), including documents on its first congress 1960-1962, on propaganda 1945-1964 and on the Federación exterior of the FLP 1964-1...
Archives
Add to Favorites
Period 1934-1983
Manuscripten en aantekeningen 1955-1984; agenda's en notulen van het dagelijks bestuur van de CPN; stukken betreffende het eerste naoorlogs congres van de CPN 1946, de internationale communistische beweging, de Derde Internationale 1935-1977, het conflict China-CPSU 1964-1977, Partai Kommunis Indone...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1936-1958; stukken betreffende de illegaliteit in de Zaanstreek 1944-1945; teksten van redevoeringen en artikelen voor de CPN 1945-1956; stukken betreffende congressen van de CPN 1946-1958 en zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer 1951-1957; documentatie inzake de CPN 1937-1939, 1945-...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk materiaal voor Sneevlietbiografie: aantekeningen, afschriften van brieven, correspondentie over het boek, knipsels, etc.; correspondentie en andere stukken betreffende CRM, De Rode October 1945-1949, OVB 1951, Revolutionair Communistische Partij; persoonlijke stukken; algemene corres...
Archives
Add to Favorites
Period 1932-1998
Persoonlijke documenten 1930-1998; correspondentie 1930-1997; stukken betreffende de RCP 1945-1948, de Vierde Internationale 1946-1963, de rechtszaak Santen-Raptis, w.o. de door Justitie in beslag genomen stukken 1950-1963, de rechtszaak tegen L'Humanité en De Waarheid 1961-1968; overige stukken 194...
Archives
Add to Favorites
Period 1940-1949
Documents, many of which appeared illegally, collected by Georg Scheuer and originating with the Fourth International and related groups, revolutionary communist groups and anarchist circles, mainly in Western Europe. Files consisting of correspondence (often anonymous or pseudonymous), manuscripts,...
Archives
Add to Favorites
Collectie documentatie ca. 1934- ca. 1951 met knipsels, periodieken, pamfletten, interne bulletins en andere uitgaven van en over OSP, RSP, RSAP, CPN, NAS, RCP, Revolutionair anti-oorlogscomité, MLL- front, etc.; knipsels over de Tweede Wereldoorlog, verschillende onderwerpen en landen; illegale kra...
Archives
Add to Favorites
Period 1929-1976
Congresmappen van CPN-congressen 1955-1972; correspondentie van CPN-disticht Limburg; stukken betreffende abonneewerving voor De Waarheid, scholing, CPN-acties in Limburg 1959-1976, vakbeweging in de mijnen 1959-1976; correspondentie en overige stukken betreffende de oorlog 1940-1954; periodieken va...
Archives
Add to Favorites
Period 1935-1993
Correspondentie, manuscripten en overige stukken van Cornelio Clément 1869, de Amsterdamse Werklozenvereniging 'Eendracht Maakt Macht' 1935-1939, Henk Gortzak 1958-1979, Jan Janzen 1943, (1995), A.S. de Leeuw 1940-1941, T. Neijenhoff 1960, 1971-1975, Annemiek Onstenk 1978-1986, Carel Porcelijn 1980-...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende De Waarheid , illegale schippersbladen 1945, CPN-afdelingen Het Nieuwe Westen en Heemraadsbuurt (Rotterdam) 1974-1990, schippersbladen 1974-1979; overige stukken 1945 en z.j.
Archives
Add to Favorites
Period 1941-2006
Stukken betreffende de illegaliteit 1941-1945; stukken betreffende de afdelingen resp. districten Amsterdam en Den Haag van de CPN, het landelijk en het dagelijks bestuur van de CPN, de Waarheid en de richtingenstrijd binnen de CPN 1945-1959; stukken betreffende het jaarlijkse Zomerfeest van De Waar...
Archives
Add to Favorites
Period 1950-2006
'Urkunden' and other personal documents concerning Peter Gingold and his wife Ettie (Etty) Gingold- Stein 1932-1936, 1950-2006; correspondence with a.o. Kurt Gossweiler 1988-2005, Karl Heinz Jahnke 1965, 1997-1999, Werner Stertzenbach 1973, and Alice and Gerhard Zadek 1992; files on the Berufsverbot...
Archives
Add to Favorites
Period 1981-1987
Part of its records consisting of minutes of and other documents relating to the meeting of the Central Committee in 1984; resolutions by the Central Committee 1981-1989; documents relating to congresses, including statutes, the party programme and a report of the third congress 1981, 1983; reports...
Archives
Add to Favorites
Period 1980-2001
Typescript of his memoirs 'This all belongs to the past. An attempt to remember'; typescript of his 'From my war diaries' 1980-2001; necrology 2003. Digital material: also these memoirs.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende 'De Waarheid' direct na de bevrijding, met name in Apeldoorn 1945-1946; stukken betreffende de Communistische Partij Nederland (CPN) 1945; verslagen van bijeenkomsten van communisten, o.a. met Jan Cleton, in het concentratiekamp Allach bij München in mei 1945.
Archives
Add to Favorites
Identiteitspapieren en aanverwante correspondentie en documenten 1939-1951, 1981; manuscript van Portegies Zwart zijn 'herinneringen' 1985-1993; correspondentie en documentatie betreffende de geschiedenis van de CPN en prominente leden van deze partij 1979-1993. N.B. De 'herinneringen' van Lambert...
Archives
Add to Favorites
Bulletins, tracts and other documents concerning the Parti Communiste Internationaliste (PCI)1940-1948 and n.d.; educational materials of the PCI 1948-1959; circulars, reports and other documents concerning the International Revolutionary-Marxist Tendency/Tendance Marxiste-Révolutionnaire Internatio...
Archives
Add to Favorites