Showing 1 - 20 of 3,177 for search: '', query time: 0.74s
Systematische indeling: H: Regulering van het economisch leven Nu het weer vrede is, vragen de commissarissen de stadhouder om een exportverbod voor werktuigen tot de zijderederij. Volgens hen is van de inlands gebruikte zijden stoffen nauwelijks 1/16 van inlands fabrikaat. Ze wensen dat het gebrui...
Archives
Add to Favorites
Women's Health Action Foundation was an organization, based in Amsterdam, supporting a worldwide campaign against anti-pregnancy vaccins.
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur en dagelijks bestuur 1904-1942, 1945-1946; correspondentie, voornamelijk met afdelingen (alfabetisch geordend), ministeries, overheidsinstellingen en NVV; jaarverslagen en circulaires van afdelingen; adressen aan gemeenteraden; veel stukken van de ACOP,...
Archives
Add to Favorites
Selection of documents concerning the CPH and its (internal) oppositional groups consisting of minutes, reports, mandatory letters, resolutions and correspondence (mainly in German) from the archives of the COMINTERN and of organizations connected with the COMINTERN, including the Internationale Arb...
Archives
Add to Favorites
Dirk Willem Stork; geboren in Oldenzaal 4 april 1855, overleden in Hengelo 15 februari 1928; directielid van de machinefabriek Gebr. Stork & Co. te Hengelo; zie de biografische schetsen door A.L. van Schelven op de website van huygens.knaw en door Bouwe Hijma in het BWSA . Systematische indeling...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de CPN, landelijk, district en afdelingen Amsterdam 1958-1987; aantekeningen Dagelijks Bestuur CPN 1967-1982; stukken betreffende de CPN-werkgroep Marxisme en Klassenstrijd, het Horizontaal overleg van communisten in de CPN en het opgaan van de CPN in GroenLinks 1984-1991; stukke...
Archives
Add to Favorites
Landen- en regiodossiers ingedeeld naar continent met daarbinnen correspondentie, notities, verslagen, financiële overzichten, rapporten, vlucht /reisgegevens en brochures 1979-2007.
Archives
Add to Favorites
Period 1985-2011
Correspondentie 1983-2012; stukken betreffende begeleiding van promovendi 1989-2011; stukken betreffende gevoerde oppositie 1987-2011; stukken betreffende wetenschappelijke publicaties van Noordegraaf 1971-2010; stukken betreffende lidmaatschappen van redacties, besturen en commissies 1979-2006; stu...
Archives
Add to Favorites
Period 1905-1965
Drie generaties Adriaanse waren actief in de gasfabricage.
Archives
Add to Favorites
Period 1940-1992
Landelijke CPN: Stukken betreffende de CPN in bezettingstijd 1940-1946; congresstukken 1946-1991; notulen van vergaderingen van partij-, dagelijks bestuur en politiek secretariaat 1945-1991; correspondentie van het partijbureau 1949-1991; statuten 1978-1989; financiële stukken 1947-1990; stukken bet...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1882-1946
Het archief is zeer onvolledig. Nieuw Malthusiaanse Bond: uit de vroege periode voornamelijk notulen hoofdbestuur 1913-1917, uitgaven van de NMB (statuten, middelenboekjes, folders, jaarverslagen, advertenties), correspondentie met en andere stukken betreffende de afdelingen, contacten met het bui...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1918-1959
De collectie bestaat uit schenkingen van verschillende personen en instanties; zo werden vóór de oorlog van H. Rietstap archiefstukken van het hoofdbestuur en de afdeling Den Haag; veel materiaal werd vanaf ca. 1980 aan het IISG geschonken als resultaat van de activiteiten van de Stichting Onderzoek...
Archives
Add to Favorites
Period 1893-1895
Manuscripten van vertalingen door H. Polak en manuscripten `Het onmogelijke van het anarchisme'; enige correspondentie, onder andere betreffende De Nieuwe Tijd 1893-1895 en De Roskam en brieven van J. de Gruyter, H.H. van Kol, F.P. Oudens en M. Triebels; lidmaatschapskaarten; twee albums met familie...
Archives
Add to Favorites
Period 1877-1930
Manuscripten, aantekeningen, correspondentie, verslagen e.d.; documentatie en een groot aantal onderwerpdossiers; een deel is later verzameld ten behoeve van zijn herinneringen door de laatste secretaris van Troelstra, H.B. Wiardi Beckman. Annex: dossiertje H. Uden Masman bevattende manuscript in...
Archives
Online content
Add to Favorites
De collectie 'Nederland, kleine archieven en losse stukken' bevat archivalia, te gering van omvang om als zelfstandig archief te worden beschouwd; lijst ingedeeld in 'personen' en 'organisaties'; voorbeelden van personen en organisaties waarover stukken te vinden zijn: Jan Appel, Hartog Bonn, Christ...
Archives
Online content
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen van het Platform 1982-1990; algemene correspondentie en stukken betreffende doelstellingen, opheffing en financiën 1989-1996; correspondentie met de Stichting Volkspetitionnement Komitee Kruisraketten Nee (VPKKN) 1988-1989; stukken betreffende procedures en adviesraad van d...
Archives
Add to Favorites
Period 1982-2001
Notulen van vergaderingen van het Landelijk Overleg (Beraad) Vredes Organisaties (LOVO/LBVO), correspondentie en stukken betreffende gevoerde acties 1982-1989, 1992-1997. Aanvulling 2016: notulen van vergaderingen van het Landelijk Beraad Vredes Organisaties (LBVO) en correspondentie 1991-1995; stu...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Handelsondernemingen van allerlei aard Financiële verantwoording, aandelen en correspondentie betreffende de participatie in de Combinatie voor de Firma Louis Bienfait & Zoon te Amsterdam door Bouman & Van Rijckevorsel. Bijzondere Collecties 184
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen 89 pagina’s tellende, Engelstalige verhandeling over de economische ontwikkeling van Suriname met een korte Nederlandstalige introductie gedateerd november 1945 waarin wordt gesteld dat de economische situ...
Archives
Add to Favorites
Correspondence; manuscripts and typoscripts; readings, lectures and papers; notes on among other things Russian literature and Russian culture; press clippings; documentation.
Archives
Add to Favorites