Showing 1 - 20 of 57 for search: '', query time: 4.35s
Boeken, brochures en artikelen over de Sovjet Unie, verzameld door Daan Goulooze
Archives
Add to Favorites
Tekenaar c.q. ontwerper en verzetsstrijder, opgegroeid in een Amsterdams communistisch milieu, en actief binnen en voor de CPN.
Archives
Add to Favorites
Period 1892-1893
Enige persoonlijke stukken: militair zakboekje met bijlagen, bewijs van gratie en ontslag uit de gevangenis Utrecht 1893; enige artikelen en andere stukken betreffende de spoorwegstaking in Zuid-Afrika en zijn verbanning, onder andere verslag van zijn bezoek aan België; artikelen en lezing over comm...
Archives
Add to Favorites
Period 1914-1939
Het archief bestaat voornamelijk uit stukken over zijn tijd in Indonesië 1915-1921, onder andere brieven van H. Sneevliet (ca 150x) 1915-1920, stukken betreffende de ISDV en de externering van Baars; stukken over zijn werk in de Koezbas (gedeeltelijk in het Russisch) en brieven, onder anderen van J....
Archives
Add to Favorites
Diaries 1968-1969, 1990; letters from his brother Alex S. Soenarjo 1990-1996 and other correspondence 1967, 1977, 1986-2000; financial documents 1965, 1989-1990, 1993, 1997; identity papers and other personal documents 1960-1963, 1987, 1989-1990, 1999 and n.d., including a photocopy of his membershi...
Archives
Add to Favorites
Period 1935-1991
Publicaties van de Uitgeverij Pegasus voornamelijk over marxisme en communisme
Archives
Add to Favorites
Amsterdamse arts en politicus. Lid van de Communistische Partij van Nederland en als zodanig in het voorjaar van 1953 geroyeerd, maar later dat jaar opnieuw toegelaten als lid.
Archives
Add to Favorites
Period 1927-1987
Activist actief binnen tientallen idealistische solidariteitsbewegingen in de jaren dertig en in de na-oorlogse decennia tot aan zijn overlijden in 1987.
Archives
Add to Favorites
Period 1890-1919
Part of his papers, containing some 150 letters from Plechanov to his wife 1890-1916; some 150 letters from Rozalija M. Plechanova to her husband 1893-1916; letters from Rozalija and Georgij Plechanov to their daughters; photocopies of letters from Plechanov to his wife; typescript of vol. VIII, sec...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1917-1925
Some 150 letters by Krasin in Soviet Russia to his wife and daughters abroad 1917-1925 and n.d.; handwritten notes on Soviet foreign policy, etc. c. 1921-1925; personal documents c. 1880-1925; typescript of 'Memoirs of an old Revolutionist' by N. Burenin (Буренин Николай Евгеньевич) 1931....
Archives
Online content
Add to Favorites
His memoirs, including his memories of the former Institute of Marxism-Leninism (IML) (Институт марксизма-ленинизма, ИМЛ) in Moscow (covering the period from about 1940 to 1999) 1999-2000.
Archives
Add to Favorites
Collection of documents received from Anna M. Gurevič (Гуревич Анна М.), widow of Ber's brother Azrail N. Gurevič (Гуревич Азраил Наумович), consisting of: letters by Ber and Lidija Abramovič to his son Aleksandr B. Gurevič (Гуревич Александр Борисович) and to his brother Azrail 1924-1936; letters (...
Archives
Add to Favorites
Collection of letters, notebooks, personal documents, photocopies, typescripts and printed material originated from some small archives, too small to be treated as separate archives; letters from P. Lavrov, G.A. Lopatin, V.N. Smirnov, K. Kautsky, Boris Souvarine, Benedikt Kautsky, Armand Sasvári, A....
Archives
Add to Favorites
Dossier afkomstig van de afdeling documentatie van de redaktie van De Waarheid: Stukken voor enkele congressen in Moskou 1986-1988; Chronologische lijsten van artikelen verschenen in de Prawda en andere Russische, Nederlandse, Franse en Duitse bladen ca. 1983-1990.
Archives
Add to Favorites
Brieven uit Kemerovo van Koos Visch aan zijn echtgenote Nel Visch-Vermeer 1923-1924; brief van Koos en Nel Visch aan de familie Mol 5.10.1924.
Archives
Add to Favorites
Some letters received by Fedor Dan (Дан Фёдор Ильич) 1926-1928, 1940-1946; correspondence between Aleksandr Potresov (Потресов Александр Николаевич) and Julij Martov (Мартов Юлий Осипович) 1910-1913 (copies); letters by Fedor Dan to Victor and by Friedrich Adler (copies); letters from Fedor Dan to P...
Archives
Add to Favorites
Period 1934-1983
Manuscripten en aantekeningen 1955-1984; agenda's en notulen van het dagelijks bestuur van de CPN; stukken betreffende het eerste naoorlogs congres van de CPN 1946, de internationale communistische beweging, de Derde Internationale 1935-1977, het conflict China-CPSU 1964-1977, Partai Kommunis Indone...
Archives
Add to Favorites
Letters to Viktor Černov from various correspondents c. 1911-1939, including local PSR groups outside Russia 1929-1932; letters from various correspondents to Grigorij Šrejder 1902-1916, Revoljucionnaja Rossija 1917-1938, Egor E. Lazarev 1906-1909 and others; drafts/copies of letters sent by Černov...
Archives
Add to Favorites
Typescript of `La Révolution de Février 1917, la Social-démocratie contre le bolchévisme, Tsérételli face à Lénine' (Ленин Владимир Ильич) (photocopy). NB. Originals in private possession.
Archives
Add to Favorites
Period 1984-2015
Vozvraščenie is a Russian publishing house of manuscripts of GULAG memoirs.
Archives
Add to Favorites