Showing 141 - 160 of 235 for search: '', query time: 1.87s
Member of the illegal National Democratic Front. Disappeared in Quezon City 1988. Released by the New People's Army 1989.
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1985
Ruim 6000 foto's en ander beeldmateriaal afkomstig van het Medisch Comité Nederland-Vietnam, Ab Stokvis en Maarten van Dullemen over Vietnam en het werk van het MCNV tussen 1970 en 1986.
Archives
Add to Favorites
Period 1967-1968
German author during his study time active in the Sozialistischer Deutscher Studentenbund (SDS) and involved in the preparations of the Springer Tribunal in Berlin in 1968.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Meekrapteelt Drie stoofboeken van de meestoof "De Hond", Dreischor. Bijzondere Collecties 4
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Meekrapteelt Losse stukken en een waagboek betreffende de meestoof "De Wassende Maan" in Bommenede. Bijzondere Collecties 8
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Meekrapteelt Rekening van de stichting en verantwoording van de Meekrapfabriek "Schouwen" in Ellemeet over het teeltjaar 1869. Bijzondere Collecties 10
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Meekrapteelt Rekening over de oprichting van de meekrapfabriek "De Zeeuw" in Zierikzee en rekening over de teelt van 1869 en enkele losse stukken. Bijzondere Collecties 11
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Diversen landbouw Stukken van J.A. Hibma, Sexbierum, voorzitter van de 7e afdeling van de Friesche Maatschappij van Landbouw en Veeteelt, Harlingen, aangaande enquêtes naar de modernisering van de landbouw en de vlaste...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Diversen landbouw Gegevens betreffende de uitvinding van de hooiboor met afbeelding door D. Minkema, Oosterlittens. Bijzondere Collecties 15
Archives
Add to Favorites
Personal correspondence, correspondence relating to his membership of the Reichstag and to the distribution of the forbidden Der Sozialdemokrat, with Ignaz Auer 1877-1898, August Bebel 1888-1892, Max Beer 1895-1899, J.H.W. Dietz 1884-1897, Carl Grillenberger 1883-1896, Wilhelm Liebknecht 1883-1889,...
Archives
Online content
Add to Favorites
Minutes of meetings, correspondence, diaries, files on internal policy debates 1994-2002.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de activiteiten van Molenaar in de vredesbeweging, onder andere notulen van vergaderingen van het ‘Komitee Kruisraketten Nee’ (KKN) en het ‘Breed Initiatief voor Verdergaande Acties Kruisraketten’ (BIVAK) 1985-1989, notities betreffende het Volkspetitionnement; stukken betreffend...
Archives
Add to Favorites
Transcript of interviews by Enrique Sandoval of reminiscences of his life 1988.
Archives
Add to Favorites
Period 1939-1996
Correspondence by Malaquais with the Commission Socialiste Internationale, Michael Fraenkel, Victor Serge and others, including copies of letters by Victor Serge to the Commission Socialiste Internationale, for the most part on the conflict between Malaquais and Victor Serge; with notes by Malaquais...
Archives
Add to Favorites
Period 1990-1995
Minutes of staff meetings 1990-1991; letters from readers to the editors of Mordicus 1990-1995; some printed material 1980-1991.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie met o.a. de Walther Rathenau Gesellschaft, de Rathenau-Nachlaßverwaltung en Maximilian Harden, typoscripten en andere stukken betreffende leven en werk van Walther Rathenau (1867-1922) 1917-1936; brief van Carl Mennicke betreffende het religieus socialisme en de drukke werkzaamheden...
Archives
Add to Favorites
Photocopies of a handwritten diary including a report by Emile Chapelier and Gassy Marin on the communist-libertarian colony near Brussels 1905-1908; proposal for experimental cooperative communities in Mexico 1923; food distribution ration books 1939-1954; some documentation 1911-1964.
Archives
Add to Favorites
Aantekeningen en notulen van het Partijbestuur en gremia daarvan; stukken betreffende vergaderingen en de activiteiten van het dagelijks bestuur en de dagelijkse leiding van het district Amsterdam van de CPN, alsmede de tegen de neutronenbom gevoerde acties.
Archives
Add to Favorites
Photocopies of letters from Guy Debord to Yves Le Manach 1969-1973; photocopies of an internal report from the Internationale Situationniste on the affair of the 'Garnautins' with a letter from Mustapha Khayati 1968-1969; photocopies of an unpublished typescript 'Lettre aux editions champ libre prec...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de diverse versies en vertalingen van het strijdlied 'De Internationale' van Eugene Pottier en onderzoek en publicaties van Van de Merwe over dit lied (1887-) 1971-1989; stukken betreffende Rindert van Zinderen Bakker (1845-1927) en diens socialistische liederen en gedichten 1972...
Archives
Add to Favorites