Showing 1 - 20 of 26 for search: '', query time: 0.15s
Naast stukken betreffende het landelijke NVV-Jongerencontact, brochures en periodieken, omvat deze collectie stukken of archieven van: Districtsbestuur Zuid-Holland 1973; ook stukken betreffende teamvergaderingen 1973; Bestuurscommissie Streekcentra voor Vorming en Opleiding Zuid-Holland 1977-19...
Archives
Add to Favorites
Stukken onder meer betreffende contacten met verschillende afdelingen en streekscholen, andere districten en vakbonden, werkgroepen, acties, cursussen, weekends en de Gelderse Raad voor het Jeugdbeleid; stukken betreffende het algemeen bestuur van het Jongerencontact, landelijke kernvergaderingen en...
Archives
Add to Favorites
Stukken uit de jaren ca 1970 tot 1985 betreffende het NVV-Jongerencontact, de Dienstenbond-FNV, de PvdA afdeling Haarlem, de Global Village Foundation en diverse acties en organisaties in en rondom Haarlem.
Archives
Add to Favorites
Notulen; correspondentie 1975-1981; jaarverslagen; financiële verslagen en stukken betreffende subsidies; stukken betreffende districten, leden, ondernemingsraad, afdelingen, werkgroepen en cursuswerk, vertegenwoordiging in organisaties, pers en publiciteit, manifestaties en festiviteiten; overige s...
Archives
Add to Favorites
Notulen; correspondentie; evaluatieverslagen van het project; financiële stukken; door brigades verzameld en samengesteld informatiemateriaal 1983-1993.
Archives
Add to Favorites
Period 1968-1978
Historicus, actief in ASVA en aanverwante groepen. Zakelijk leider Toneelgroep Sater en voorzitter Kunstenbond FNV.
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1995
Stukken betreffende het Landelijk Bestuur, het Dagelijks Bestuur, het Landelijk Team, het Congres, de Ondernemingsraad, samenwerkingsverbanden, internationale activiteiten, landelijke activiteiten en activiteiten uitgevoerd door districten en afdelingen, voornamelijk van Amsterdam, Arnhem, Brabant e...
Archives
Add to Favorites
Period 1968
Collection of documents primarily concerning the May-June events in France in 1968, consisting of pamphlets and leaflets (printed, stencilled and several handwritten) some of them analyzing higher education and the political situation; documents issued by action and coordinating committees such as t...
Archives
Add to Favorites
Archief en documentatie betreffende de Werkgroep voor een Maatschappij-Kritische Vakbeweging, de PvdA in Rotterdam, de vredesbeweging en anti-racisme activiteiten 1972-1987. Aanvulling 2014: stukken betreffende de Socialistische Jeugd in Rotterdam 1962-1972 en het NVV Jongerencontact 1967-1970.
Archives
Add to Favorites
Stukken, voornamelijk knipsels, stencils, pamfletten en enige archiefstukken, betreffende de CPN en EVC 1945-1958/59; dossier betreffende kinderkampen van de Kindergemeenschap Zonneschijn (CPN) 1951-1952.
Archives
Add to Favorites
Period 1901-1921
Statuten, huishoudelijk reglement, notulen, jaarverslagen, correspondentie, ledenlijsten, financiële stukken; documentatie over verschillende bestudeerde onderwerpen, stukken van de bibliotheek, onder meer registers op een aantal jaargangen van periodieken (De Kroniek 1899, Het Volk 1902-1903, 1916-...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de studentenbeweging, de democratisering van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (sociologie en culturele antropologie) van de Universiteit van Amsterdam,(de hervorming van) de bestuursstructuur, de vakgroepraad, het projectonderwijs, en de ASVA (o.a. de ASVA-beleidsraad).
Archives
Add to Favorites
Brieven aan E.E. Gewin te De Bilt (U.), lid van het Centraal Bureau, over (de oprichting van) christelijke vak- en vooral jeugdorganisaties.
Archives
Add to Favorites
Archief van de NSR: Notulen van vergaderingen, jaarverslagen, correspondentie, rapporten en circulaires 1950-1956, 1959-1968; stukken betreffende landelijke congressen 1964-1968, colloquium 1982-1983, statuten 1963, financiën 1952-1966; stukken van commissies en secretariaten 1961-1969 en andere stu...
Archives
Add to Favorites
Period 1963-1969
Stukken afkomstig van bestuurders, onder anderen R. Furler, C.J. Hollemans, G. Kilian en J. Michel: notulen, stukken betreffende congressen, jaarverslagen, correspondentie landelijk bestuur, nota's, dossiers over verschillende onderwerpen, uitgaven van de SVB, onder andere periodieken, pamfletten; b...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, ledenstencils, informatiebulletin Sindicator, accountantsrapporten, stukken Delftse Studenten Raad; SVB-landelijk: onder andere notulen, rapporten en stukken landelijke congressen en Nederlandse Studenten Raad; documentatie. Correspondentie met leden en andere afdelingen, zgn. kon...
Archives
Add to Favorites
Stukken van de penningmeester: voornamelijk financiële administratie en correspondentie, ledenlijst; verder interne bulletins en andere uitgaven, pamfletten, discussie- en studienota's en uittreksels; bevat ook enige landelijke stukken.
Archives
Add to Favorites
Period 1898-2009
Documentatie over solidariteitsbewegingen in Nederland
Archives
Add to Favorites
Notulen Leidse Studentenbond (LSB) 1972-1976; notulen en andere stukken van het Histories Aktie Kommitee (HAK) Leiden 1974-1978; interviews met de Rotterdamse scheepsmetaalarbeider Gerrit Sterkman (1901-) 1976-1979; notulen en andere stukken van de Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland (KEN-ml) 1...
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1983
Archief en gedigitaliseerde film- en geluidsbanden betreffende het productieproces van de film over de CNT tijdens de Spaanse Burgeroorlog. De film is een documentaire afgewisseld met speelfilmfragmenten.
Archives
Online content
Add to Favorites