Showing 1 - 20 of 37 for search: '', query time: 0.09s
Documentatiecollectie over de CPN, communisme in binnen- en buitenland en aanverwante onderwerpen.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, officiële stukken, rapporten, pamfletten, aantekeningen, periodieken, brochures, etc. betreffende OSP, RSP en RSAP 1934-1939, MLL-front 1940-1942, Spartacusbond 1942-1981, uitgeverij De Vlam en Comité Revolutionaire Marxisten; stukken betreffende stakingen, bedrijfskernen, EVC en OV...
Archives
Add to Favorites
Exemplaren en metalen cliché's van tijdschrift Vriendschap
Archives
Add to Favorites
Aanvulling 2016: Diverse maatschappelijke projekten. Politiek NL. El Tawheed moskee. Fons S.
Archives
Add to Favorites
Stukken van het tijdschrift Homologie.
Archives
Add to Favorites
Period 1919-1936
Kranten van organisaties als het Werkloozen Agitatie Comité en het W.S.C. (Werkloozen Strijd Comité) over organisatie en agitatie onder werklozen.
Archives
Add to Favorites
Grote collectie jaarverslagen van ziekenfondsen en verwante instellingen in Nederland, c. 1980-1995; correspondentie uit het archief van het Gemeenschappelijk Overleg van Ziekenfondsorganisaties (GOZ) c. 1956-1960; archief van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen c. 1970-1987; periodieken en...
Archives
Add to Favorites
Period 1970–2008
Talloze tijdschriften, krantjes, en blaadjes werden er in de beweging uitgegeven. Sommige verschenen slechts een paar keer en ook nog onregelmatig, anderen hadden een langere looptijd en een regelmatige frequenties. Er waren stedelijke uitgaves, krantjes speciaal voor de kraakbuurten of meer gewijd...
Archives
Add to Favorites
Period 1963-1980
Een verzameling krantenknipsel van Henk Nijman die in de jaren zeventig actief was bij voor de Lastige Amsterdammer en De Sterke Arm in de Dapperbuurt. Uit de Volkskrant, Algemeen Handelsblad, (vanaf 1970) NRC-Handelsblad en De Waarheid knipte hij tussen 1963 en 1980 de artikelen en berichten met be...
Archives
Add to Favorites
Period 1991-1994
In de collectie de (niet-complete) jaargangen.
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1981
Notulen, verslagen en andere stukken van de SJ, de SJ Utrecht en verschillende groepen, onder andere Aktiegroep Werkende Jongeren en werkgroep Bedrijvenwerk; stukken betreffende scholing en het congres 1974; stukken afkomstig van L.W. van Luyn betreffende de SJ Utrecht en landelijk, onder andere n...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de werkzaamheden van de Centrale Ondernemingsraad KPN in het bijzonder inzake de door de Raad van Bestuur van KPN aangekondigde ontslagrondes en het Sociaal Plan KPN; diverse jaarverslagen en overige gedrukten van KPN 1989-2008.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1979-1998; stukken betreffende ondersteuning van projecten 1979-1986; Feiten en Meningen over Indonesië en Oost-Timor (IFM), periodiek van de stichting 1990-1997; vertalingen van Indonesische krantenartikelen 1979-1986; krantenknipsels en circulaires 1922, 1927-1933, 1945-1964, 1970-...
Archives
Add to Favorites
Period 1934-1979
Stukken van het Secretariaat 'Admin', van de Penningmeester 'Ping' en van de Afdelingsnatuurhistorisch Secretaris 'ANS' 1934-1977, 1979; jubileumplakboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan 1974; stukken van (oud-)lid Marja van den Berg, waaronder periodieken van Afdeling Amsterdam en van Distr...
Archives
Add to Favorites
Redactiearchief van het TvSG: notulen van vergaderingen 1978-2001, correspondentie 1976-1999, jaarverslagen 1976-1982 en overige stukken 1974-2000.
Archives
Add to Favorites
Period 1955-1977
Afdeling Utrecht-Zuid, later Afdeling Utrecht: stukken van de Voorzitter van het Bestuur 1963-1974; stukken van de Afdelingsnatuurhistorisch Secretaris 1955-1977; stukken van de redactie 1959-1975; periodieken van NJN-districten en -afdelingen 1963-1975. Afdeling Utrecht-Noord: Stukken van de Voor...
Archives
Add to Favorites
Period 1965-1974
Afdeling Groningen-Zuid: stukken van de Afdelingsnatuurhistorisch Secretaris en van het bestuurslid-zonder-functie 1958-1973; periodieken van NJN-districten, -werkgroepen en -afdelingen 1965-1973; circulaires en periodieken van de CJN 1971, 1973; publicaties van natuurbeschermingsorganisaties in Gro...
Archives
Add to Favorites