Showing 1 - 6 of 6 for search: '', query time: 0.6s
Gedeelten van de archieven van verschillende plaatselijke organisaties en het archief van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Bond van Cacao-, Chocolade- en Suikerbewerkers, Koek- en Banketbakkers, dat bij de opheffing in 1904 het archief overdroeg aan de afdeling Amsterdam:. Suiker-, Chocolade-...
Archives
Add to Favorites
Filled in questionnaires regarding the labour and living circumstances of labourers in the garment industry in Cambodia 2001-2002.
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1983
Vergaderstukken van het bestuur, correspondentie van het bestuur; notulen van het werkoverleg; stukken betreffende het asbestproject, onderzoek bij de Rotterdamse Elektrische Tram (RET), correspondentie en overige stukken van de Scholingsgroep; overzicht en evaluatie van de projecten; Berichten van...
Archives
Add to Favorites
Vergaderstukken, landelijk en regionaal 1979-1995; stukken betreffende o.a. plaatselijke en regionale WAO-platforms, automatisering, registratie, reïntegratie, stelselherziening, uitvoeringsorganisaties en het volumebeleid 1979-1995.
Archives
Add to Favorites
Period 1950-1985
Correspondentie 1962-1985; stukken betreffende promotie 1968, benoeming tot hoogleraar aan de Vrije Universiteit en oratie 1972; manuscripten, typoscripten en andere stukken betreffende artikelen, lezingen, congressen en andere bijeenkomsten over o.a. de relatie tussen arbeid en gezondheid, de aard...
Archives
Add to Favorites
In 2019 bestond de ILO (International Labour organisation) 100 jaar. Ter gelegenheid van een bijeenkomst van de VHV (Vrienden van de Historie van de Vakbeweging) heeft Jan Verhagen een reeks interviews afgenomen met vakbondsmensen die op verschillende manieren actief betrokken waren bij de ILO. De g...
Archives
Add to Favorites