Showing 1 - 20 of 49 for search: '', query time: 0.29s
Period 1910-1966
Algemene correspondentie; plakboek met partijherinneringen, aantekeningen, pamfletten en enige brieven; stukken betreffende de Commissie tot bestudering van het politiek systeem der sociaal-democratie onder voorzitterschap van P.J. Troelstra 1920-1923; herziening Gemeentewet 1928-1931, beëindiging r...
Archives
Add to Favorites
Period 1898-1925
Stukken over de Maastrichtsche Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging Het Volksbelang vanaf ca 1898, onder meer betreffende oprichting, statuten, personeel, zakelijke en administratieve zaken (NB afrekeningen staan op waardevolle pamfletten); rol van de coöperatie ten aanzien van voedsel...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: K. Verzamelingen Persoonlijke papieren van A.Th. Hartkamp (1848-1924). Zie ook Peter Boorsma, Collectie Hartkamp. Knipsels uit kranten en tijdschriften betreffende de Nederlandse economie en samenleving 1800-1924, Amsterdam 1990, xiii-xxi en de inventarissen, genoemd in Boors...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: L. Diversen Uittreksel uit Nederlandstalige kroniek over de jaren 1470-1479. Het fragment eindigt met de Antwerpse magistraatsverkiezing op 30.11.1479. Bijzondere Collecties 483
Archives
Add to Favorites
Tekenaar. Rechtbanktekeningen, politieke tekeningen en illustraties gemaakt voor , alsmede vier tekeningen gemaakt in het Academisch Ziekenhuis Utrecht.
Archives
Add to Favorites
Period 1998-1999
Collectie Geluidscassettes van de Partij van de Arbeid. De geluidscassettes bevatten opnamen van de verkiezingsbijeenkomsten voor de Provinciale Verkiezingen van 3 maart 1999 en opnamen van de campagnebijeenkomsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 10 juni 1999.
Archives
Add to Favorites
Propaganda materials of political parties and candidates for general and local electoral campaigns in Turkey, covering the period 1955-2007.
Archives
Add to Favorites
Period 1895-1920
Notulen van de ledenvergaderingen 1896-1898 (bevat ook jaarverslag 1897-1898), 1900-1918, van de bestuursvergaderingen 1901-1907, 1915- 1918, van de federatievergaderingen 1918-1920, correspondentie en andere stukken (1894) 1895-1920 (onvolledig), stukken kiesrechtmeeting 1910, uitslagen verkiezinge...
Archives
Add to Favorites
Het archief dat stukken van M.H. Ubachs en veel pamfletten bevat, bestaat verder uit archiefstukken van: Afdeling/federatie Maastricht: voornamelijk notulen 1906-1931 (onvolledig), enige correspondentie tot 1939 en jaarverslagen, ledenlijst, kiezerslijsten, uitslagen verkiezingen, dossier verkiezi...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de leden van de afdeling van de SDAP 1906-1940, 1945; notulen van de vergaderingen van de leden van de SDAP-fractie in de gemeenteraad 1937-1940, 1945; kasboek 1945. Notulen van de vergaderingen van de leden van de afdeling van de PvdA 1946-1970; notulen van de ver...
Archives
Add to Favorites
Period 1943-2000
Documents, including photocopies and printed material relating to progressive movements in Pakistan collected by Ahmad Saleem of the Gohar Research Institute of Pakistan (GRIP) in Lahore. Documents relating to the NAP, consisting of proceedings of meetings, resolutions, some correspondence, circular...
Archives
Add to Favorites
Personal documents including some official records, contracts with publishing houses and financial documents; correspondence with Simon Alapin 1916-1921, Lujo Brentano 1912-1914, Friedrich Otto Hertz 1899-1903, Karl Höchberg 1878-1884, Franz Mehring 1889-1914, the editorial staff of Vorwärts 1903-1...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1934-2002
Objectencollectie van de PvdA
Archives
Online content
Add to Favorites
Levensbeschrijving `Levensloop van een oud-districtsbestuurder van de vakbeweging' met correspondentie 1954; dossier campagne in Maastricht Tweede Kamerverkiezingen 1952; manuscript `Heet voor de vuren' (gedenkboek 50-jarig bestaan afdeling Rotterdam Algemene Nederlandse Metaalbedrijfsbond) met aant...
Archives
Add to Favorites
Manuscript over de geschiedenis van de kiesrechtstrijd, uittreksel Bymholt, gedrukte stukken betreffende de verkiezingen 1891-1920.
Archives
Add to Favorites
Bevat stukken van Joost de Moor; verkiezingsmateriaal van de PvdA 1966-1970; stukken betreffende de verkiezingscommissie DS '70, afdeling Amsterdam voor de Tweede Kamerverkiezingen in 1971; gemeenteraadsverkiezingen 1974.
Archives
Add to Favorites
Uittreksel uit de notulen, gemaakt door A.F. Mellink; de notulen zelf zijn in 1940 verloren gegaan.
Archives
Add to Favorites
Bevat stukken van voorlopers van GroenLinks CPN, PPR en PSP en van GroenLinks zelf; Agenda's en notulen van fractievergaderingen; moties, persberichten en verkiezingsprogramma's; stukken betreffende college-onderhandelingen 1982.
Archives
Add to Favorites
Uitgebreide correspondentie met F. Domela Nieuwenhuis, leden van de SDAP, pedagogen, vrijdenkers, vrijzinnig-democraten en anderen 1876-1948; dossiers over personen, verschillende kiesverenigingen, betreffende het onderwijs, sociale zaken (onder andere enquête kelderwoningen 1892-1893), verkiezingen...
Archives
Add to Favorites
Documents collected partly by D. Mackay and partly by Annie Adama van Scheltema, consisting of files on the plebiscite in Saarland and the chairmanship of D. Mackay 1934-1935, on the Einheitsfront and the pursued continuation of the status quo and on the Deutsche Front and the pursued association wi...
Archives
Add to Favorites