Showing 1 - 9 of 9 for search: '', query time: 0.04s
Stukken betreffende zijn predikantschap, onder meer als hoofdbestuurder van de Vereeniging Vrijzinnige Tehuizen (voornamelijk correspondentie 1917-1922, 1931), ook enige stukken afdeling Rotterdam; stukken betreffende de SDAP (correspondentie, benoeming tot kamerlid 1901, kandidatuur 1922, staking c...
Archives
Add to Favorites
Pamfletten en andere stukken betreffende acties tegen kernwapens 1979-1983; pamfletten en notulen betreffende internationale vredesmarsen 1979-1983; notulen Coördinatiegroep 6de Internationale Vredesmars 1981; notulen Geweldloze Contactgroep Amsterdam 1981-1983; Liga voor de Rechten van de Mens 1982...
Archives
Add to Favorites
Brieven van leden van de anti-militaristische Schrijfclub Hoogezand-Sappemeer aan dienstweigeraar Martens 1936; pamfletten, etc. betreffende dienstweigeren; correspondentie, circulaires en andere stukken betreffende de Orde van Jonge Tempelieren te Amsterdam, voornamelijk 1937-1939; correspondentie...
Archives
Add to Favorites
Stukken uit de periode 1908-1960: voornamelijk manuscripten, uittreksels, geschriften van J. ter Meulen, besprekingen van `Der Gedanke der internationalen Organisation in seiner Entwicklung 1917-1942', correspondentie met personen en organisaties, onder meer vredesorganisaties, stukken over Abbé de...
Archives
Add to Favorites
Stukken Steunfonds voor de slachtoffers van principieel en daadwerkelijk anti-militarisme: reglement met correspondentie over wijziging, jaarverslagen en financiële stukken 1924-1927; correspondentie met voorzitter J. Keuken 1925; brieven van Paul Birjukoff (2x) 1919, 1925 en aantekeningen van L. va...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Wereld Vredes Raad en de Nederlandse Vredes Raad 1952-1967; conferentiestukken Wereld Vredes Raad 1956, 1958, 1965; stukken betreffende Nationaal Vredescongres 1962, Nieuw-Guinea-politiek 1962.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende Stichting Anti-Atoombom-Actie 1958, Comité voor de Vrede 1961 1961-1967, ABC-marsen 1964-1967, 1972, Comité 29 november 1962 1964-1965, PSP 1962-1966, Pacifistisch Socialistische Jongeren Werkgroepen 1963-1967, Bond voor Dienstweigeraars 1969-1970, Committee of 100 1964-1967, Int...
Archives
Add to Favorites
Photocopies of a handwritten diary including a report by Emile Chapelier and Gassy Marin on the communist-libertarian colony near Brussels 1905-1908; proposal for experimental cooperative communities in Mexico 1923; food distribution ration books 1939-1954; some documentation 1911-1964.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de activiteiten van Molenaar in de vredesbeweging, onder andere notulen van vergaderingen van het ‘Komitee Kruisraketten Nee’ (KKN) en het ‘Breed Initiatief voor Verdergaande Acties Kruisraketten’ (BIVAK) 1985-1989, notities betreffende het Volkspetitionnement; stukken betreffend...
Archives
Add to Favorites