Showing 1 - 20 of 407 for search: '', query time: 0.09s
Scrapbook with articles by Jesus Louzara de Andres / Rudolf Lone published from c. 1913-1929 in various newspapers and some other documents; printed material 1929, 1932-1933, 1946; certificate and dinner programm because of thirty year service to Follansbee Steel Corporation, West Virginia 1952.
Archives
Add to Favorites
Period 1827-1927
Letters by Sidney Hopper to Roger Louis 1974-1985; notes by Roger Louis n.d.; collection of Roger Louis consisting of letters and autographs by Marc Caussidière 1848, Lucien Descaves 1913-1927 and n.d., Jean Grave 1914-1927 [-1933] and n.d., Jules Guesde 1880-1915, Alfred Naquet 1864-1897 and n.d.,...
Archives
Add to Favorites
Period 1977-1986
Correspondentie en stukken van de redactie; daarnaast correspondentie, notulen en andere stukken van Stichting Maatschappelijke Publikaties, o.a. stukken betreffende financiën en contacten met uitgever Van Loghum Slaterus bv. Correspondentie en andere stukken van de redactie van het blad Maatschap...
Archives
Add to Favorites
Documents received from Max Sartin: letters to Osvaldo Maraviglia, Armando Borghi and others from Errico Malatesta 1923-1932, Max Nettlau 1924-1935, Luigi Bertoni 1936, 1940 and others; some manuscripts of articles by Malatesta and Nettlau, most of them published in the paper.
Archives
Add to Favorites
Private correspondence 1969-1982; personal documents 1969-1979; correspondence with journalists 1970-1976; press clippings 1969-1976; manuscripts of lectures, speeches and articles 1969-1976; handwritten notes 1972-1976; documents relating to the SI, received in his capacity of secretary-general or...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de redactie van het tijdschrift 'Links', de Bond van Revolutionair Socialisten, boekhandel de Rooie Rat te Utrecht en de socialisme-commissie van de PSP.
Archives
Add to Favorites
Manuscript of Brailsford's book 'The Levellers'.
Archives
Add to Favorites
Lidmaatschapsbewijzen, manuscripten, correspondentie en knipsels voornamelijk over publicaties 1881-1939, krantenartikelen ca. 1882- ca. 1930.
Archives
Add to Favorites
Brieven van Pekelharing aan zijn ouders 1857-1873; brieven van naaste familieleden 1867, 1873, mr D. Mom Visch 1866-1908, W. van Hogendorp 1885-1888, Hélène Mercier 1887-1897; overdrukken van artikelen van en over Pekelharing. Brieven aan W.J. Pekelharing 1922.
Archives
Add to Favorites
Period 1922-1963
Correspondentie: Aakervik, Trygve 1925, Alsterdal, Alvar 1962, 1964, American Express Company 1948, Anarchist Federation of Great Britain (Ken Hawkes) 1945; Adama van Scheltema, Annie 1946 (?); Bake, A.A. 1951; Bachstitz, Kurt Walter (over Bachstitz); Bot, Louis 1946; Bronsen, David (curriculum 19...
Archives
Add to Favorites
Period 1917-1954
Stukken betreffende werkzaamheden bij het Algemeen Handelsblad 1917-1953; uitnodigingen, toegangsbewijzen, perskaarten etc. 1945-1954; correspondentie met The Exchange Telegraph Company Limited te Londen 1954-(1955); stukken naar aanleiding van overlijden 1954; Stukken betreffende het jubileumbal...
Archives
Add to Favorites
Diverse originele ontwerpen van Erik Spaans, Frits Jonker en Peter de Wit voor een vlugschrift in meerdere afleveringen ter gelegenheid van de Stripdagen in Haarlem en de in druk verschenen afleveringen 1992, 1994; stukken betreffende de tijdens de stripdagen van 1992 uit te reiken door de NZH gespo...
Archives
Add to Favorites
Period 1931-1951
Correspondentie 1941-1951; diploma's 1931-1932; tekeningen 1941-1951; correspondentie betreffende zijn werk 1975-2011.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie van de redactie en de directie, statuten, financiële stukken en andere stukken van de redactie; persoonlijk archief van Martin van Amerongen .
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, nota's, verslagen van besprekingen en andere stukken uit de jaren waarin zij als journaliste verbonden was aan het weekblad Vrij Nederland 1969-1993.
Archives
Add to Favorites
Kopijen, verslagen, correspondentie en documentatie
Archives
Add to Favorites
Over theater en boeken 1984. Kasboeken 1982-1985. Correspondentie boekhandels, abonnees en subsidies 1984-1986. lay out - kopij nr. 10-12, 17, juni 1985. Pottencafe's 1984. Kopy Pottenblad nr. 17 1985. Subsidies 1985.
Archives
Add to Favorites