Showing 21 - 36 of 36 for search: '', query time: 0.16s
Period 1964-1989
Stukken afkomstig van Rob Kuitenbrouwer, zowel landelijk als van de afdelingen Nijmegen en Utrecht: interne stukken, nota's, discussiestukken, scholingsmateriaal, notulen, aantekeningen, uitgaven, pamfletten, etc. van de KEN ml, Marxisties-Leninistiese Studentenbond (MLS), Kommunistiese Studenten Bo...
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1982
Collectie beeld- en geluidmateriaal (foto's, dia's, geluidsbanden, films) van Cineclub Vrijheidsfilms uit de periode 1969-1982.
Archives
Add to Favorites
Collection of mostly single issues of ca. 220 Italian periodicals from the period 1967 - 1992.
Archives
Add to Favorites
Pamphlets, internal bulletins and other documentation concerning student groups, Marxist-Leninist, Maoist and other leftist organisations like the Comité d’Action Droit Sciences Économiques Nanterre, the Comité de Base Nanterre, the Mutuelle Nationale des Étudiants de France (MNEF) and the Union Nat...
Archives
Add to Favorites
Documents and photocopies of mostly printed documents relating to the trial against Devrimci Işçi Sendikalari Konfederasyonu (DISK), including the plea by Abdullah Baştürk 1980-1982 and the trial against the Halkin Emek Partisi (HEP) 1994; documents relating to the Türkiye Birleşik Komünist Partisi...
Archives
Add to Favorites
Notulen Leidse Studentenbond (LSB) 1972-1976; notulen en andere stukken van het Histories Aktie Kommitee (HAK) Leiden 1974-1978; interviews met de Rotterdamse scheepsmetaalarbeider Gerrit Sterkman (1901-) 1976-1979; notulen en andere stukken van de Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland (KEN-ml) 1...
Archives
Add to Favorites
Photos and objects of a trip to China in 1967 when the UP Student Council was invited by the All-China Youth Federation.
Archives
Add to Favorites
De collectie, bestaande uit duizenden negatieven en afdrukken daarvan, biedt een goed overzicht van de politieke betrokkenheid en interesse gebieden van Ad Volker. De afbeeldingen hebben grotendeels betrekking op acties tegen bezuinigen en kernwapens, solidariteitsacties met Vietnam, de Rotterdamse...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1989
Ruim 42.700 foto's van m.n. politieke en social-economische acties in Nederland en internationaal, alsmede (portret)foto's van personen, uit het fotoarchief van De Waarheid.
Archives
Add to Favorites
Period 1948-1978
Reglementen, vergaderstukken, financiele stukken en ledenlijsten; stukken betreffende kampen, clubreizen en andere activiteiten; jeugdpagina's uit de Uilenspiegel; documentatie; aantekeningen betreffende de geschiedenis van de Uilenspiegel- clubs 1977-1978.
Archives
Add to Favorites
Congress papers, news letters, leaflets and other printed documents relating to education 1985-1992 and to national congresses 1988-1991, regional conferences in Rheinland-Westfalen 1988-1989, 1992, and local meetings in Düsseldorf 1988-1989.
Archives
Add to Favorites
Postcards 1933-1935; copies of letters from Müller to his parents from prison 1934-1935; documents on the Verfolgter des Naziregimes Aktiv Leipzig-Nordost Arbeitsgruppe Schule and the history of the Communist youth movement in the Weimar Republic 1980-1986; 'Urkunden' and other documents belonging t...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Delftse studentenbeweging, de Demokratisch-Socialistische Studentenvereniging Politeia en de CPN.
Archives
Add to Favorites
Aantekeningen voor vergaderingen van het partijbestuur 1957-1958 en dagelijks bestuur 1955-1959; redevoeringen 1958-1985; stukken betreffende overige bestuursvergaderingen 1962-1982, partijcongressen 1973-1980, partijstrijd 1964-1966, oppositie 1977-1980, internationale contacten 1964-1982, de commi...
Archives
Add to Favorites
Dagboeken 1935-2009; teksten 'Nieuwe organisatieervaringen. Bijdrage tot een analyse van enkele actiegroepen in Amsterdam' door Henk Nijman (1976) en 'Over organisatie. De beginselen van organisatie en de kybernetica van het collectief' door Geert Venema (1970); typoscript van Henk Nijman over de ge...
Archives
Add to Favorites
Period 1972-1973
Periodicals, bulletins and other documentation concerning the 10th World Festival of Youth and Students in Berlin, 28 July - 5 August 1973 1972-1973, 2003. See also the papers of Rob Metz and the collection World Festival of Youth and Students.
Archives
Add to Favorites