Showing 1 - 20 of 21 for search: '', query time: 0.15s
Period 1930-2000
Tekenaar voor verschillende media. Bevat tekeningen, prenten en bewijsexemplaren.
Archives
Add to Favorites
Agenda's 1981-1988; correspondentie 1975-1991; particuliere stukken 1971-1987; publicaties 1971-1990; typoscripten en manuscripten 1973-1991; tekeningen 1974-1991; documentatie 1974-1985.
Archives
Add to Favorites
Period 1960-1991
Stukken betreffende de herstructurering van de Nederlandse textiel- en kledingindustrie 1974-1990. Aanvulling 2018: stukken betreffende de Industriebond FNV, de herstructurering van de textiel- en kledingindustrie en correspondentie en andere stukken betreffende het afscheid van W.L. Verstraeten in...
Archives
Add to Favorites
Algemene stukken over de organisatie en hun doelstellingen 1972-1999; Notitieboeken, correspondentie en stukken betreffende organsatiestructuur en -processen 1970-1990; Stukken betreffende publicatiemateriaal en periodieken van Cineclub 1968-1990; Notitieboeken, correspondentie en o.a. folders betre...
Archives
Add to Favorites
Boekjes met overzichten van opdrachten en betalingen 1939-1967; boekjes met schetsen van tekeningen en bijschriften 1968-1969.
Archives
Add to Favorites
Bezoekersregister en aankondigingen c.q. recensies van tentoonstellingen en ander werk 1943, 1945-1949; tekeningen en schetsen 1936, 1946, 1973, 1976, 1981 en z.j.; briefje van Jo Spier 1957.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, fotoalbums en fotoverzameling betrekking hebbend op de leefsituatie in Rusland, een verzameling van enkele honderden prentbriefkaarten, grotendeels van locaties in het vroeg-twintigste eeuwse Rusland en een genealogisch overzicht van de stamlijn Van den Muyzenberg en enkele aanverwa...
Archives
Add to Favorites
Period 1934-1995
Nederlandse tekenaar en illustrator (1913-1986) die o.a. voor en tekende.
Archives
Add to Favorites
Period 1987-2010
Claire Candide Posthumus (Amsterdam, 1938) studeerde geschiedenis en boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en was van 1974 tot 1998 werkzaam als bibliothecaris bij het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV). Vanaf 1984 volgt zij schilderlessen en heeft z...
Archives
Add to Favorites
'Hotel de Ville, Utrecht'; met de hand ingekleurde litho van Samuel Prout van het stadhuis zoals het was van 1728-ca. 1825.
Archives
Add to Favorites
Karikaturist voor verschillende media. Bevat tekeningen.
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1989
Tekenaar voor verschillende media. Bevat tekeningen voor de bladen: Nationaal Sport Magazine en Sport Intermedium.
Archives
Add to Favorites
Period 1910-1974
Collectie foto's, poster-ontwerpen, glasdia's en ander beeldmateriaal van het NIA, met name geproduceerd door haar voorgangers, het Veiligheidsinstituut annex Veiligheidsmuseum in Amsterdam.
Archives
Add to Favorites
Tekenaar. Rechtbanktekeningen, politieke tekeningen en illustraties gemaakt voor , alsmede vier tekeningen gemaakt in het Academisch Ziekenhuis Utrecht.
Archives
Add to Favorites
Period 1912-1946
Willem van der Does (1889-1966). Tekenaar voor verschillende media, o.a. .
Archives
Online content
Add to Favorites
Frederieka Sophia Cohen (roepnaam Fré) (Amsterdam 1903-Hengelo 1943). Grafisch ontwerpster, typografe en kunstenares. Volgde na de Mulo tekenlessen en lessen op de Amsterdamse grafische school. Vanaf 1923 werkte zij in opdracht van o.a. uitgeversbedrijf N.V. Ontwikkeling (later de Arbeiderspers) w...
Archives
Online content
Add to Favorites
Collection of booklets, stickers, flyers, buttons, small objects from the street protests in Thailand in 2020.
Archives
Add to Favorites
Joop Stierhout (Arnhem, 28 maart 1911-Amsterdam, 11 maart 1997), tekenaar en kunstschilder. Studeerde aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. Schilderde diverse thema's waaronder stadsgezichten en portretten.
Archives
Online content
Add to Favorites
Fred Marcus (Amsterdam 1913-2015). Cartoonist, illustrator en reclametekenaar. Bezocht de Kunstacademie in Arnhem en studeerde enige tijd in Parijs. Vanaf eind jaren '50 van de vorige eeuw werkzaam voor Nederlandse en internationale kranten en tijdschriften.
Archives
Add to Favorites
Theo Gootjes (Rotterdam, 1942), tekenaar. Vanaf 1970 werkzaam als illustrator en politiek tekenaar bij .
Archives
Add to Favorites