Showing 1 - 20 of 43 for search: '', query time: 0.19s
Period 1907-1942
Het archief valt in een aantal gedeelten uiteen:. Periode 1907-1912: enige stukken betreffende zijn gemeenteraadslidmaatschap in Zwolle en zijn voorzitterschap van de NV van Spoor- en Tramwegpersoneel; Periode 1913-1918: stukken betreffende zijn verblijf in Nederlands-Indië, voornamelijk betreff...
Archives
Online content
Add to Favorites
De collectie 'Nederland, kleine archieven en losse stukken' bevat archivalia, te gering van omvang om als zelfstandig archief te worden beschouwd; lijst ingedeeld in 'personen' en 'organisaties'; voorbeelden van personen en organisaties waarover stukken te vinden zijn: Jan Appel, Hartog Bonn, Christ...
Archives
Online content
Add to Favorites
Voornamelijk stukken uit de jaren 1920-1938, met uitzondering van de notulen, die ook over de voorgaande jaren aanwezig zijn. Statuten, huishoudelijke reglementen; notulen 1900-1937 (onvolledig, zie ook PAS-Amsterdam p. 137-138); notulen reorganisatievergaderingen 1903-1904, jaarverslagen, corresp...
Archives
Online content
Add to Favorites
Persoonlijke stukken, correspondentie, agenda's, school-schriften; brieven ontvangen tijdens zijn gevangenschap wegens dienstweigering 1924; stukken betreffende zijn activiteiten in de SDAP, AJC, Meubelmakersbond, OSP, RSAP, Leninistische Jeugd Garde, CPN, EVC, De Bruggroep, Socialistische Werkers P...
Archives
Add to Favorites
Period 1948-1982
Stukken betreffende de Nederlandse Onderwijzers Vereniging en de ABOP Velsen 1948-1982, CPN, Velser Gemeenschap van Scholen 1982, toneelstuk, schriften, verslag van een reis naar de Sovjet-Unie 1954 en knipsels over de Hongaarse Opstand 1956.
Archives
Add to Favorites
Period 1981-1984
Onderwijzer en schoolhoofd, later voorzitter onderwijsvakbond ABOP, lid van het partijbestuur van de CPN.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Socialistische Werkerspartij (SWP), de Eenheids Vakcentrale (EVC), Communistische Partij Nederland (CPN), Pericles en de Brug-groep; overige stukken; documentatie 1951-1967.
Archives
Add to Favorites
Period 1939-1986
Records of Ruedo Ibérico, some personal papers and collected documents. Correspondence 1952, 1954, 1960-1986, with authors, friends and sympathizers, including Francisco Carasquer, Maximiano García Venero, Juan Goytisolo, Yesus Infante, Juan Martínez Alier, Luciano Rincón, Nicolás Sánchez Albornoz a...
Archives
Add to Favorites
Stukken ca. 1926- ca. 1959, vooral uit de jaren dertig; zeer veel pamfletten, manifesten, uitnodigingen voor vergaderingen, bijeenkomsten e.d. van vele organisaties in Haarlem; verkiezingsuitslagen; dossiers over de afdeling Haarlem van Eenheidscomité 1926-1928, Vereniging Vrienden der Sovjet-Unie (...
Archives
Add to Favorites
Stukken uit de jaren 1970-1992 betreffende onder andere de universiteit van Groningen, de kring sociale en dialectische filosofie, het Landelijk Overleg van Aktiegroepen van Filosofiestudenten, de Groninger Studentenbond, de CPN-Groningen, de ABOP en stukken betreffende zijn docentschap in de filoso...
Archives
Add to Favorites
Naast het organisatie-archief ook stukken van verschillende commissies en organisaties die de PAS-bestuurders C.J.J. Scheepers (penningmeester 1922-1931), P.A. Jacobs (secretaris/penningmeester vanaf 1931) en vooral C. Kitsz (secretaris 1909-1931 en penningmeester tot 1922) uit hoofde van hun functi...
Archives
Online content
Add to Favorites
Stukken betreffende de RSAP, CRM en RCP 1945-1949, de Vierde Internationale 1953-1961, SWP, PSP 1968-1975; stukken betreffende de Stichting voor Eenvoudig Technisch Onderwijs (SETO) 1971-1973. leerovereenkomst diamantindustrie en convocatie Jeugdgroep Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (AND...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, officiële stukken, rapporten, pamfletten, aantekeningen, periodieken, brochures, etc. betreffende OSP, RSP en RSAP 1934-1939, MLL-front 1940-1942, Spartacusbond 1942-1981, uitgeverij De Vlam en Comité Revolutionaire Marxisten; stukken betreffende stakingen, bedrijfskernen, EVC en OV...
Archives
Add to Favorites
Period 1940-1999
Persoonlijke documenten 1933-1979; correspondentie met bijlagen 1946-1999; stukken betreffende RSP 1939, M.L.L.-Front 1940-1942, CRM 1944-1945, RCP, 1945-1953, de 4e Internationale 1946-1954, EVC 1946-1949, BNOP 1948-1949, OVB 1948-1952, CPN 1924, 1945-1947, SDAP en PvdA 1940-1981, SDC 1955-1962, Ni...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; manuscripten en speeches betreffende de CPN, sociale strijd en vakbeweging 1945-1994; stukken betreffende manifest en stuurgroep 'Netwerk voor politieke vernieuwing' 1984-1987.
Archives
Add to Favorites
Period 1990-2002
Documents on the Communist Party of the Philippines (CPP, in Filipino: Partido Komunista ng Pilipinas) and the organizations and activities before and after the splits in the movement of 1992 and 1998; consisting of reports, correspondence, articles and memos concerning the debate between the reaffi...
Archives
Add to Favorites
Period 1967-1990
Agenda, minutes, delegate lists and other documents relating to the TBKP Yurtdişi Konferansi (Europe Conference) 1987-1990; documents relating to party conferences in various European countries 1987-1990; minutes and other documents relating to meetings of the Central Committee of the TBKP 1988-1989...
Archives
Add to Favorites
Files of documents (mainly photocopies) on the activities of the collectives; proceedings of the conferences of the municipal council of Graus 1936-1937 and the conference of the Asamblea General of the Comité del Frente Popular 1938; financial documents.
Archives
Add to Favorites
Period 1912-1915
Letters from the RSDRP Central Committee (Центральный комитет РСДРП) and from others 1913-1914; minutes of sessions of the fraction 1913-1914; questionnaires 1914; (draft) declarations, resolutions, reports, and other documents relating to the fraction work; letters to the fraction, such as letters...
Archives
Add to Favorites
Leaflets, circular letters and some periodicals from political parties or groups, trade unions, social movements, peace movements, anarchism and other subjects 1932-1998.
Archives
Add to Favorites