Showing 1 - 20 of 654 for search: '', query time: 0.13s
Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur en dagelijks bestuur 1904-1942, 1945-1946; correspondentie, voornamelijk met afdelingen (alfabetisch geordend), ministeries, overheidsinstellingen en NVV; jaarverslagen en circulaires van afdelingen; adressen aan gemeenteraden; veel stukken van de ACOP,...
Archives
Add to Favorites
Period 1907-1942
Het archief valt in een aantal gedeelten uiteen:. Periode 1907-1912: enige stukken betreffende zijn gemeenteraadslidmaatschap in Zwolle en zijn voorzitterschap van de NV van Spoor- en Tramwegpersoneel; Periode 1913-1918: stukken betreffende zijn verblijf in Nederlands-Indië, voornamelijk betreff...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1893-1895
Manuscripten van vertalingen door H. Polak en manuscripten `Het onmogelijke van het anarchisme'; enige correspondentie, onder andere betreffende De Nieuwe Tijd 1893-1895 en De Roskam en brieven van J. de Gruyter, H.H. van Kol, F.P. Oudens en M. Triebels; lidmaatschapskaarten; twee albums met familie...
Archives
Add to Favorites
De collectie 'Nederland, kleine archieven en losse stukken' bevat archivalia, te gering van omvang om als zelfstandig archief te worden beschouwd; lijst ingedeeld in 'personen' en 'organisaties'; voorbeelden van personen en organisaties waarover stukken te vinden zijn: Jan Appel, Hartog Bonn, Christ...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1908-1976
Het eigenlijke organisatiearchief 1908-1975 (1981): van de vooroorlogse stukken zijn alleen de notulen vanaf 1908 (tot 1981, met enige lacunes) bewaard gebleven, evenals de notulen van de gezamenlijke SDAP- en NVV-vergaderingen; de overige stukken zijn in de Tweede Wereldoorlog vernietigd; notulen e...
Archives
Online content
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in Congo.
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in Norway
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in Tunisia
Archives
Add to Favorites
Period 1965-2010
Boeken over mensenrechten, vakbonden en economische en sociale ontwikkelingen in landen in Latijns America
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in Finland.
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in Jamaica
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in Luxembourg
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on Senegal
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in Venezuela
Archives
Add to Favorites
Agenda's, presentielijsten en notulen van de vergaderingen van de leden, het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur 1928-2012; correspondentie 1971-2012; stukken betreffende reglementering 1985-2004, ledenadministratie 1992-1995, financiële administratie 1974-2005; stukken betreffende de Toogdagen 19...
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen van het bestuur, het directieteam en van de ondernemingsraad van FNV Ledenservice, alsook van FNV Vastgoed en FNV HuisVesting 1998-2004; stukken betreffende de juridische bijstand aan leden van de bij FNV Ledenservice aangesloten FNV-bonden 1998-2004; stukken betreffende de...
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in Bolivia.
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in El Salvador.
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in Guatemala
Archives
Add to Favorites
19 publications written by Hugo Sinzheimer
Archives
Add to Favorites