Showing 1 - 20 of 25 for search: '', query time: 0.13s
Period 1965-2010
Boeken over mensenrechten, vakbonden en economische en sociale ontwikkelingen in landen in Latijns America
Archives
Add to Favorites
Het grootste gedeelte van het archief bestaat uit de correspondentie met de leden, de vakorganisaties en andere werkgeversorganisaties en de overheid. en de agenda's en notulen van de vergaderingen van de leden, het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur met bijlagen betreffende de periode 1946-1999....
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in Belgium
Archives
Add to Favorites
Algemene correspondentie 1966-2000; correspondentie betreffende diverse onderwerpen 1967-1998; stukken betreffende de Stichting Grondvest 1963-1998, Nederlandse gemeenten inzake het grondbeleid 1966-1999; conferenties van de International Union for Land-Value Taxation and Free Trade (IULVTFT)...
Archives
Add to Favorites
Period 1892-1976
Notulen vergaderingen raad van beheer en aandeelhouders N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Winkels en Magazijnen Grand Bazar Français, later Galeries Modernes 1921-1963; brievenboek Grand Bazar Français Amsterdam 1892-1920; balansboeken van de voorlopers in Groningen, Rotterdam en Utrecht 1903-19...
Archives
Add to Favorites
Notulen en vergaderstukken 1979-1994; ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven 1976-2007; stukken betreffende de acties van Offensief en het gelijknamige blad 1987-2000; stukken van het Comité voor een Arbeidersinternationale (CAI/CWI) 1976-2002; stukken betreffende congressen van het Inte...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het basisinkomen, verzameld in het kader van het samenstellen van 'Basisinkomen in Nederland. Een chronologische bibliografie. Samengesteld door Maike Koper-Sluijter en Robert J. van der Veen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Economisch Seminarium, november 1986.'
Archives
Add to Favorites
Dagboeken 1944-1985 en aantekeningen vanaf 1936.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1947-1950; contributie-, giro-, kas- en ledenboeken 1945-1958; kwitanties 1946-1949.
Archives
Add to Favorites
Vergaderstukken en stukken betreffende de diverse LETS-projecten 1993-2004; stukken betreffende de overdracht van de LETS-activiteiten van de Stichting STROhalm aan de Stichting LETSland 2003-2004.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; financiële stukken; persoonlijke correspondentie; manuscripten; teksten; stukken betreffende zijn contacten en activiteiten in Joegoslavië, Oost-Europa, India en Bangladesh, anarchisme, arbeiderszelfbestuur en verwante onderwerpen. Aanv. 2013: brieven van Bas Moreel verzonden vanui...
Archives
Add to Favorites
Period 1907-1974
Correspondentie 1920-1945; persoonsbewijzen, paspoort en andere persoonlijke stukken 1907-1971; dagvaardingen, knipsels en andere stukken betreffende zijn veroordeling en gevangenisstraf 1921-1928; ingekomen brieven en andere stukken van de Landelijke Federatie van Sociaal-Anarchisten, Alarm-groepen...
Archives
Add to Favorites
De Vereniging Gemeenschappelijk Grondbezit (GGB) is opgericht in 1901 op initiatief van Frederik van Eeden met als doel het vormen van kolonies en het stichten van verbruikscoöperaties en produktieve associaties. In 1958 werd de GGB opgeheven.
Archives
Add to Favorites
Collectie catalogi, folders en reclamemateriaal van linkse uitgevers in Nederland en het buitenland.
Archives
Add to Favorites
Period 1974-1980
Stukken betreffende de afdeling Nijmegen van de IKB en van de Socialistiese Arbeiderspartij 1972-1980.
Archives
Add to Favorites
Period 1965-1982
Correspondent voor diverse kranten en bladen in Zuidelijk Afrika met als standplaats Tanzania 1972-1976.
Archives
Add to Favorites
Period 1932-1959
De Vereeniging van Directeuren van Hypotheekbanken is opgericht op 17 januari 1906.
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in Indonesia
Archives
Add to Favorites
Period 1898-2009
Documentatie over solidariteitsbewegingen in Nederland
Archives
Add to Favorites
Period 1946-1986
Foto's en afbeeldingen afkomstig van de Kamer van Koophandel Amsterdam met de nadruk op de voorzitters en secretarissen van de KvK en bijzondere gebeurtenissen.
Archives
Add to Favorites