Showing 1 - 20 of 402 for search: '', query time: 0.18s
Willem Wijnands (1932-2013), werkte als illustrator bij en als opmaker en fotoredacteur bij het . Zijn jeugdherinneringen legde hij na zijn pensionering vast in kleurrijke tekeningen.
Archives
Add to Favorites
Period 1941-2003
Jaap Vegter (1932-2003), tekenaar voor verschillende media. Bevat tekeningen, schetsboeken en archiefmateriaal.
Archives
Add to Favorites
N.V. Electrische Drukkerij Vooruitgang te Amsterdam: stukken (notulen, rapporten, financiële stukken, verslagen) betreffende de vergaderingen van aandeelhouders en commissarissen 1906-1928; beleggingsmaatschappij Vooruitgang: notulen van de Raad van Commissarissen 1930-1938; N.V. Drukkerij en Uitg...
Archives
Add to Favorites
Period 1890-2001
Fotocollectie betreffende gebouwen, personeel en bestuurders van De Arbeiderspers en de daardoor uitgegeven bladen, met name Het Vrije Volk.
Archives
Add to Favorites
Krantenknipsels, rapporten en teksten van journalisten van de Wereldomroep betreffende ontwikkelingen in landen in Afrika en Latijns Amerika 1975-2000.
Archives
Add to Favorites
De meeste stukken stammen uit het Interbellum en de naoorlogse periode. Grotendeels correspondentie; ook een aantal akten en contracten uit de vroegste periode van het blad.
Archives
Add to Favorites
Stukken opgemaakt en ontvangen als partijbestuurder SDP/CPH tot 1925, ingekomen brieven van onder meer I. Armand, M. Borodin, A. van Gool, H. Gorter, A. de Kom, D. de Lange, K. van Langeraad, T. Malaka, A. Pannekoek, K. Radek, W. van Ravesteyn, G. van het Reve, H. en R. Roland Holst, J. Romein, S. R...
Archives
Add to Favorites
Period 1941-2010
Personal letters c. 1961-1979, correspondence with friends 1980-2009, family correspondence 1990-2009, miscellaneous correspondence 1980-2009, correspondence relating to architecture, housing, planning and self-build 1980-2009, to anarchism 1980-2009, to books by Colin Ward and others 1980-2009,...
Archives
Add to Favorites
Period 1897-1910
Correspondence by Joseph Bloch as editor of Sozialistische Monatshefte with Leo Arons , Eduard Bernstein , Hjalmar Branting , Kurt Eisner , Luigi Fabbri , Alfred Götze , Wolfgang Heine , Camille Huysmans , Paul Kampffmeyer , James Ramsay Macdonald , Tom Mann , Emile Vandervelde , Willem Vliegen a...
Archives
Online content
Add to Favorites
Correspondentie, alfabetisch geordend 1890-1934 (de correspondenten M t/m S ontbreken); dossiertjes over de kwestie Edo Fimmen-Barmat 1925, bedanken van J.G. Jansonius voor de SDAP 1934 en Congrès mondiale contre la guerre impérialiste 1931-1932; blijk van erkentelijkheid van de afdeling Watergraafs...
Archives
Add to Favorites
Correspondence between Fritz and Mathilde, who frequently lived apart; letters from family members; copies of some 1848 newspapers; correspondence on the American Civil War consisting of letters by Fritz Anneke to Edwin Stanton, Secretary of War, and letters to Fritz Anneke from German-American lead...
Archives
Add to Favorites
Period 1963-1986
Correspondence with Noam Chomsky, Thomas J. Coad 1983-1984, Shlomo Du Nour 1980-1983, Linus Pauling, J. Rothman 1974-1985, H.G. Sussman, H. Wallace 1979-1984, Nathan Yalin-Mor 1978-1983 and others, including readers of his books 1963, 1968-1985; agenda and some personal documents; files on the publi...
Archives
Add to Favorites
Period 1946-1967
Archieven van:. Federatie van Nederlandse Journalisten, 1946-1967 met de archieven van de Sectie Tijdschriftjournalisten 1959-1967, de Groep van Nederlandse Journalisten in de Verenigde Staten 1950-1967, en de Sectie Free-lance Journalisten 1951-1967; De Amsterdamse Pers, 1894-1970; De Groning...
Archives
Add to Favorites
Papers of various origins collected by Solo Linder, mainly letters received by persons connected with the FAS; files containing letters and manuscripts by Emma Goldman 1927-1940, Max Nettlau 1912, 1931-1935 and Voltairine de Cleyre 1911-1912 and n.d.; letters from Peter Kropotkin 1905-1914, mainly t...
Archives
Add to Favorites
Period 1904-1980
Daybooks, accountbooks, letterbooks and subscription lists 1889-1980; documents concerning administration, financial affairs and publications of Freedom and Freedom Press; manuscripts for, and letters to Freedom and Freedom Press (most complete for the period 1920-1938) from Guy Aldred, Ba Jin (Li F...
Archives
Add to Favorites
Handgeschreven blad van de dienstweigeraars in fort Spijkerboor (NH) in 1918; nr 1 eind september 1918 en nr 2 eind oktober 1918; medewerkers waren onder anderen Herman de Man, Henk Eikeboom en Ab Menist.
Archives
Add to Favorites
Period 1870-1933
Personal documents 1885-1920, n.d.; letters from F.A. Brockhaus 1889, Deutsche Verlags-Anstalt 1910, S. Fischer Verlag 1910, G. Müller Verlag 1903-1920, Hermann Wiechman 1910-1919 and others; a few drafts of letters from Franz Diederich n.d.; correspondence by Minna Diederich 1905-1931, n.d.; some c...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de raad van beheer 1953-1968 en van de aandeelhouders 1960-1967 en financiële rapporten van de NV `t Volksgebouw Den Haag (vanaf 1960 Verenigingsgebouw De Drie Stoepen) 1947-1967; dossier sanering Haagse Schilderswijk 1954-1968; rapport adviescommissie recreatievraag...
Archives
Add to Favorites
Notes, minutes, circulars, leaflets and documentation concerning the foundation and publishing of the newspaper Tageszeitung (W-Berlin) 1978-1986; documents consist of the party press of the SPD, among others the party organ Vorwärts and the printing-office Druckhaus Deutz in Köln 1975-1985.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de redactie van het tijdschrift 'Links', de Bond van Revolutionair Socialisten, boekhandel de Rooie Rat te Utrecht en de socialisme-commissie van de PSP.
Archives
Add to Favorites