Showing 1 - 20 of 127 for search: '', query time: 0.2s
Documentatie, pamfletten en enige archivalia betreffende PPR 1973-1977, NVV Rotterdam, KEN, diverse andere linkse groepen en partijen.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Vooruitstrevende Partij voor Wereldregering 1946-1951, de Socialistische Unie en haar orgaan Nieuwe Wereld 1951-1953; stukken ontvangen als voorzitster van de afdeling Bussum, Alkmaar en Bergen van de Wereldfederalisten Beweging Nederland 1951-1963; stukken betreffend...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de redactie van het tijdschrift 'Links', de Bond van Revolutionair Socialisten, boekhandel de Rooie Rat te Utrecht en de socialisme-commissie van de PSP.
Archives
Add to Favorites
Manuscript `Herinneringen van een oudstrijder in de arbeidersbeweging', onder meer betreffende het NAS en stakingen, waaronder de transportarbeidersstaking 1920.
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1972
Documents concerning the PSR and the Tendencia Revolucionaria 'Octubre' (TRO), a precursor of the PSR.
Archives
Add to Favorites
Knipselcollectie van De Nieuwe Fakkel, het orgaan van de RSAP, betreffende Nederlands economisch leven; regering en parlement; gemeentebesturen en Provinciale Staten; organisaties van werkgevers en werknemers; politieke partijen; ingezonden stukken; boekbesprekingen; beschouwingen van culturele, soc...
Archives
Add to Favorites
De correspondentie met de Eerste Internationale (onder meer K. Marx) is tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. Album met foto's van vroege socialisten en vrijdenkers met bijschriften aangeboden door de SDB in 1883; enkele brieven en correspondentie met enige leden van het Comité ter bespr...
Archives
Add to Favorites
Period 1932-1934
De Onafhankelijke Socialistiese Partij (OSP) werd in 1932 opgericht als een afsplitsing van de linkervleugel van de SDAP.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende PSP-afdeling Den Bosch en Eindhoven 1972, lidmaatschap van de Provinciale Staten van Noord-Brabant.
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Ali 1981-1984, Barbara Augustin 1983-1986, Claudia Bislin 1985-1988, Elisabeth Brunner 1981-1988, Christiane 1978-1992, Christoph Eggli 1985-1987, Walter Jansen 1991-1994, Agnes (Agi) Klein 1981-1986, Henner Kraus 1978-1982, Christian Möller 1980-1985, Monique 1982-1985, Jan Morg...
Archives
Add to Favorites
Period 1962-1995
Collections: Women in Black - Shani - Reshet: Israel Women's Peace Net - Women and Peace - SIAH (Israeli New Left) - SHASI (Israel Socialist Left) - Committee for Solidarity with Birzeit University - Committee Against the War in Lebanon - Matzpen - Dai L'Kibbush - Campus - Yesh Gvul - 21st Year - Bl...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1791-1878
Collection of papers and miscellaneous documents consisting of personal files of/on French revolutionaries and utopians and subject files. Personal files: François-Noël (Gracchus) Babeuf: a letter by Babeuf 1791; a circular letter by Babeuf in which he argues the case of popular sovereignty (unpubli...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1978-1998
Stukken betreffende de bewoning en het verdere gebruik van het complex, in het bijzonder veel stukken betreffende de met veel vergaderingen gepaard gaande verbouwing van het complex 1977-1994.
Archives
Add to Favorites
Period 1968-2004
Stukken betreffende opleiding, inkomen en woning 1962-1985, activiteiten in het onderwijs 1980-1989 en activiteiten voor KVP en DS'70 1954-1980; notulen van vergaderingen van de CP 1980-1984; stukken betreffende financiën, propaganda, publiciteit en verkiezingen 1980-1984, processen en de afhandelin...
Archives
Add to Favorites
Period 1974-1980
Stukken betreffende de afdeling Nijmegen van de IKB en van de Socialistiese Arbeiderspartij 1972-1980.
Archives
Add to Favorites
Period 1965-1990
The Brünn-Harris-Watts Library is part of a conglomerate: Collection, Library and Papers, all with the same name based on the three founders. These three parts all started from the topic of helping deserting US soldiers during the Vietnam War. Later on the themes grew larger.
Archives
Add to Favorites
Mohsen Fazel was an activist and revolutionary, arrested in the Islamic Republic of Iran in February 1981 and executed in June of the same year.
Archives
Add to Favorites
Member of the illegal National Democratic Front. Disappeared in Quezon City 1988. Released by the New People's Army 1989.
Archives
Add to Favorites
De Hofstadgroep was een in Nederland gevestigde groep Islamitische jongeren die zich identificeerde met de (gewapende) strijd in naam van de Islam.
Archives
Add to Favorites
Period 1965-1970
The Sozialistischer Deutscher Studentenbund (SDS) was an active student organization in the 1950s and 1960s in Marburg (Lahn). In addition existed in Marburg the Arbeitsgemeinschaft Sozialistische Opposition (ASO).
Archives
Add to Favorites