Showing 1 - 20 of 83 for search: '', query time: 0.11s
Collection of Md. Mahbubar Rahman (মোহম্মদ মাহবুবর রহমান) on political and social developments in Bangladesh consisting of leaflets, manifestoes, press releases, circular letters and other (mostly printed) documents of both left-wing and fundamentalist political parties and other organizations, incl...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1999
Notulen 1945-1959, correspondentie betreffende de voorbereidingen, stukken betreffende de oprichting en taakomschrijving; financiële stukken, alfabetisch geordende stukken op onderwerp, waaronder verschillende commissies; documentatie. Stukken betreffende de Commissie ter Bevordering van de Arbeid...
Archives
Add to Favorites
Notulen en andere stukken van de commissie van voorbereiding 1945. Notulen en memoranda betreffende 'problemen van maatschappelijke organisatie' 1945 (1947).
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen College-dictaat van prof. Kluit betreffende de "Statistiek of Staathuishoudkunde" (geschiedenis, economie en geografie) van Nederland van 1500 tot circa 1800 met de onderdelen I De natuurlijke gesteldheid...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuursvergaderingen 1918-1922, van de vergaderingen van het dagelijks bestuur 1922-1924.
Archives
Add to Favorites
Vergaderstukken en stukken betreffende de diverse LETS-projecten 1993-2004; stukken betreffende de overdracht van de LETS-activiteiten van de Stichting STROhalm aan de Stichting LETSland 2003-2004.
Archives
Add to Favorites
Period 1959-1984
Correspondentie 1964-1968; stukken betreffende zijn activiteiten in Limburg o.a. de tijdschriften Mosaiek en Ontbijt op Bed, de Stichting Artishock, de Universiteit van de socio-ruimte, en de publicaties "De persessie van Sjerrepenheuvel" en "Met betrekking tot Limburg"; stukken van en betreffende d...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuursvergaderingen 1941-1946, 1950-1956; uittreksels uit het kadaster; financiële stukken vanaf 1939 en stukken betreffende jubilea, onder andere van Th. Briedé.
Archives
Add to Favorites
Werkgroep van PvdA-leden die in de jaren tachtig van de twintigste eeuw de discussie over economie en vrede en veiligheid wilden stimuleren.
Archives
Add to Favorites
Volume containing a completely revised edition of 'Jérome Paturot à la recherche d'une position sociale' 1870 by Louis Reybaud, partly handwritten, partly printed with corrections and notes, originally written by J. Paturot in 1843.
Archives
Add to Favorites
Archief van Collectie Sociale Documentatie (CSD).
Archives
Add to Favorites
Period 1945-2007
Vooral het naoorlogse archief van de NDP. Stukken betreffende de eigen organisatie, arbeidsgeschillen en CAO-onderhandelingen, contacten met andere organisaties, stukken met betrekking tot de krantenverkoop, het advertentiewezen, de bezorging, etc.
Archives
Add to Favorites
Agenda' s voor en notulen van de plenaire vergaderingen van de Nederlandse Derde Wereld Beweging 1977-1983; circulaires en correspondentie 1977-1984; stukken betreffende de zgn. Herijkingsnota van minister Schoo (Ontwikkelingssamenwerking) 1983-1984.
Archives
Add to Favorites
Notulen van het hoofdbestuur 1932-1941, 1955-1971; correspondentie van het secretariaat 1932-1938, 1952-1983; overige correspondentie; manuscripten van publicaties 1937-1975; stukken betreffende afdelingen Den Haag en Rotterdam, publicaties; propagandamateriaal. Aanvulling: rondschrijven van het v...
Archives
Add to Favorites
Period 1892-1976
Notulen vergaderingen raad van beheer en aandeelhouders N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Winkels en Magazijnen Grand Bazar Français, later Galeries Modernes 1921-1963; brievenboek Grand Bazar Français Amsterdam 1892-1920; balansboeken van de voorlopers in Groningen, Rotterdam en Utrecht 1903-19...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur 1904-1905, 1912-1913, 7.1.1930 -- 31.3.1930; notulen van (en andere stukken betreffende) de vergaderingen van de ledenraad 1950-1959, lijsten met namen van de ledenraad met datum van aftreden (en benoeming) ca 1920-ca 1950; notulen van (en ander...
Archives
Add to Favorites
Statuten, reglementen, notulen, presentielijsten en agenda's van de leden- en bestuursvergaderingen, ledenadministratie, logboeken, correspondentie, financiële administratie, uitgaven, onder andere Witkar (nieuws), kranteknipsels en andere documentatie; stukken van Luud Schimmelpenninck in zijn fu...
Archives
Add to Favorites
Period 1938-1941
Notulen van een bestuursvergadering 1974; stukken betreffende financiën en jaarrekeningen 1947-1968; stukken betreffende inschrijving bij de Kamer van Koophandel 1979-1983; stukken betreffende subsidie-aanvragen 1938-1941, 1946-1984; register en stukken betreffende overzichten van vergoedingen voor...
Archives
Add to Favorites
Notes; 'Amendement sur le projet de Constitution' 1848; letters by Leroux to Th. Bac, Victor Hugo and E. de Pompéry.
Archives
Add to Favorites
Tekst van een interview van P.P.de Baar met W.J.Wieringa.
Archives
Add to Favorites