Showing 1 - 20 of 31 for search: '', query time: 0.16s
Collection of books that used to circulate underground in Thailand and were only available through access in certain circles. The books were printed/copied on demand and were anthologies of magazine articles, critiques of the monarchy, political texts etc.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie. Chemische industrie Astra Românâ 1932. Caricturi / Karikaturen von / by Paul Marle, Hermannstadt / Ploesti 1932. Nr. 53, met opdracht van Paul Marle aan ingenieur R. Coc., december 1932. Karikaturen van de medewerkers van Astra Romana in Ploiesti, Roemenië. De K...
Archives
Add to Favorites
Vergaderstukken van de Federale Conferentie Bandoeng 1948 en Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO)
Archives
Add to Favorites
Period 1922-2011
De collectie bevat boeken en brochures over eigendom, werk en Georgisme.
Archives
Add to Favorites
Period 1898-1961
Bladmuziek, liederenbundels en programmaboekjes van optredens van overwegend socialistische arbeiderskoren.
Archives
Add to Favorites
Period 1901-1996
Boeken en brochures van Nederlands Verbond van Naturisten 'Zon en Leven'.
Archives
Add to Favorites
Period 1965-2010
Boeken over mensenrechten, vakbonden en economische en sociale ontwikkelingen in landen in Latijns America
Archives
Add to Favorites
19 publications written by Hugo Sinzheimer
Archives
Add to Favorites
Period 1971-1996
Publicaties van de FNV Bouw en haar voorlopers.
Archives
Add to Favorites
Period 1972-1979
Publicaties van de Industriebond FNV en voorloper Industriebond NVV.
Archives
Add to Favorites
131 publicaties van de Voedingsbond FNV.
Archives
Add to Favorites
Small collection of alternative and libertarian publications, published mostly in Montreal and Quebec City, both in Quebec, the french speaking province of Canada.
Archives
Add to Favorites
Period 1962-1996
(Ontwerp-)statuten en huishoudelijke reglementen, notulen, ledenadministratie, correspondentie, brievenboeken, agenda's, financiële stukken, stukken betreffende activiteiten bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) , stukken van de Personeelsraad, stukken betreffende activiteiten van de Reglement Dienst V...
Archives
Add to Favorites
The Syndicat des Correcteurs is a radical French trade union of correctors. The archive contains material pertaining to its administration, collective bargaining endeavours and placement of correctors.
Archives
Online content
Add to Favorites
Rapporten, nota's, brochures en overige publicaties van het Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting.
Archives
Add to Favorites
Period 1930-2000
Tekenaar voor verschillende media. Bevat tekeningen, prenten en bewijsexemplaren.
Archives
Add to Favorites
Copy of typescript 'Notas de mi carné: Vida de un Partido, POUM' n.d.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, lezingen, cursussen, artikelen, manuscripten, rapporten, etc. voornamelijk over de verpleegstersopleiding en de positie van de verpleegsters; dossiers over studiereizen in het buitenland en congressen, Stichting Voorlichtingsdienst van de Algemene Psychiatrische Inrichtingen (Algeme...
Archives
Add to Favorites
Verslagen van speellessen en groepsoefeningen op de Azaleaschool in Amsterdam 1972-1973. Verslagen, aantekeningen en tekstboekjes van periode bij de Nieuwe Komedie te Den Haag, 1973-1979 en Kultureel Front (een geëngageerde organisatie van producenten en verspreiders van kultuur) en Vrouwentheater...
Archives
Add to Favorites