Showing 1 - 12 of 12 for search: '', query time: 0.06s
Veel correspondentie, vooral met bestuursleden van de Democratische Partij en een uitgebreide correspondentie met de voorzitter prof. mr J.E. Heeres (Leiden) 1915-1929; andere correspondenten zijn de medewerkers, ook literatoren, van Vrije Arbeid, later Democratie en Vrije Arbeid; correspondentie me...
Archives
Add to Favorites
Ledenlijsten, lijst van abonnees op Jongeren en Democratie, financiële stukken.
Archives
Add to Favorites
Period 1930-1940
Notulen van de algemene ledenvergaderingen 1934-1939; correspondentie 1933-1940; jaarverslagen; statuten, huishoudelijk reglement en rapportage van de commissie tot herziening der statuten 1933-1940; financiële kwartaal- en jaarstukken; stukken betreffende diverse manifestaties, o.a. de Willem de Zw...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk artikelen, aantekeningen, excerpten, lezingen, etc. van C. Verwey over de beweging van landnationalisatie, binnenlandse kolonisatie, single tax en liberaal socialisme; behalve persoonlijke correspondentie, ook correspondentie onder meer met Jan Stoffel ca 1904- ca 1919, F. van der Wisse...
Archives
Add to Favorites
Period 2012
T-shirts, keychains, caps, flag and a set of DVDs.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen 1923-1932.
Archives
Add to Favorites
Objecten met betrekking tot diverse politieke partijen in Nederland
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1996
Documentatie over Nederlandse personen in de wereld van politiek en arbeidersbeweging.
Archives
Add to Favorites
Collection of stickers, button, bag, t-shirts, etc.
Archives
Add to Favorites
Period 1886-2008
Documentatie over Nederlandse politik.
Archives
Add to Favorites
Leefbaar Nederland knipselkrant 9 januari - 6 mei 2002
Archives
Add to Favorites
Period 1918-1939
Notulen van de bestuurs-, leden- en algemene vergaderingen 1918-1939 (onvolledig), correspondentie 1918-1935 (1936-1946), financiële stukken 1922-1934, diversen.
Archives
Add to Favorites