Showing 1 - 20 of 57 for search: '', query time: 0.18s
Period (1963) 1969-2002 (-2004)
Archief- en documentatiemateriaal van de Werkgroep Kairos, van 1970 tot 2002 actief als kerkelijke anti-apartheidsgroep en (vooral na 1990) als oecumenisch advies- en informatiecentrum over Zuid-Afrika.
Archives
Add to Favorites
Foto's, negatieven en dia's van de fotografe Maya Pejić, gemaakt in Nederland en enkele tientallen Derde Wereld landen
Archives
Add to Favorites
Archief en documentatie betreffende de Werkgroep voor een Maatschappij-Kritische Vakbeweging, de PvdA in Rotterdam, de vredesbeweging en anti-racisme activiteiten 1972-1987. Aanvulling 2014: stukken betreffende de Socialistische Jeugd in Rotterdam 1962-1972 en het NVV Jongerencontact 1967-1970.
Archives
Add to Favorites
Statuten, ledenlijsten, correspondentie, financiële stukken; kopij voor het correspondentieblad en documentatie 1964-1968.
Archives
Add to Favorites
Conference papers, circular letters, leaflets, reports, press releases, copies of Antiimperalistisches Informationsbulletin and documents relating to discussions on principles, the seat and the dissolution of the ASK; correspondence with organizations in Germany, including the Deutsche Welthungerhil...
Archives
Add to Favorites
Letters received from the Rand Daily Mail, the World Jewish Congress and others in reply to Flesch's enquiries about Jews in South Africa; press clippings on the same subject. NB. Originals at the New York Public Library.
Archives
Add to Favorites
Notulen en andere bestuursstukken, correspondentie, stukken met gegevens over buitenlandse werknemers, huisvesting, gebedsruimten, illegalen, contacten met commissies, (kerkelijke) organisaties, ministeries, Landelijke Stichting Bijstand Buitenlandse Werknemers, Spaanse organisaties, etc.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende zijn activiteiten in de vakbeweging (NVV en FNV) en de PvdA, vooral inzake sociaal-economisch beleid, apartheid, milieu, ruimtelijke ordening en sociaal-economische vernieuwing in de Rijnmond 1951-1990; stukken betreffende de Provinciale Raad voor de Ruimtelijke Ordening in Zuid-...
Archives
Add to Favorites
Minutes of meetings, correspondence, financial and other documents relating to activities of NGOs in South Africa and Namibia 1988-1992; files of projects conducted by the Kagiso Trust in South Africa; documentation.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende organisatie en activiteiten van het KMAN, zoals vergaderstukken, correspondentie, persberichten, pamfletten; stukken betreffende contacten met andere organisaties, o.a. Forum, Platform van Demokratische Organisaties van Buitenlanders, Nederlands Centrum Buitenlanders, Amsterdams...
Archives
Add to Favorites
Agenda's en notulen van vergaderingen van en andere stukken betreffende het Platform 1989-1996; stukken betreffende het Krisis Komitee Oost 1987-1989; stukken betreffende het kraakcafé 'De Eerste Hulp' in de Eerste Oosterparkstraat 1987-1992; stukken betreffende de Eurotop in Amsterdam 1997.
Archives
Add to Favorites
Documents on meetings, campaigns and other activities of the Informationsbüro; documents on affiliated and other groups and organizations; documents, mainly circulars, bulletins, reports, clippings and other documentation, on many topics relating to Nicaragua, Central America and the solidarity move...
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie, registers van binnen gekomen meldingen en andere stukken betreffende de Meldkamer van het Anti-Fascistisch Front Amsterdam 1982-1991; speciaal dossier betreffende klachten over de evangeliste Jenny Goeree-Manschot 1985-1990.
Archives
Add to Favorites
Beleidsplannen, bezoekersenquêtes en evaluatierapporten 1994-2002.
Archives
Add to Favorites
Documents on antisemitism and racism and in particularly the foundation of the 'Liga po bor'be s nacional'-socialismom' (League for the fight against national-socialism) and on 'S"ezd evrejskich organizacij' (congress of Jewish organizations) 1988-1990.
Archives
Add to Favorites
Period 1962-1967
Copies of a file of the Department of Justice of South Africa on the observation of, the accusations against and the persecution of Kloppenburg 1962-1967; copy of a short history of the Fellowship of Reconciliation by Rob Robertson 1994-1995.
Archives
Add to Favorites
Documents on the United Nations oil delivery sanctions against South Africa and efforts by anti-apartheid organizations to tighten the oil embargo; files containing press clippings, correspondence, notes and other material, many of which refer to individual companies (i.e. BP, Caltex, Exxon Mobil, S...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de medewerkers- c.q. redactievergaderingen en andere stukken betreffende de stichting Casablanca en het tijdschrift Casablanca 1990-1992.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de oprichting, de statuten, de vergaderingen van het bestuur en de financiën 1921-1963; register met gegevens betreffende bestuurssamenstelling, lidmaatschappen en contributie-inkomsten 1936-1940; correspondentie 1936-1938, 1940-1944, 1949-1964; stukken betreffende de in 1930 opg...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie met en stukken betreffende The Bertrand Russell Peace Foundation en stukken betreffende het Fourth Russell Tribunal on the Rights of the Indians of North and Latin America 1979-1981; stukken betreffende de kunstveiling ten behoeve van dit Tribunaal 1980; documentatie 1978-1994.
Archives
Add to Favorites