Showing 1 - 20 of 244 for search: '', query time: 0.09s
Period 1977-1986
Correspondentie en stukken van de redactie; daarnaast correspondentie, notulen en andere stukken van Stichting Maatschappelijke Publikaties, o.a. stukken betreffende financiën en contacten met uitgever Van Loghum Slaterus bv. Correspondentie en andere stukken van de redactie van het blad Maatschap...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de redactie van het tijdschrift 'Links', de Bond van Revolutionair Socialisten, boekhandel de Rooie Rat te Utrecht en de socialisme-commissie van de PSP.
Archives
Add to Favorites
Lidmaatschapsbewijzen, manuscripten, correspondentie en knipsels voornamelijk over publicaties 1881-1939, krantenartikelen ca. 1882- ca. 1930.
Archives
Add to Favorites
Brieven van Pekelharing aan zijn ouders 1857-1873; brieven van naaste familieleden 1867, 1873, mr D. Mom Visch 1866-1908, W. van Hogendorp 1885-1888, Hélène Mercier 1887-1897; overdrukken van artikelen van en over Pekelharing. Brieven aan W.J. Pekelharing 1922.
Archives
Add to Favorites
Period 1922-1963
Correspondentie: Aakervik, Trygve 1925, Alsterdal, Alvar 1962, 1964, American Express Company 1948, Anarchist Federation of Great Britain (Ken Hawkes) 1945; Adama van Scheltema, Annie 1946 (?); Bake, A.A. 1951; Bachstitz, Kurt Walter (over Bachstitz); Bot, Louis 1946; Bronsen, David (curriculum 19...
Archives
Add to Favorites
Period 1917-1954
Stukken betreffende werkzaamheden bij het Algemeen Handelsblad 1917-1953; uitnodigingen, toegangsbewijzen, perskaarten etc. 1945-1954; correspondentie met The Exchange Telegraph Company Limited te Londen 1954-(1955); stukken naar aanleiding van overlijden 1954; Stukken betreffende het jubileumbal...
Archives
Add to Favorites
Diverse originele ontwerpen van Erik Spaans, Frits Jonker en Peter de Wit voor een vlugschrift in meerdere afleveringen ter gelegenheid van de Stripdagen in Haarlem en de in druk verschenen afleveringen 1992, 1994; stukken betreffende de tijdens de stripdagen van 1992 uit te reiken door de NZH gespo...
Archives
Add to Favorites
Period 1931-1951
Correspondentie 1941-1951; diploma's 1931-1932; tekeningen 1941-1951; correspondentie betreffende zijn werk 1975-2011.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie van de redactie en de directie, statuten, financiële stukken en andere stukken van de redactie; persoonlijk archief van Martin van Amerongen .
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, nota's, verslagen van besprekingen en andere stukken uit de jaren waarin zij als journaliste verbonden was aan het weekblad Vrij Nederland 1969-1993.
Archives
Add to Favorites
Kopijen, verslagen, correspondentie en documentatie
Archives
Add to Favorites
Over theater en boeken 1984. Kasboeken 1982-1985. Correspondentie boekhandels, abonnees en subsidies 1984-1986. lay out - kopij nr. 10-12, 17, juni 1985. Pottencafe's 1984. Kopy Pottenblad nr. 17 1985. Subsidies 1985.
Archives
Add to Favorites
NB doosstempel ZINZO
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk stukken die betrekking hebben op de periode waarin hij werkzaam was voor De Stem. Daarnaast zijn er stukken die samenhangen met zijn inspanningen voor de NJK en de NVJ en met zijn activiteiten als journalistiek cursusleider.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en vergaderstukken 1945-1980; stukken betreffende algemene ledenvergaderingen en jaardiners 1950-1977, statuten, leden en ledenadministratie 1926-1980; documentatie. Vergaderstukken, correspondentie en andere stukken van het bestuur en in het bijzonder stukken betreffende de divers...
Archives
Add to Favorites