Showing 1 - 7 of 7 for search: '', query time: 0.05s
Collectie betreffende het kunstenaarsdorp Ruigoord en de strijd tegen de plannen van de gemeente Amsterdam om Ruigoord/de Houtrakpolder in te lijven 1973-1993.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Kabouterbeweging, m.n. de Kabouterkrant; correspondentie en administratie; notulen van Volksvergaderingen en Interdepartementale vergaderingen.
Archives
Add to Favorites
Period 1972-1981
Collectie van knipsels en persverklaringen betreffende het linkse activisme, de RAF-processen, sexualiteit en anarchisme 1965, 1975-1981.
Archives
Add to Favorites
Stukken, hoofdzakelijk documentatie, betreffende de Rode Hulp in Nederland, de arrestatie van Lidwien Janssen in Israël en van Marius Nieuwburg in Bombay, het proces tegen Lucien van Hoesel, de hongerstaking van Jan Brouwers in de gevangenis te Arnhem, de Rote Armee Fraktion (RAF) en de Berufsverbot...
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1986
Copies of court records concerning investigations, arrests, interrogations and convictions of RAF members Hans-Jürgen Backer, Bernard Braun, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof, Brigitta Mohnhaupt, Gerhard Müller and others; concerning apartments used, cars and weapons, shootings and events in Augsburg,...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie met Michel Raptis, Theo Salemink, Sal Santen, Maria Snethlage, Fritjof Tichelman, Theo van Tijn, David Wright en anderen 1959-2004; typoscripten 'Arbeidstijdverkorting, loonindexering, arbeiderscontrole. Proeve van een socialistische vakbewegingsstrategie', 'Monopoliekapitalisme en v...
Archives
Add to Favorites
A collection of research material of professor Philip Foner and Dirk Hoerder consisting of copies of originals at the German Foreign Ministry in Bonn, the Brandenburgisches Landeshauptarchiv in Potsdam, the Commerzbibliothek in Hamburg, the Deutsches Zentralarchiv in Potsdam and the Deutsches Zentra...
Archives
Add to Favorites