Showing 1 - 15 of 15 for search: '', query time: 0.15s
Period 1918-1959
De collectie bestaat uit schenkingen van verschillende personen en instanties; zo werden vóór de oorlog van H. Rietstap archiefstukken van het hoofdbestuur en de afdeling Den Haag; veel materiaal werd vanaf ca. 1980 aan het IISG geschonken als resultaat van de activiteiten van de Stichting Onderzoek...
Archives
Add to Favorites
Notulen van het overleg in drukkerij De Volharding en de redactie van 'De Arbeider'; register van aandeelhouders van 'De Arbeider' 1921-1924.
Archives
Add to Favorites
Period 1946-2010
Stukken van het Centraal Bestuur (CB) (chronologisch en op nummer) vanaf 1946; CB correspondentie en circulaires van het CB aan gewesten, federaties en afdelingen; stukken van het Dagelijks Bestuur (DB) vanaf 1952; stukken betreffende Instituutsraad vanaf 1954, Algemene Vergadering/Congres vanaf 195...
Archives
Add to Favorites
Stukken van het Landelijk Jongerenbestuur (LJB, CJJB), in enkele gevallen inclusief stukken van het Dagelijks Jongeren Bestuur (DJB), chronologisch geordend van 1964 t/m 1998; correspondentie en stukken secretariaat chronologisch en op nummer geordend van 1962 tot 1991; Jongeren congressen 1962 t/...
Archives
Add to Favorites
Period 1846-1905
Letters to Schramm, including some letters from August Bebel 1885, Carl Grillenberger 1886, Carl Hirsch 1879, Wilhelm Liebknecht 1885 and Johann Rodbertus 1871; a letter signed by A. Bebel, E. Bernstein, C. Grillenberger, J. Dietz, W. Liebknecht, J. Motteler, G. von Vollmar and ten other persons to...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Arbeiders Vereniging voor Lijkverbranding (AVVL) 1958-1961, de Wiardi Beckman Stichting 1947-1968, de Studiekring Barents 1952-1953, de PvdA-Tweede Kamerfractie 1952-1954.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Socialistische Kunstenaars Kring, Stichting Centrum Gemeenschap ('Ruil -- Centrale'), Werkgemeenschap voor Economische Gelijkheid De Weg, Praktisch-Idealisten-Associatie (PIA), Bond voor Vrije Economie, Bellamy-vereniging en Vrije Lichaams- Kultuurbeweging 1927-1940.
Archives
Add to Favorites
Period 1912-1913
H. Ploeg jr.: voornamelijk stukken betreffende zijn raadslidmaatschap en wethouderschap te Utrecht 1927-1962, zijn lidmaatschap Provinciale Staten 1946-1953; de SDAP, PvdA, Humanitas, Humanistisch Verbond, Centrale Raad van Advies voor het gevangeniswezen 1922-1968; de Jonge Vooruitstrevende Vrijzin...
Archives
Add to Favorites
Period 1883-1927
Plakboek samengesteld door zijn kleinzoon R. van Zinderen Bakker, bevattende brieven ontvangen door Rindert van Zinderen Bakker, artikelen, foto's, etc., artikelen over Rindert van Zinderen Bakker, correspondentie na zijn overlijden aan de familie, foto's van de begrafenis, documentatie betreffende...
Archives
Add to Favorites
Persoonlijke stukken, agenda's, correspondentie, artikelen, lezingen; stukken betreffende de PvdA, het gewest Amsterdam en de afdeling Buitenveldert van de PvdA, het Vrouwencontact en de Rooie Vrouwen in de PvdA, VARA; vrouwen-emancipatie en vrouwen, onder andere Amazone, Vrouwenhulp Noord-Ierland;...
Archives
Add to Favorites
Period 1919-1995
Notulen bestuursvergaderingen 1919-1941, 1945-1961, 1964-1995; notulen ledenvergaderingen 1922-1940, 1948-1995; correspondentie 1919-1959, 1988-1996; circulaires 1920-1941, 1946-1952; jaarverslagen 1929-1994; stukken betreffende stafvergaderingen Bentveld 1961-1980, jubilea 1951-1989, ledenadministr...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het politiek cabaret van de Partij van de Arbeid 1946-1960; stukken betreffende diverse plaatselijke cabaretgroepen, waaronder 'De Ragebol' in Enschede 1947-1949 en 'De Rode Koers' in Zaandam 1948-1955; typoscripten van lekenspelen en andere stukken, afkomstig van Ger Zuidhoek, g...
Archives
Add to Favorites
Deze collectie bevat een grote collectie ansichtkaarten afkomstig uit diverse landen betreffende een rijk scala aan onderwerpen
Archives
Add to Favorites
De collectie bevat documentatie, voornamelijk uit de jaren 1882-1914, over onderwerpen waarover De Clercq lezingen hield of waarin hij geïnteresseerd was, zoals anti-militarisme, coöperatie, drankbestrijding, kinderarbeid, staatspensionering, tuinstadbeweging, vegetarisme, dierenbescherming; bij som...
Archives
Add to Favorites
Circulaires en drukwerk van de Vereniging Woodbrookers in Holland (Barchembeweging) 1918-1954; teksten van liederen, circulaires en drukwerk van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs in Nederland 1924-1940; 'Berichten' van het Woodbrookers-Werkverband voor modern-religieuse bewustwording, g...
Archives
Add to Favorites