Showing 1 - 20 of 266 for search: '', query time: 0.12s
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Statistiek Gedetailleerde statistische gegevens over landverhuizers van de ‘Commissie van toezicht over den doortocht en het vervoer van landverhuizers’ gedurende de jaren 1923-1934. De cijfers hebben betrekking op passagiers en landverh...
Archives
Add to Favorites
Biografisch manuscript van Diego Zijlstra, die als 10-jarige Dirk met zijn ouders naar Argentinië emigreerde en zich daar opwerkte tot Don Diego Zijlstra.
Archives
Add to Favorites
Period 1901-1957
Correspondence with Emma Adler-Braun 1929-1933 and n.d., Friedrich Adler 1914, 1921, 1928-1934, 1945-1955, Angelica Balabanoff 1928, 1946-1956, Herta Gotthelf 1950-1951, Luise Kautsky 1933, 1944, Marie Kunert 1933-1951 and n.d., Otto Neurath 1934-1935, 1947-1948 and n.d., Ernst Papanek 1934,...
Archives
Add to Favorites
Foto's, negatieven en dia's van de fotografe Maya Pejić, gemaakt in Nederland en enkele tientallen Derde Wereld landen
Archives
Add to Favorites
Period 1914-1957
Collection consisting of papers of: Aleksej N. Ancyferov (Анцыферов Алексей Николаевич) 1916-1943; Ju. Delevskij (pseudonym of Jakov L. Judelevskij) (Юделевский Яков Лазаревич, Делевский Юрий) 1930-1955; Marija G. and Valentin A. Frančič (Франчич Мария Германовна, Франчич Валентин Альбинович) 1874-...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie van Robert Fuld met Duitse emigranten waaronder Sigmund Kugler 1936.
Archives
Add to Favorites
Period 1903-1914
Deutscher Sozialdemokratischer Leseklub in Paris (Club de Lecture Democrate-Socialiste Allemand, Paris): minutes 1905-1914; report 1914; correspondence 1908-1914; statutes and rules 1907, 1911; cashbooks 1906-1908, 1913-1914 and other financial records 1908-1914; membership records and political par...
Archives
Add to Favorites
Press clippings, leaflets, bulletins and press releases collected by Klaas Breunissen on social, political and economical issues in Surinam: files relating to strikes, the army, mining, the timber industry, cooperations, housing, political events and organizations (including Demokraties Volksfront,...
Archives
Add to Favorites
Documents on the emigration of a group of Duchobory (Духоборы) to Canada: letters and telegrams received by Leopold Sulleržickij (Сулержицкий Леопольд Антонович) from various correspondents, including V.G. Čertkov (Чертков Владимир Григорьевич), Lev N. Tolstoj (Толстой Лев Николаевич) and a few Duch...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende studie geschiedenis en studentenbeweging Groningen 1973-1979; bezetting Akademiegebouw Groningen 1980; History Workshops in Oxford 1979 en Sheffield 1982; courses at the Communist University of London 1980-1981; zomeruniversiteit Amsterdam 1981, winteruniversiteit Nijmegen 1983;...
Archives
Add to Favorites
Period 1974-2010
Notulen en andere bestuursstukken; stukken betreffende congressen, correspondentie, statuten en reglementen; stukken betreffende subsidie-aanvragen, afdelingen en werkgroepen, scholing en kadercursussen, manifestaties, acties, samenwerking en contacten met andere organisaties; documentatie; bevat oo...
Archives
Add to Favorites
Manuscript of his memoirs (photocopies), including a list of his publications.
Archives
Add to Favorites
Minutes, reports, circulars and other printed documents.
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1985
Notulen, correspondentie, onder andere met verwante organisaties en politieke organisaties, financiële stukken, handtekeningenlijsten, Nieuwsbrieven; verslagen van discussies in de Tweede Kamer; stukken over nationale enquête en verschillende plaatselijke komitees; documentatie;
Archives
Add to Favorites
Period 1947-1954
Correspondentie en stukken betreffende de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap 1948-1950; stukken betreffende Marga Klompé, Kaderconferentie 1953; documentatie. Aanvulling 2004: Stukken betreffende enkele personen en bedrijven, door Mazirel verzameld in haar functi...
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1987
Some correspondence with the Belçika'daki Türkiyeli Işçiler Birliği (Union of Turkish Workers in Belgium) 1981-1982, the Comité Belge de Defense des Droits de l'Homme en Turquie 1981 and other organizations; notes; circulars, press statements and leaflets of the International Committee to Support th...
Archives
Add to Favorites
Notulen en andere bestuursstukken, correspondentie, stukken met gegevens over buitenlandse werknemers, huisvesting, gebedsruimten, illegalen, contacten met commissies, (kerkelijke) organisaties, ministeries, Landelijke Stichting Bijstand Buitenlandse Werknemers, Spaanse organisaties, etc.
Archives
Add to Favorites
Stukken, verzameld in het kader van het onderzoek voor de doctoraalscriptie van Sjoerd Klaas Olfers 'Arbeidsmigrant of vluchteling? Een verkenning van onderzoek naar de achtergronden van de Spaanse migratie naar Nederland in de jaren zestig en zeventig'. Amsterdam: Vrije Universiteit, 2001; bevat o....
Archives
Add to Favorites
Documents made up by the Prime Minister's Office, the Department of Defense, the Department of Foreign Affairs, the Department of State and the Gendarmerie relating to parliamentary elections 1947, rise and fall of Iranian cabinets, political parties and politicians of Iran, trade unions; Iranian im...
Archives
Add to Favorites
Period 1989-2010
Stukken afkomstig van Dario Secchi betreffende de oprichting, werkzaamheden en het bestuur van het Landelijk Inspraakorgaan Zuid-Europeanen (LIZE) 1988-2001; het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) 1998-2001; ouderenbeleid en allochtone ouderen 1994-2001; de Stichting Cura Migratorum (1998-) 2000-20...
Archives
Add to Favorites