Showing 1 - 14 of 14 for search: '', query time: 0.08s
Period 1973-1986
Lid van het Partijbestuur en Dagelijks Bestuur van de Communistische Partij van Nederland (CPN)
Archives
Add to Favorites
Period 1927-1987
Activist actief binnen tientallen idealistische solidariteitsbewegingen in de jaren dertig en in de na-oorlogse decennia tot aan zijn overlijden in 1987.
Archives
Add to Favorites
Leaflets, circular letters and some periodicals from political parties or groups, trade unions, social movements, peace movements, anarchism and other subjects 1932-1998.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; financiële stukken afdeling Groningen van de CPN; circulaires van de CPN 1946-1966; stukken betreffende congressen, provinciale staten van Groningen en gemeenteraad van Groningen 1945-1946, afdeling Hoofddorpplein (Amsterdam) 1969-1983, partijscholing 1948-1951, Nederlandse Vrouwenb...
Archives
Add to Favorites
Cursussen Landelijk Scholingsbureau en Marx-instituut, circulaires van het PB der CPN eind jaren veertig en jaren vijftig; convocaten vergaderingen, circulaires en enige andere stukken afdeling Oosterpark; stukken (voornamelijk aantekeningen en knipsels) congressen CPN 1947, 1956, 1978 en 1980; dive...
Archives
Add to Favorites
Persoonlijke stukken, correspondentie, agenda's, school-schriften; brieven ontvangen tijdens zijn gevangenschap wegens dienstweigering 1924; stukken betreffende zijn activiteiten in de SDAP, AJC, Meubelmakersbond, OSP, RSAP, Leninistische Jeugd Garde, CPN, EVC, De Bruggroep, Socialistische Werkers P...
Archives
Add to Favorites
Declarations of the Sazeman-e Peykar dar Rah-e Azadi-ye Tabaqeh-ye Kargar from 1979 until 1984.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de activiteiten van Molenaar in de vredesbeweging, onder andere notulen van vergaderingen van het ‘Komitee Kruisraketten Nee’ (KKN) en het ‘Breed Initiatief voor Verdergaande Acties Kruisraketten’ (BIVAK) 1985-1989, notities betreffende het Volkspetitionnement; stukken betreffend...
Archives
Add to Favorites
Period 1964-2008
Documents from and on small political parties belonging to or originating from the Trotskyist movement of Michel Pablo (Tendance Marxiste Révolutionnaire Internationale): circulars, tracts, and other documents concerning the LCR 1982-2006; tracts, bulletins, and other documents concerning the CCA...
Archives
Add to Favorites
Period 1983-1984
Notulen van vergaderingen van en overige stukken betreffende Links Forum 1989-1993; Achter de zeewering 1989-1996. Stukken betreffende acties tegen munitietransporten in de provincie Groningen 1983; stukken betreffende de actie 'Leer Lubbers tellen' (over het aantal van 1 miljoen werklozen) 198...
Archives
Add to Favorites
Stukken onder meer betreffende Internationele Rode Hulp, IRH (onder andere royement), linkse splintergroepen, waaronder Scottsboro Comité 1934, diverse vredesgroepen vóór 1940, De Vonk en De Vlam 1946-1951, De Vlamkampen; dossiers visumaanvraag 1951, `Tegen de doodstraf', onafhankelijkheid Indonesië...
Archives
Add to Favorites
Congresstukken van Wereldvredescongressen in Praag 1983, Kopenhagen 1986, World Congress of Women in Moskou 1987 en notulen van bijeenkomsten van Nederlandse congresdeelnemers, waaronder Ohringer als vertegenwoordigster van de Nederlandse Vriendenkring Oud-gevangenen Sachsenhausen, en van Nederlands...
Archives
Add to Favorites
Period 1954-1986
Correspondentie; stukken betreffende Februaristaking 1941, de oorlog in Vietnam en het Israëlisch-Palestijnse conflict 1954-1986; in memoriam 1996.
Archives
Add to Favorites
Period 1972-1973
Periodicals, bulletins and other documentation concerning the 10th World Festival of Youth and Students in Berlin, 28 July - 5 August 1973 1972-1973, 2003. See also the papers of Rob Metz and the collection World Festival of Youth and Students.
Archives
Add to Favorites