Showing 1 - 20 of 30 for search: '', query time: 0.15s
Period 1948-1982
Stukken betreffende de Nederlandse Onderwijzers Vereniging en de ABOP Velsen 1948-1982, CPN, Velser Gemeenschap van Scholen 1982, toneelstuk, schriften, verslag van een reis naar de Sovjet-Unie 1954 en knipsels over de Hongaarse Opstand 1956.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, officiële stukken, rapporten, pamfletten, aantekeningen, periodieken, brochures, etc. betreffende OSP, RSP en RSAP 1934-1939, MLL-front 1940-1942, Spartacusbond 1942-1981, uitgeverij De Vlam en Comité Revolutionaire Marxisten; stukken betreffende stakingen, bedrijfskernen, EVC en OV...
Archives
Add to Favorites
Actief binnen Kommunistische Arbeiders Partij Nederland (marxistisch-leninistisch) (opbouworganisatie)
Archives
Add to Favorites
Amsterdamse vakbondsman en communist die eind 1944 in het bevrijde Zuiden de Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf oprichtte, bij CPN-voorman Paul de Groot in ongenade viel en decennialang tot de oppositie onder de Nederlandse communisten behoorde.
Archives
Add to Favorites
Period 1973-1990
De fotocollectie van LOSON/SAWO, met ruim 4800 foto's en 1000 dia's van (politieke en sociaal-economische acties in) Suriname en van de acties en andere activiteiten in en voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland van LOSON/SAWO in de jaren 1973-1990.
Archives
Add to Favorites
Period 1971-1980
Fotocollectie van de Rode Tribune, centraal orgaan van de Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland -ml van 1972-1980.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende afdelingsvergaderingen en ledenbrieven 1969-1993, district, congressen en partijbestuur 1958-1989, districtswerkgroep overheid, PTT en ambtenarenvakbonden 1969-1985, scholing 1962-1988, herdenking van de Februaristaking 1963-1994.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; verslagen van Bedrijfsmachinisten bijeenkomsten van de EVC; teksten van in De Waarheid gepubliceerde gedichten; stukken betreffende de CPN en EVC; knipsels, voornamelijk uit de Waarheid.
Archives
Add to Favorites
Archiefstukken en documentatie van en over de EVC; congresstukken; stukken betreffende de organisatie, het bestuur, de bedrijfsgroepen, waaronder de Chevofa, plaatselijke afdelingen, het Wereldvakverbond; de uitgave 'Werkend Nederland'; overige stukken 1944-1960.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB): o.a. bestuurs- en congresstukken, correspondentie en stukken betreffende het gedenkboek 1948-1997; stukken betreffende het Landelijk WAO-beraad 1988-1990, de Nederlandse Bond van Pensioenbelangen (NBP) 1996-2002, de Vervoersbond FNV Rotterdam...
Archives
Add to Favorites
Stukken, voornamelijk knipsels, stencils, pamfletten en enige archiefstukken, betreffende de CPN en EVC 1945-1958/59; dossier betreffende kinderkampen van de Kindergemeenschap Zonneschijn (CPN) 1951-1952.
Archives
Add to Favorites
Persoonlijke stukken, correspondentie, agenda's, school-schriften; brieven ontvangen tijdens zijn gevangenschap wegens dienstweigering 1924; stukken betreffende zijn activiteiten in de SDAP, AJC, Meubelmakersbond, OSP, RSAP, Leninistische Jeugd Garde, CPN, EVC, De Bruggroep, Socialistische Werkers P...
Archives
Add to Favorites
Period 1936-1974
The collection contains pamphlets, reports, correspondence, official documents, flyers, manifestos, articles, clippings and other printed items relating to the Spanish Civil War, the resistance movements and economical and political developments during the Franco regime. Subjects include the Republi...
Archives
Add to Favorites
Renowned Turkish left-wing journalist, living in exile since 1971 in Brussels. Correspondence, reports, writings, pamphlets and other material documenting his political and journalistic activities.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de RSAP, CRM en RCP 1945-1949, de Vierde Internationale 1953-1961, SWP, PSP 1968-1975; stukken betreffende de Stichting voor Eenvoudig Technisch Onderwijs (SETO) 1971-1973. leerovereenkomst diamantindustrie en convocatie Jeugdgroep Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (AND...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk stukken uit de jaren 1920-1938, met uitzondering van de notulen, die ook over de voorgaande jaren aanwezig zijn. Statuten, huishoudelijke reglementen; notulen 1900-1937 (onvolledig, zie ook PAS-Amsterdam p. 137-138); notulen reorganisatievergaderingen 1903-1904, jaarverslagen, corresp...
Archives
Online content
Add to Favorites
Documents and photocopies of mostly printed documents relating to the trial against Devrimci Işçi Sendikalari Konfederasyonu (DISK), including the plea by Abdullah Baştürk 1980-1982 and the trial against the Halkin Emek Partisi (HEP) 1994; documents relating to the Türkiye Birleşik Komünist Partisi...
Archives
Add to Favorites
Notulen Leidse Studentenbond (LSB) 1972-1976; notulen en andere stukken van het Histories Aktie Kommitee (HAK) Leiden 1974-1978; interviews met de Rotterdamse scheepsmetaalarbeider Gerrit Sterkman (1901-) 1976-1979; notulen en andere stukken van de Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland (KEN-ml) 1...
Archives
Add to Favorites
Stukken uit de jaren 1970-1992 betreffende onder andere de universiteit van Groningen, de kring sociale en dialectische filosofie, het Landelijk Overleg van Aktiegroepen van Filosofiestudenten, de Groninger Studentenbond, de CPN-Groningen, de ABOP en stukken betreffende zijn docentschap in de filoso...
Archives
Add to Favorites
Stukken ca. 1926- ca. 1959, vooral uit de jaren dertig; zeer veel pamfletten, manifesten, uitnodigingen voor vergaderingen, bijeenkomsten e.d. van vele organisaties in Haarlem; verkiezingsuitslagen; dossiers over de afdeling Haarlem van Eenheidscomité 1926-1928, Vereniging Vrienden der Sovjet-Unie (...
Archives
Add to Favorites