Showing 1 - 7 of 7 for search: '', query time: 0.09s
Period 1966-1997
Notulen en vergaderstukken Algemeen Bestuur 1984-1997, Dagelijks Bestuur 1978-1997; correspondentie 1962-1997; jaarrekeningen 1966-2006; financiële stukken 1966-1988; stukken betreffende publiciteit 1979-1988, 1991-1993, 1997; conferenties 1978-1981, 1988-1996; gewesten, commissies en werkgroepen 19...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1931, 1967, 1982-1983 en z.j.; pers- en legitimatiekaarten 1945-1980; agenda en adresboekje 1963 en z.j.; manuscript `oorlogskinderen', over het vraagstuk van de joodse oorlogspleegkinderen in Nederland [1963-1965]; stukken betreffende het Sociaal-Democratisch Centrum, de PvdA en Ind...
Archives
Add to Favorites
5117 stickers van diverse organisaties uit verschillende landen.
Archives
Add to Favorites
Uitgebreide correspondentie met F. Domela Nieuwenhuis, leden van de SDAP, pedagogen, vrijdenkers, vrijzinnig-democraten en anderen 1876-1948; dossiers over personen, verschillende kiesverenigingen, betreffende het onderwijs, sociale zaken (onder andere enquête kelderwoningen 1892-1893), verkiezingen...
Archives
Add to Favorites
Period 1940-1999
Persoonlijke documenten 1933-1979; correspondentie met bijlagen 1946-1999; stukken betreffende RSP 1939, M.L.L.-Front 1940-1942, CRM 1944-1945, RCP, 1945-1953, de 4e Internationale 1946-1954, EVC 1946-1949, BNOP 1948-1949, OVB 1948-1952, CPN 1924, 1945-1947, SDAP en PvdA 1940-1981, SDC 1955-1962, Ni...
Archives
Add to Favorites
Agenda's 1947-1993; correspondentie 1947-1993; particuliere stukken 1947-1989; stukken betreffende zijn functies als: secretaris en adviseur voor juridische aangelegenheden (Commissie -Generaal voor Nederlands-Indië) 1945-1947, hoofd afdeling Wetgeving en Juridische zaken (Ministerie van Landbouw, V...
Archives
Add to Favorites
Dagrapportages betreffende het werk van Molleman als Kamerlid en beleidsambtenaar 1976-2000; correspondentie, rapporten etc. vooral betreffende het minderhedenbeleid van de overheid ca. 1975-ca. 1995; dossiers betreffende het Kamerwerk van Molleman 1976-1979, zijn werk op het ministerie van Binnenla...
Archives
Add to Favorites