Showing 1 - 20 of 61 for search: '', query time: 0.64s
Period 1910-1966
Algemene correspondentie; plakboek met partijherinneringen, aantekeningen, pamfletten en enige brieven; stukken betreffende de Commissie tot bestudering van het politiek systeem der sociaal-democratie onder voorzitterschap van P.J. Troelstra 1920-1923; herziening Gemeentewet 1928-1931, beëindiging r...
Archives
Add to Favorites
Period 1912-1913
H. Ploeg jr.: voornamelijk stukken betreffende zijn raadslidmaatschap en wethouderschap te Utrecht 1927-1962, zijn lidmaatschap Provinciale Staten 1946-1953; de SDAP, PvdA, Humanitas, Humanistisch Verbond, Centrale Raad van Advies voor het gevangeniswezen 1922-1968; de Jonge Vooruitstrevende Vrijzin...
Archives
Add to Favorites
Period 1977-1983
Copies of periodicals, press clippings and photocopies of articles collected by Perez Rabinal on the Basque provinces; the municipal, national and European elections; the ninth congress of the Partido Comunista de España (PCE); the failed putsch in the Cortes 1981; the murdering of Josu Muguruza, me...
Archives
Add to Favorites
Period 1898-1925
Stukken over de Maastrichtsche Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging Het Volksbelang vanaf ca 1898, onder meer betreffende oprichting, statuten, personeel, zakelijke en administratieve zaken (NB afrekeningen staan op waardevolle pamfletten); rol van de coöperatie ten aanzien van voedsel...
Archives
Add to Favorites
Aanvulling 2016: Diverse maatschappelijke projekten. Politiek NL. El Tawheed moskee. Fons S.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: K. Verzamelingen Persoonlijke papieren van A.Th. Hartkamp (1848-1924). Zie ook Peter Boorsma, Collectie Hartkamp. Knipsels uit kranten en tijdschriften betreffende de Nederlandse economie en samenleving 1800-1924, Amsterdam 1990, xiii-xxi en de inventarissen, genoemd in Boors...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: L. Diversen Uittreksel uit Nederlandstalige kroniek over de jaren 1470-1479. Het fragment eindigt met de Antwerpse magistraatsverkiezing op 30.11.1479. Bijzondere Collecties 483
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Gilden Gedeelte van een handgeschreven rapport of manuscript over de verkiezing van de gouverneurs van de lakenhandel, 2 handgeschreven exemplaren. Zie ook "Lijst der gefabriceerde stukken", Bijzondere Collecties 59. Bijzondere Collecti...
Archives
Add to Favorites
Period 1946-1991
Collectie van 4800 foto's afkomstig uit het archief van de PvdA over de werkzaamheden van de partij.
Archives
Add to Favorites
Collection of documents on Afghanistan
Archives
Add to Favorites
Period 1998-1999
Collectie Geluidscassettes van de Partij van de Arbeid. De geluidscassettes bevatten opnamen van de verkiezingsbijeenkomsten voor de Provinciale Verkiezingen van 3 maart 1999 en opnamen van de campagnebijeenkomsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 10 juni 1999.
Archives
Add to Favorites
Propaganda materials of political parties and candidates for general and local electoral campaigns in Turkey, covering the period 1955-2007.
Archives
Add to Favorites
Collection consisting of reports, pamphlets, leaflets, press clippings and other documents concerning the Union Nationale des Étudiants de France (the UNEF-Renouveau as well as the UNEF-Unité Syndicale) 1974-1977, 1979, the Union des Étudiants Communistes de France (UEC) 1974-1979, the Mouvement d'A...
Archives
Add to Favorites
Period 1895-1920
Notulen van de ledenvergaderingen 1896-1898 (bevat ook jaarverslag 1897-1898), 1900-1918, van de bestuursvergaderingen 1901-1907, 1915- 1918, van de federatievergaderingen 1918-1920, correspondentie en andere stukken (1894) 1895-1920 (onvolledig), stukken kiesrechtmeeting 1910, uitslagen verkiezinge...
Archives
Add to Favorites
Het archief dat stukken van M.H. Ubachs en veel pamfletten bevat, bestaat verder uit archiefstukken van: Afdeling/federatie Maastricht: voornamelijk notulen 1906-1931 (onvolledig), enige correspondentie tot 1939 en jaarverslagen, ledenlijst, kiezerslijsten, uitslagen verkiezingen, dossier verkiezi...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de leden van de afdeling van de SDAP 1906-1940, 1945; notulen van de vergaderingen van de leden van de SDAP-fractie in de gemeenteraad 1937-1940, 1945; kasboek 1945. Notulen van de vergaderingen van de leden van de afdeling van de PvdA 1946-1970; notulen van de ver...
Archives
Add to Favorites
Period 1987-2006
Agenda's en notulen van de delegatievergaderingen 1994-2004; ingekomen en uitgaande stukken 1985-1992; 'donderdagbrieven' (circulaires en verslagen) 1989-1994, 2000-2004; jaarverslagen en begrotingen 1986-1995; stukken betreffende de Europese verkiezingen 1984-1994, informatiecampagnes 1987-1994, 20...
Archives
Add to Favorites
Russian ephemera documents like pamphlets and leaflets published in the Russian Federation between 1993-2014.
Archives
Add to Favorites
Period 1943-2000
Documents, including photocopies and printed material relating to progressive movements in Pakistan collected by Ahmad Saleem of the Gohar Research Institute of Pakistan (GRIP) in Lahore. Documents relating to the NAP, consisting of proceedings of meetings, resolutions, some correspondence, circular...
Archives
Add to Favorites
Personal documents including some official records, contracts with publishing houses and financial documents; correspondence with Simon Alapin 1916-1921, Lujo Brentano 1912-1914, Friedrich Otto Hertz 1899-1903, Karl Höchberg 1878-1884, Franz Mehring 1889-1914, the editorial staff of Vorwärts 1903-1...
Archives
Online content
Add to Favorites