Showing 1 - 20 of 78 for search: '', query time: 0.12s
Documentatiecollectie over de CPN, communisme in binnen- en buitenland en aanverwante onderwerpen.
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1985
Onderzoeksarchief bevattende rapporten en verslagen van cursussen geleid door onbezoldigd scholingskader, opleidingscursussen en discussies met beroepskrachten; geluidsbanden met interviews en cursussen; videoband met leergesprek; bronnenmateriaal: handleidingen, notities lesmateriaal, cursussen, br...
Archives
Add to Favorites
Boeken, brochures en artikelen over de Sovjet Unie, verzameld door Daan Goulooze
Archives
Add to Favorites
A collection of brochures from the ‘Front Uni National du Cambodge (FUNC) / National United Front of Kampuchea (NUFK)’ and the ‘Gouvernement Royal d’Union Nationale du Cambodge (GRUNC)/ Royal Government of National Union of Cambodia (RGNUC), 1970-1974.
Archives
Add to Favorites
A collection of brochures from Democratic Kampuchea, 1975-1978 This collection of brochures doesn't hold all the brochures originating from the DK regime. Brochures collected earlier kept their original call no's and were not added to this newer collection. Also there are some entries in this col...
Archives
Add to Favorites
Period 1818-1868
Nederlands schrijver, taalkundige, politicus en mede-initiator van talrijke projecten zoals de in 1851 opgerichte Amsterdamsche Duinwater-Maatschappij.
Archives
Add to Favorites
Period 1779-1831
Nederlands geschiedkundige, taalkundige, dichter en advocaat (1756-1831).
Archives
Add to Favorites
Rapporten, nota's, brochures en overige publicaties van het Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie. Chemische industrie Astra Românâ 1932. Caricturi / Karikaturen von / by Paul Marle, Hermannstadt / Ploesti 1932. Nr. 53, met opdracht van Paul Marle aan ingenieur R. Coc., december 1932. Karikaturen van de medewerkers van Astra Romana in Ploiesti, Roemenië. De K...
Archives
Add to Favorites
Period 1975-1982
Publications of Mahmud Muhammad Taha and the Republican Movement of Sudan
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1969-1984
De collectie bestaat uit brochures en publicaties over Suriname en Surinamers in Nederland in de periode 1969-1984.
Archives
Add to Favorites
A collection of Chinese gramophone records from 1971.
Archives
Add to Favorites
Period 2008-2010
Partition off archival material. Contains brochures and periodicals published by Amnesty International. International Secretariat (London).
Archives
Add to Favorites
Vergaderstukken van de Federale Conferentie Bandoeng 1948 en Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO)
Archives
Add to Favorites
Period 1922-2011
De collectie bevat boeken en brochures over eigendom, werk en Georgisme.
Archives
Add to Favorites
Period 1812-2012
Collectie divers materiaal meegekomen met de bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Archives
Add to Favorites
Material used and shown at the 4th edition of the Filmfestival Next 5 minutes, held in 2003.
Archives
Add to Favorites
Period 1898-1961
Bladmuziek, liederenbundels en programmaboekjes van optredens van overwegend socialistische arbeiderskoren.
Archives
Add to Favorites
Correspondence, manuscripts, documentation and other documents relating to parish missions in France, Freethought and atheism in the USA, anarchism and french-american relations 1950-1990. The bulk of the archival materials relates to his career as a priest of the Congregation of the Sacred Hearts...
Archives
Add to Favorites