Showing 1 - 20 of 130 for search: '', query time: 0.1s
Notulen 1912-1925, ledenlijst 1920, correspondentie en andere stukken 1912-1923.
Archives
Add to Favorites
Period 1931-1939
Typoscripten en manuscripten van artikelen over Spanje en de Spaanse Burgeroorlog augustus-november 1936; typoscript van 'Spanje 1936. Voorspel Wereldbrand' 1986; knipsels uit Spaanse kranten 1931-1936; knipsels betreffende Spanje en de Spaanse Burgeroorlog 1931-1939, ca. 1950-1986.
Archives
Add to Favorites
Dossier Adviesraad van De Waarheid; dossiers Bond van Wetenschappelijke Arbeiders; Commissie Hulp aan Spanje; stukken betreffende de oprichting van een politiek en cultureel periodiek. Stukken betreffende kaderopleiding vakbeweging 1978; teksten 'Is het vuil, de stad en de dood antisemitisch?' do...
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1985
Notulen, correspondentie, onder andere met verwante organisaties en politieke organisaties, financiële stukken, handtekeningenlijsten, Nieuwsbrieven; verslagen van discussies in de Tweede Kamer; stukken over nationale enquête en verschillende plaatselijke komitees; documentatie;
Archives
Add to Favorites
Notulen, aantekeningenboek, kasboek, krantenknipsels.
Archives
Add to Favorites
Agenda's en notulen; stukken betreffende acties, discussies en betreffende contacten in binnen- en buitenland; stukken van plaatselijke, regionale en provinciale energiegroepen.
Archives
Add to Favorites
Verslagen van en notities en andere stukken betreffende stafvergaderingen; stukken betreffende acties van woongroepen in Nederland, geordend naar plaats; stukken betreffende het LOS-blad.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het werkcomité; stukken betreffende de organisatie; solidariteitsverklaringen, handtekeningenlijsten ter ondersteuning van de demonstratie; contacten met politieke partijen en andere organisaties; algemene correspondentie; reacties op de activiteiten, stukken van de...
Archives
Add to Favorites
Notulen en andere bestuurs- en vergaderstukken; correspondentie, o.a. met vrijwilligersorganisaties, financiële stukken en stukken betreffende projecten en verschillende onderwerpen.
Archives
Add to Favorites
Period 1968-1977
Voornamelijk kranteknipsels en andere documentatie uit binnen- en buitenland betreffende Vietnam, Laos en Cambodja, december 1966-1975; verder enige archiefstukken: notulen, scholingsmateriaal en andere interne stukken 1974-1975.
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van initiatiefnemer J. Mantel: verslagen, correspondentie, contacten met politieke partijen, vakbeweging en maatschappelijke organisaties, verslagen en andere stukken van congressen in Arnhem 1980, Ede 1982 en het WAO-Tribunaal in Ede 1983, persberichten, uitgaven en andere stukken...
Archives
Add to Favorites
Pamfletten, periodieken, onder andere Kraakhelder, publicaties zoals 'Kraken of gekraakt worden? Zwartboek' en concept 'Woonboek '79-'80', knipsels, brieven en andere stukken betreffende kraakacties en woningtoestanden in Leiden, o.a. 'Het Gulden Vlies' aan de Breestraat, voornamelijk 1980-1982. Aan...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de zit-actie tegen de Nieuw-Guinea-politiek 1960 en de vereniging `Democratie voor Spanje' 1964-1965 en z.j.; knipsels over spreekbeurten en andere activiteiten 1968-1969, 1977 en z.j.; stukken ontvangen en opgemaakt als lid van de Tweede Kamer voor de PSP o.a. over de `Kwestie D...
Archives
Add to Favorites
Period 1913-1922
Stukken betreffende het Tweede Kominterncongres in Moskou 1920; enige brieven, onder andere aan de Drukkerij-Commissie 1917-1919, foto's en documentatie (1913-1936).
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk College van Rijksbemiddelaars 1945-1960 (1962): notulen CAO's en andere stukken, waaronder notulen en jaarverslagen looncontroledienst; stukken betreffende de staking Ommelanden 1953; Rijks Arbeids Bureau: stukken Commissie van Bijstand en Advies 1946- ca 1965, waaronder notulen en vers...
Archives
Add to Favorites
Period 1856-1878
Kopieën van stukken uit het familie-archief Liebers-Velthuisen betreffende B.B.F. Liebers; voornamelijk stukken betreffende zijn uitzending naar Japan 1874-1878.
Archives
Add to Favorites
Kopieën van notulen 1936-1941.
Archives
Add to Favorites
Persoonlijke stukken betreffende zijn biografie, manuscripten van gedichten, luisterspelen, filmscenario's, romans en wetenschappelijke publikaties, met enige correspondentie en andere stukken; chronologisch geordende correspondentie 1945-1990; stukken betreffende de Centrale Commissie voor de Filmk...
Archives
Add to Favorites
Period 1924-1925
Hoofdzakelijk knipsels betreffende de Spaanse burgeroorlog en de Tweede Wereldoorlog; documenten van de BBC over het verloop van de Tweede Wereldoorlog (waaronder rapporten over buitenlandse arbeiders in Duitsland) 1941-1943; overige documenten 1941-1945; enkele uitgaande brieven april-juni 1943. A...
Archives
Add to Favorites
Cahiers met aantekeningen en uittreksels en manuscripten vooral over Marx, Marxisme en physica; enige correspondentie a. uit de SDAP-periode met Fr. van der Goes, P.J. Troelstra, W.H. Vliegen, D.A. van Eck, Vitus Bruinsma, Cornélie Huygens en W.C. de Jonge; b. met de familie Philips en Fr. van der G...
Archives
Add to Favorites