Showing 1 - 20 of 79 for search: '', query time: 0.1s
Period 1904-1939
Zeer onvolledig archief in de periode vóór 1919; omdat Domela Nieuwenhuis secretaris was, zijn waarschijnlijk vele stukken in zijn particuliere archief terecht gekomen en vooral de correspondentie met buitenlanders zal in de jaren twintig met de overige buitenlandse correspondentie naar 'Moskou' ver...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1892-1939
Gedichten, artikelen, correspondentie, documentatie; correspondentie en andere stukken betreffende 50-jarig huwelijksfeest, 80ste verjaardag en overlijden echtpaar Boot.
Archives
Add to Favorites
Period 1925-1967
De collectie Bevrijding is samengesteld uit stukken afkomstig van A. Storm, G.J. van Leeuwen en Arthur Müller Lehning; correspondentie met Bart de Ligt, stukken betreffende het overlijden van Bart de Ligt, Bond van Religieuze Anarcho-Communisten (BRAC), Bond van Anarcho-Socialisten (BAS) en Stichtin...
Archives
Add to Favorites
Period 1922-1963
Correspondentie: Aakervik, Trygve 1925, Alsterdal, Alvar 1962, 1964, American Express Company 1948, Anarchist Federation of Great Britain (Ken Hawkes) 1945; Adama van Scheltema, Annie 1946 (?); Bake, A.A. 1951; Bachstitz, Kurt Walter (over Bachstitz); Bot, Louis 1946; Bronsen, David (curriculum 19...
Archives
Add to Favorites
Notulen van het overleg in drukkerij De Volharding en de redactie van 'De Arbeider'; register van aandeelhouders van 'De Arbeider' 1921-1924.
Archives
Add to Favorites
Manuscripten 'De Communewerkers' en 'De Arbeider-Anarchisten'; memoires ca. 1900-1914; stukken betreffende Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning Appelscha en het Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten.
Archives
Add to Favorites
Collectie anarchistische documenten, o.a. betreffende Overleg van Anarchisten Amsterdam (OVA) en de Spuigroep; enkele brieven; pamfletten; stukken betreffende de strijd tegen kernenergie 1982.
Archives
Add to Favorites
Period 1967-1976
Voornamelijk enige correspondentie 1967-1976, manuscripten, artikelen en aantekeningen vanaf ca. 1939, stukken van de Federatie van Vrije Socialisten jaren zestig en zeventig, knipsels; manuscript van Henk Lanooy, 'Geestesschemering. Een gestorvene manifesteert zich. Critisch-satirische roman'.
Archives
Add to Favorites
Stukken, voornamelijk uit de jaren zeventig, betreffende de Werkgroep Zuid-Molukken, het Komitee Onderdrukte Volkeren in en bij Indonesië, de Stichting Politiek Kafé (Groningen), het Polisario Komitee, de Federatie van Vrije Socialisten, het Anti-Imperialistisch Kollektief (Assen), de Politieke Verb...
Archives
Add to Favorites
Congresverslagen SDB augustus 1894 en Socialistenbond december 1894, beschrijvingsbrief 1899; brieven van J.A. Bergmeijer (2x) z.j., F. Domela Nieuwenhuis (2x) 1894 en z.j., W. Havers (1x) z.j., L. Hermans (1x) 1898, G.L. van der Zwaag (1x) 1896; reglementen Amsterdamsche Arbeiders Maatschappij afde...
Archives
Add to Favorites
Manuscripten van 'De individualistische levensleer en geld-theorie in verband met het economische bedrijfsleven in een statenloze samenleving' (89 pp., geschreven 1942); 'De zaaiers'. Biografische schetsen en beelden uit het sociale leven. Een boek van 'Strijd-Liefde-en Leed' (505 pp., geschreven in...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie met Frank Benseler, Ger Harmsen en Arthur Lehning betreffende uitgaven van het werk van Michail Bakunin, Ernst Bloch en Georg Lukács 1968-1971; kopieën van brieven aan Ilse Bulhof over haar boek 'Freud en Nederland' 1983; manuscript 'Een leer der behoeften' (schets van het leven van...
Archives
Add to Favorites
Behalve stenografische aantekeningen, persoonlijke stukken en documentatie, voornamelijk notulen, correspondentie, circulaires en financiële stukken Sociaal-Anarchistisch Verbond 1922-1925; abonneelijst De Vrije Samenleving in Den Haag z.j.; enige correspondentie Comité Anarchistisch Congres 1921; p...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; geschreven artikelen voor publicaties en conferenties; documentatie op onderwerp gesorteerd c.1965-c.1995.
Archives
Add to Favorites
Manuscripten en aantekeningen; correspondentie 1965-1969; notulen van een vergadering ter oprichting van een socialistische beweging 20.3.1949; resoluties, circulaires en correspondentie betreffende de internationale conferentie van anarchisten 15-17.5.1948 te Parijs 1947-1950; enige stukken betreff...
Archives
Add to Favorites
Stukken, onder andere van IAMV, betreffende zijn ontslag als gemeenteambtenaar in Oisterwijk 1924; correspondentie; stukken onder andere betreffende de Algemene Nederlandse Vredesactie en Recht voor Allen: artikelen, lezingen en documentatie.
Archives
Add to Favorites
Period 1924-1925
Hoofdzakelijk knipsels betreffende de Spaanse burgeroorlog en de Tweede Wereldoorlog; documenten van de BBC over het verloop van de Tweede Wereldoorlog (waaronder rapporten over buitenlandse arbeiders in Duitsland) 1941-1943; overige documenten 1941-1945; enkele uitgaande brieven april-juni 1943. A...
Archives
Add to Favorites
Period 1905-1982
Drie brieven van Wim Mager aan J. van der Laan betreffende de anarchistische groep "De Moker" e.a. 1979 en z.j. Aanvulling 2018: manuscripten Wim Mager z.j., persoonlijke documenten (geboorte, militaire dienst, vergunningen) 1905-1947 en z.j.; correspondentie met Rudolf de Jong 1982; correspondentie...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Bond van Anarcho-Socialisten 1935-1946, De Vonk, De Vlam en de Internationaal-Socialistische Beweging 1945-1952, WRI, ANVA, Rudolf Rocker Stichting 1945-1951; manuscripten van publicaties; documentatie.
Archives
Add to Favorites
Stukken Steunfonds voor de slachtoffers van principieel en daadwerkelijk anti-militarisme: reglement met correspondentie over wijziging, jaarverslagen en financiële stukken 1924-1927; correspondentie met voorzitter J. Keuken 1925; brieven van Paul Birjukoff (2x) 1919, 1925 en aantekeningen van L. va...
Archives
Add to Favorites